intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu ôn thi vc

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tài liệu ôn thi vc
  • ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN THI Phần kiến thức chung (Quản lý Nhà nước) Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam? Trả lời: Trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta khẳng định trong Hiến pháp và các văn kiện của Đảng.

    doc71p strongbigstone 11-03-2013 2926 614   Download

  • EURASIP Journal on Applied Signal Processing 2003:8, 841–859 c 2003 Hindawi Publishing Corporation A Domain-Independent Window Approach to Multiclass Object Detection Using Genetic Programming Mengjie Zhang School of Mathematical and Computing Sciences, Victoria University of Wellington, P.O. Box 600, Wellington, New Zealand Email: mengjie@mcs.vuw.ac.nz Victor B. Ciesielski School of Computer Science and Information Technology, RMIT University, GPO Box 2476v Melbourne, 3001 Victoria, Australia Email: vc@cs.rmit.edu.

    pdf19p sting12 10-03-2012 48 4   Download

  • Phân tích tần số Điều chế sóng sin một tần số m(t ) = Vc cos[ωc t + m cos(ωmt )] Các thành phần tần số riêng rẻ thì không rõ ràng (Individual freq components are not obviously) ∞ cos(α + m cos β ) = n = −∞ ∑ J n (m) cos(α + nβ + nπ ) 2 Jn(m) là hàm Bessel function of the 1st kind of nth order with argument m ∞ nπ So, m(t ) = V J (m) cos(ω t + nω t + ) c n = −∞ Expanding: ⎧ π ⎤ π ⎤ ⎡ ⎡ m(t ) = Vc ⎨ J 0...

    pdf7p muaythai2 20-09-2011 51 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu ôn thi vc
p_strCode=tailieuonthivc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2