Tài chính gân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 221 kết quả Tài chính gân hàng thương mại
 • Ngân hàng thương mại (NHTM) là DN kinh doanh tiền tệ, có những đặc thù riêng trong hoạt động kinh tế - tài chính.

  doc6p Ngocbui 26-04-2009 3676 1209   Download

 • Bài viết Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước tìm hiểu về vai trò của NHTMNN trên thị trường tài chính, thực trạng chất lượng quản trị tại các NHTMNN hiện nay; giải pháp đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước.

  pdf11p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 11 3   Download

 • Khái niệm NHTM Ngân hàng thương mại đẫ được hình thành từ rất sớm là tất yếu của sự phát triển xã hội ngày một tiến bộ về khoa học công nghệ, về một nền kinh tế hiện đại, phát triển, là sản phẩm của nền kinh tế thị trường,song NHTM đã được hình thành từ rất lâu có rất nhiều giả thiết về vấn đề này.

  pdf55p muathulamebay 17-08-2010 907 525   Download

 • Ngân hàng thương mại [1] đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

  pdf116p angel_ko_co_canh 10-08-2010 589 426   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác.

  pdf64p muathulamebay 17-08-2010 651 399   Download

 • Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

  pdf0p mientrung102 28-01-2013 150 52   Download

 • Tiểu luận: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm trình bày về những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tổng quan về thanh toán quốc tế, những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tổng quan về thanh toán quốc tế, thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian gần đây.

  pdf60p blue_12 12-05-2014 79 30   Download

 • Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

  pdf38p online_12 08-11-2013 33 3   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác.

  pdf63p tiencuong 08-07-2009 1490 929   Download

 • Vốn tự có của các ngân hàng TP HCM tăng hơn 90% Tính đến đầu năm 2008, nguồn vốn tự có1 của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đạt gần 28.230 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm trước. Riêng vốn điều lệ2 của các ngân hàng chiếm trên 23.000 tỷ đồng, tăng gần 77% so với năm trước. Trong số này, một ngân hàng có vốn điều lệ hơn 4.000 tỷ đồng là Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ba ngân hàng có hơn 2.

  pdf8p giomuaxuantoi 21-05-2010 1627 321   Download

 • Tiểu luận: Đánh giá thực trạng của ngân hàng thương mại Việt Nam những năm gần đây nhằm trình bày về các nội dung: tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động của các ngân hàng thương mại, thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam những năm gần đây và một số kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf30p orange_12 04-06-2014 832 317   Download

 • NHTM là một tổ chức tín dụng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ,tín dụng với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

  ppt27p thangtientuonglai 02-06-2011 811 314   Download

 • Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

  pdf114p hienvahieu 18-01-2012 347 155   Download

 • Lịch sử phát triển và vai trò của các ngân hàng gắn liền với quá trình lớn mạnh không ngừng của thị trường tài chính tiền tệ. Với vai trò là trung gian của nền kinh tế, các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã và đang tạo ra các nguồn vốn quan trọng để phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

  pdf140p coxetuanloc 07-01-2013 240 120   Download

 • Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại gắn liền với quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường. • Trong thời kỳ đầu, khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, các ngân hàng còn hoạt động độc lập với nhau và thực hiện các chức năng như nhau là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán trong nền kinh tế và phát hành giấy bạc ngân hàng. • Đến thế kỷ 18, hệ thống ngân hàng tách ra thành ngân hàng trung gian và ngân hàng trung ương. ...

  pdf5p newbievnx 17-03-2011 286 92   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác.

  pdf60p camelia89 11-01-2012 138 58   Download

 • Ngân hàng thương mại Hệ thống Ngân hàng là hệ thống có hoạt động gần gũi nhất với người dân và nền kinh tế. Trên thế giới, ở những nước đã và đang phát triển hầu như không có công dân trưởng thành nào mà lại không có quan hệ giao dịch với một ngân hàng. Song không phải tự nhiên ngân hàng xuất hiện trong nền kinh tế. Ngân hàng đã đi từ bước cực kỳ thô sơ và chính nhu cầu phát triển của xã hội và nền kinh tế đã là tác nhân thúc đẩy hoạt động...

  pdf94p notonline1122 21-02-2013 88 44   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng vốn chủ sở hửu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam và sức ép tăng vốn trong thời gian tới nhằm phù hợp với bối cảnh hội nhập nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng vốn chủ sở hửu và hệ số an toàn vốn của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Phân tích sức ép tăng vốn chủ sở hửu đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai gần.

  pdf122p violet_12 23-05-2014 130 43   Download

 • Lựa chọn hai ngân hàng bất kỳ của Việt nam a. Phân tích các báo cáo tài chính của hai ngân hàng này trong ba năm gần nhất và cho nhận xét về các chỉ tiêu tài chính của hai ngân hàng này. b. Sử dụng tiêu chí xếp loại tín nhiệm ngân hàng thương mại hiện tại đang được NHNN Việt nam áp dụng, hãy tính toán mức xếp loại các NH này.

  pdf18p online_12 08-11-2013 167 40   Download

 • Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

  pdf12p quochoa28 02-06-2011 160 38   Download

Đồng bộ tài khoản