Suicide prevention

Xem 1-20 trên 22 kết quả Suicide prevention
 • The scourge of suicidal behavior touches many lives and knows few boundaries. About 30,000 people are known to take their own lives in the United States each year. In addition, many of those deaths recorded as accidental or undetermined by coroners and medical examiners may have been motivated by suicidal intent. Suicide is the eighth leading cause of death in this country and, among young people 15 to 19 years of age, suicide is exceeded in frequency as a cause of death only by accidental deaths....

  pdf500p 951864273 10-05-2012 39 10   Download

 • This landmark World Health Organization publication aims to raise public and professional awareness of the real burden of mental disorders and their costs in human, social and economic terms. At the same time it intends to help dismantle many of those barriers - particularly of stigma, discrimination and inadequate services - which prevent many millions of people worldwide from receiving the treatment they need and deserve.

  pdf0p crius75 09-01-2013 31 1   Download

 • Suicide is the third leading cause of death among adolescents, exceeded S only by homicide and accidents (Minifio, Arias, Kochanek, Murphy, & Smith, 2002). Despite a decrease in the rate of completed suicides from 1994 to 2000, the suicide rate for youths is still considerably higher (10.4 per 100,000 in 2000 for 15- to 24year-olds; Minifio et al., 2002) than it was several decades ago (4.5 per 100,000 for 15- to 24year-olds in 1950; National Center for Health Statistics, 2000).

  pdf299p camchuong_1 04-12-2012 24 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Prediction and prevention of suicide in patients with unipolar depression and anxiety...

  pdf8p thulanh11 10-10-2011 20 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Preventing suicide: a resource for the family...

  pdf6p thulanh11 10-10-2011 13 2   Download

 • To overcome barriers to closing the gap between resources and the need for treatment of mental disorders, and to reduce the number of years lived with disability and deaths associated with such disorders, the World Health Organiza- tion has created the Mental Health Global Action Programme (mhGAP) as part of a major effort to implement the rec- ommendations of the World Health Report 2001 on mental health. The programme is based on strategies aimed at improving the mental health of populations.

  pdf51p thamgiacongdong 02-05-2013 22 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Lethality of suicidal organophosphorus poisoning in an Indian population: exploring preventability...

  pdf5p thulanh10 09-10-2011 27 1   Download

 • Hμnh vi tự tử lμ một bi kịch của gia đình vμ của chính từng cá thể, nó gây ra những những tổn thất nặng nề cho ng−ời thân vμ cộng đồng xung quanh. Trên phạm vi toμn cầu, tỷ lệ tự tử vẫn đang tiếp tục tăng trong hơn 45 năm gần đây vμ số ng−ời chết do tự tử cũng tăng lên. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thống kê tỷ lệ vμ số ng−ời chết trong năm 2000 do tự tử ở những n−ớc có tham gia vμo hệ thống giám sát tự tử trên toμn cầu...

  pdf7p sunshine_3 28-06-2013 14 1   Download

 • Trong việc theo đuổi mục tiêu này, các bác sĩ lâm sàng ĐÃ số dụng cụ và phương pháp tiếp cận để vẽ từ. Các biện pháp khác nhau được tốt hơn phù hợp cho mục đích khác nhau, ĐÃ TỪNG cụ hoặc phương pháp tiếp cận và thực tế Điểm mạnh và điểm yếu tâm lý.

  pdf50p meomap9 23-12-2011 25 4   Download

 • Nhận thức-hành vi Điều trị trầm cảm. Trong I. Gotlib & C. Hammen (eds.), Sổ tay của trầm cảm (trang 383-403). New York: Guilford Press. Hoyer, G., & Lund, E. (1993). Trong số phụ nữ tự tử liên quan đến số lượng trẻ em trong hôn nhân. Lưu trữ của General Psychiatry, 50, 134-137. Ingram, R., Miranda, J., & Segal, Z. (1998). Nhận thức dễ bị tổn thương trầm cảm

  pdf50p meomap9 23-12-2011 25 4   Download

 • In 1995, Zoe Warwick committed suicide. A dedicated bodybuilder and former European champion, a career of abusing steroids had culminated in the disintegration of her once flawless body. The medications pumped into her to keep her alive could not prevent system after system from shutting down, and, unable to cope with the pain, she took her own life. In 1988, Ben Johnson was celebrated as the fastest human being to propel his body down a one hundred-metre track. He then became the most infamous drug cheat in the history of modern sport, testing positive to stanozolol.

  pdf198p bunmang_1 03-05-2013 27 4   Download

 • 3. Để Cung cấp một tổng quan về các nghiên cứu Thực hiện Trong số người lớn bằng cách sử dụng quy mô dân số Base GIÁ CỦA VẤN ĐỀ luận án và dự đoán tự tử Các mục tiêu bao gồm đánh giá kiểm tra lâm sàng, mô tả các triệu chứng liên quan đến trầm cảm và tự sát, chẩn đoá

  pdf50p meomap9 23-12-2011 29 3   Download

 • Chỉ một trin rất bao gồm mô hình đáp ứng mục. Đây là vị thành niên phạm vi bình thường T-điểm trên F và F subscale Đó Cô Playlist để hiển thị các mục trong một cách thức tiến thông thường và Chính xác. Hơn nữa, T-số điểm của cô trong 59 ngày L và K là 37 Caroline cho rằng đó là mô tả như một cô gái ngây thơ tương đối Ai Lo ngại về "làm đúng"

  pdf50p meomap9 23-12-2011 36 3   Download

 • Chỉ một trin rất bao gồm mô hình đáp ứng mục. Đây là vị thành niên phạm vi bình thường T-điểm trên F và F subscale Đó Cô Playlist để hiển thị các mục trong một cách thức tiến thông thường và Chính xác. Hơn nữa,

  pdf50p meomap9 23-12-2011 32 3   Download

 • Một hợp đồng không-tự tử, còn được gọi là một thỏa thuận không có hại, hợp đồng bảo trì sự sống, thỏa thuận hoặc sự an toàn, là Một thỏa thuận giữa khách hàng và trị liệu các khách hàng đó sẽ không được bất kỳ loại tự hại. Không tự tử là một hợp đồng thông thường điều trị can thiệp

  pdf50p meomap9 23-12-2011 35 3   Download

 • Trong chương này, chúng ta xem xét lại các nguyên tắc cơ bản của DBT, khám phá những ứng dụng của DBT để khách hàng tự tử, và sau đó kiểm tra các lý do STI cho phổ biến. Biện chứng hành vi trị liệu: Một mô tả ngắn gọn trong bài trình bày ban đầu của cô DBT, Linehan (1993a)

  pdf50p meomap9 23-12-2011 30 3   Download

 • Nếu người ĐÃ Quyết định tự tử, Có Không có gì đó có thể được Done về nó. • Tự Tử là di truyền. Trình bày thông tin thực tế vào nhóm mời tham gia nhóm Đối chất tín ngưỡng riêng của họ về tự tử và, khi cần thiết, sửa đổi sự hiểu biết của họ để gắn kết với thực tế và một cuộc sống khỏe mạnh quan điểm

  pdf50p meomap9 23-12-2011 34 3   Download

 • Bởi vì nó cũng thể làm sáng tỏ cách và Phương tiện Tiếp cận vấn đề của người thanh niên tự tử trong bối cảnh khác và cộng đồng. Khi các thiết lập tương đối rõ ràng và các tổ chức môi trường, trường học là các phòng thí nghiệm tự nhiên cho việc giới thiệu các giả thuyết có thể kiểm chứng về phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

  pdf50p meomap9 23-12-2011 44 3   Download

 • Bằng một định nghĩa chặt chẽ, một cuộc tấn công khủng bố tự sát là An Assault dự kiến ​​để Đạt Mục tiêu chính trị, Biểu diễn bên ngoài bối cảnh của một cuộc chiến tranh thông thường, trong khi kẻ tấn công nào cố ý giết chết Bản thân khác. Các hình thức tự hủy hoại yếu tố này tạo nên rất cơ khủng bố khác nhau trong cả tâm lý

  pdf50p meomap9 23-12-2011 25 3   Download

 • Internal use of social media needs to be clearly defined and well communicated so that all staff are aware of their roles and responsibilities and understand how social media are used and managed. Integrating the management of social media within existing structures helps to ensure consistency, avoid duplication and encourage good auditing and archival procedures.

  pdf22p thamgiacongdong 02-05-2013 15 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản