intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính nâng cao

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tài chính nâng cao
 • Tham khảo tài liệu 'phân tích hoạt động tài chính nâng cao', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc94p 0985083541 01-09-2010 1795 1027   Download

 • Tham khảo tài liệu '6 - phân tích hoạt động tài chính nâng cao', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc94p quocbinhvip 15-07-2010 652 342   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại thanh bình', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 378 133   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao trình bày một số vấn đề về kế toán tài chính như: Khung pháp lý và luật kế toán Việt Nam, nguyên tắc kế toán và trình bày báo cáo tài chính, kế toán tài sản ngắn hạn, kế toán tài sản dài hạn, kế toán bán hàng thuế tài chính doanh nghiệp, kế toán nợ phải trả vốn chủ sở hữu,...và một số vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt272p youcanletgo_02 10-01-2016 345 62   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 8 đề cập đến chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy. Các nội dung cần nắm bắt trong bài này gồm: Chi phí sử dụng các nguồn vốn, chi phí cận biên về sử dụng vốn, xác định nguồn sách đầu tư tối ưu, đòn bẫy kinh doanh, đòn bẫy tài chính, đòn bẫy tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p youcanletgo_03 10-01-2016 75 18   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 1, 2 trình bày hai nội dung chính, đó là: Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị thời gian của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf22p youcanletgo_03 10-01-2016 74 14   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 6 trình bày các nội dung liên quan đến hoạt động quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp. Chuyên đề này gồm có các nội dung cụ thể như: Tổng quan về dự án đầu tư, xác định dòng tiền của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư trong điều kiện không có rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p youcanletgo_03 10-01-2016 94 14   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 7 thảo luận về nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương gồm có: Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf13p youcanletgo_03 10-01-2016 117 13   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 9 trình bày về quản lí vốn kinh doanh. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu hai hình thức quản lý vốn trong kinh doanh, đó là quản lí vốn cố định và quản lí vốn lưu động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_03 10-01-2016 71 13   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 10 trang bị cho người học những hiểu biết về phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: tổng quan về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, chính sách cổ tức của công ty cổ phần. Mời tham khảo.

  pdf13p youcanletgo_03 10-01-2016 67 13   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 11 cung cấp những kiến thức cơ bản về định giá doanh nghiệp. Trong chương này gồm có những nội dung chính như: Giá trị doanh nghiệp, các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p youcanletgo_03 10-01-2016 66 12   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vân đề 4 trình bày về định giá chứng khoán. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phiếu thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p youcanletgo_03 10-01-2016 70 11   Download

 • Nội dung luận án gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và chương 3 - Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf13p praishy 07-03-2019 29 1   Download

 • Chuyên đề 6 Phân tích hoạt động tài chính nâng cao I. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Ý nghĩa và nội dung phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Ý nghĩa phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, dự...

  pdf98p misadu 07-07-2010 584 409   Download

 • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, dự đoán được chính xác các chỉ tiêu tài chính trong tương lai cũng như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ....

  doc95p bingo_do 25-05-2010 325 119   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị tài chính nâng cao nêu khái niệm tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính và tài chính doanh nghiệp. Quản trị tài chính là quá trình tạo lập và sử dụng hiệu quả quỹ tiền của doanh nghiệp.

  pdf37p next_12 16-04-2014 291 54   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao Định giá doanh nghiệp nhằm trình bày về định giá doanh nghiệp để là gì? các loại giá trị doanh nghiệp, các phương thức định giá và các phương pháp định giá doanh nghiệp.

  pdf20p navy_12 22-05-2014 192 48   Download

 • Tài chính doanh nghiệp - Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày

  pdf100p coc_xanh 18-01-2013 98 35   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức sản xuất, cách thức đầu tư và chính sách tài trợ đến lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp. Một sự thay đổi của WACC có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến giá trị của công ty.

  pdf64p next_12 16-04-2014 106 32   Download

 • Khóa luận đi sâu tìm hiểu tình hình hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2011 – 2013 thông qua các chỉ tiêu về đánh giá hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất và đồng thời đưa ra các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

  pdf77p nomoney4 01-03-2017 91 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1105 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài chính nâng cao
p_strCode=taichinhnangcao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2