intTypePromotion=1
ADSENSE

Sức mạnh mềm của Việt Nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Sức mạnh mềm của Việt Nam
 • Trong phạm vi bài viết "Sức hấp dẫn của Hàn lưu đối với giới trẻ Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa đại chúng", tác giả chọn ra một lĩnh vực tiêu biểu của Hàn lưu là điện ảnh để khái quát lên đặc trưng của trào lưu văn hóa này, tìm ra căn nguyên làm nên sức hấp dẫn của nó trong giới trẻ Việt Nam. Từ đó, người viết hi vọng sẽ góp phần cùng những nhà hoạch định chính sách tìm ra phương án hữu hiệu nhất để đưa Hàn lưu phát triển đúng hướng, biến nó thành sức mạnh mềm gắn kết tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt – Hàn trong bối cảnh mới đầy thử thách.

  pdf8p runordie2 07-06-2022 13 3   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về quá trình triển khai sức mạnh mềm của Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XXI bằng các phương pháp nghiên cứu dùng trong quan hệ quốc tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy Ấn Độ đã tạo hiệu quả rõ nét trong việc xây dựng và phát triển sức mạnh mềm qua nhiều hình thức triển khai: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao khoa học công nghệ, ngoại giao công chúng và ngoại giao Cricket.

  pdf9p visteveballmer 06-11-2021 17 0   Download

 • Bài viết hệ thống những nội dung khái quát về nguồn lực văn hóa, sức mạnh nội sinh - sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, từ đó, luận bàn về một số giải pháp cụ thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa xứng tầm vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf7p vinayeon2711 17-08-2021 19 1   Download

 • Bài viết giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh sử dụng thư viện RasterFrames trên nền tảng Apache Spark. Thư viện RasterFrames xử lý dữ liệu raster cho Python, Scala và SQL, mang sức mạnh của Spark DataFrames vào việc truy cập dữ liệu quan sát Trái đất (Earth Observation), điện toán đám mây và khoa học dữ liệu. Trong phần thực nghiệm, chỉ số thực vật NDVI và sự thay đổi giá trị trung bình của NDVI theo chuỗi thời gian đã được tính toán để chỉ ra sự biến đổi lớp phủ thực vật tại khu vực tỉnh Phú Thọ từ năm 2013-2015.

  pdf11p angicungduoc10 15-03-2021 29 0   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, mục đích của ngoại giao văn hóa Nhật Bản là nhằm tăng cường sự hiểu biết với các quốc gia láng giềng, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của mình tới toàn thế giới, tạo sức mạnh mềm để đạt được các mục tiêu kinh tế và chính trị. Xuất bản phẩm được Nhật Bản coi là một công cụ của ngoại giao văn hóa, bên cạnh các công cụ khác như truyền thông đại chúng, nghệ thuật, giáo dục.

  pdf7p vidakota2711 22-02-2021 43 5   Download

 • Sức mạnh mềm văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng với việc tạo dựng vị thế và tầm ảnh hưởng của mỗi quốc gia, dân tộc. Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam cần được xác định từ chính giá trị nội sinh, từ hệ giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, chỉ khi đó mới đủ sức nặng, đủ bản lĩnh, uy tín, sức thuyết phục và sức lôi cuốn, hấp dẫn để lan tỏa và thâm nhập vào các nền văn hóa/cộng đồng khác nhau trên thế giới. Hệ giá trị văn hóa cũng chính là nguồn lực của văn hóa Việt Nam.

  pdf6p vidakota2711 22-02-2021 30 4   Download

 • Bài viết góp phần làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến sức mạnh mềm và phân tích lợi thế của Huế đối với việc phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam.

  pdf7p nguaconbaynhay9 03-12-2020 17 2   Download

 • Trong bài viết này, tác giả sẽ vận dụng khái niệm của Nye để chỉ ra những biểu hiện sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương- một tín ngưỡng vừa vinh dự được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

  pdf7p tamynhan8 04-11-2020 31 2   Download

 • Luận án tìm ra các đặc điểm, xu hướng phát triển của sức mạnh mềm trong tương lai, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf212p trinhthamhodang6 08-07-2020 60 12   Download

 • Mục tiêu đề tài nghiên cứu hướng tới là phân tích và đánh giá đặc điểm và thực chất sức mạnh mềm của Pháp trong hơn hai thập kỷ qua, từ đây rút ra những bài học kinh nghiệm triển khai sức mạnh mềm quốc gia này. Đồng thời, đề tài hướng tới việc tìm ra các đặc điểm, xu hướng phát triển của sức mạnh mềm trong tương lai, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf27p trinhthamhodang6 08-07-2020 34 1   Download

 • Chính sách phát triển văn hóa của Hàn Quốc thực chất nhằm phát triển một nền văn hóa hiện đại, phát huy mọi giá trị truyền thống, được thực hiện bởi một ngành “công nghiệp văn hóa” giàu sáng tạo, có khả năng “xuất khẩu” các giá trị văn hóa, đem lại lợi ích kinh tế và phát huy vai trò của “sức mạnh mềm”.

  pdf12p viamsterdam2711 09-01-2020 88 16   Download

 • Bài viết nghiên cứu tình hình của Trung Quốc thông qua một số vấn đề như tốc độ tăng trưởng hàng năm, sự chuyển đổi kinh tế, hoạt động sản xuất, sự bất bình đẳng xã hội, hệ thống chính trị, quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc...

  pdf11p kequaidan 07-10-2019 18 0   Download

 • Bài viết với các nội dung: sức mạnh mềm văn hóa và mục tiêu gia tăng sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc; các kênh tác động của sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc tại một số nước Đông Á và Việt Nam; phản ứng của một số nước Đông Á; gợi ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 65 8   Download

 • Bài viết trình bày kết quả ứng dụng GIS và công nghệ viễn thám đánh giá biến động tài nguyên rừng huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, rừng huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai và xử lý bằng các phần mềm ENVI 4.7 và ArcGIS Destop 10.1. Kết quả cho thấy, sự thay đổi lớn diện tích rừng ở ChưPrông trong giai đoạn 2005 - 2016. Diện tích rừng năm 2016 chỉ còn chiếm 26,8% tổng diện tích tự nhiên, giảm mạnh so với diện tích năm 2005 (60,1%).

  pdf14p tandlanh 31-08-2019 71 4   Download

 • Trong quan hệ quốc tế, không chỉ sức mạnh quân sự hay sức mạnh kinh tế mới có thể tạo nên vị thế của một quốc gia mà vai trò của văn hóa cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào năm 1991, trật tự hai cực của Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang được hình thành khiến cục diện thế giới biến đổi và đã tạo ra những thuận lợi lẫn thách thức cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

  pdf8p vithomasedison2711 15-08-2019 109 11   Download

 • Tóm tắt luận văn "Ngoại giao văn hóa của Việt Nam nhìn từ góc độ quyền lực mềm"  trình bày tính cấp thiết của đề tài, danh mục các từ viết tắt trong luận văn và danh mục tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. 

  pdf26p dtphuongg 15-08-2018 190 37   Download

 • Tóm tắt luận văn "Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21" nêu lên ý nghĩa của đề tài, lịch sử nghiên cứu vấn đề, danh mục các từ viết tắt và danh mục tài liệu tham khảo trong luận văn. Mời các bạn xem và tham khảo. 

  pdf14p dtphuongg 15-08-2018 68 10   Download

 • Bài viết phân tích những thành công và hạn chế trong sử dụng sức mạnh mềm mà Trung Quốc đã thực hiện trong 10 năm đầu thế kỷ XXI, đặc biệt là tại Châu Phi và Đông Nam Á; từ đó đề xuất một số vấn đề cho Việt Nam trong việc xây dựng sức mạnh mềm.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 90 5   Download

 • Sức mạnh quốc gia là tổng hợp sức mạnh về quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng của một quốc gia. Trung Quốc trong 15 năm qua đã sử dụng khá hiệu quả sức mạnh quốc gia, bao gồm cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Việt Nam nước láng giềng với Trung Quốc rất cần có những đối sách phù hợp với chiến lược sử dụng sức mạnh quốc gia của Trung Quốc.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 79 2   Download

 • Trong quan hệ quốc tế, sức mạnh của mỗi quốc gia sẽ được xác định bằng nhiều nhân tố, trong đó không thể không kể tới vai trò của văn hóa. Có thể thấy, ngoại giao văn hóa đã được nhiều nước sử dụng như sức mạnh mềm trong các hoạt động đối ngoại, trong đó có Ấn Độ. Bài viết này nghiên cứu về những cơ sở lí luận và cách tiếp cận về ngoại giao văn hóa - sức mạnh mềm ở thế kỉ XXI, đồng thời đề cập các hoạt động triển khai chủ yếu của ngoại giao văn hóa Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XXI nhìn từ góc độ sức mạnh mềm.

  pdf13p nhanmotchut_2 04-10-2016 161 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sức mạnh mềm của Việt Nam
p_strCode=sucmanhmemcuavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2