intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu phương trình đạo hàm riêng

Xem 1-20 trên 47 kết quả Tài liệu phương trình đạo hàm riêng
 • Tài liệu Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính có kết cấu gồm 6 chương. Phần 2 Tài liệu gồm nội dung chương 4 trở đi. Nội dung phần này dành cho việc khảo sát các bài toán biên của các phương trình đạo hàm riêng được gọi là Elliptic, Parabolic, Hypebolic thường gặp trong các lĩnh vực vật lý và cơ. Đây là những chương trọng tâm của Tài liệu. Sau mỗi chương tác giả có nêu một số bài tập ứng dụng trực tiếp.

  pdf112p lalala01 06-11-2015 138 38   Download

 • Phần 1 Tài liệu Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính gồm nội dung 3 chương đầu Tài liệu. Chương I dành cho việc nêu một số vấn đề chung trong phương trình đạo hàm riêng như vấn đề phân loại phương trình, đặt đúng,... Chương II giới thiệu các bài toán biên cơ bản đối với phương trình tuyến tính cấp 2 và vấn đề tích phân các phương trình. Chương III nêu một số không gian các phiếm hàm cần thiết cùng với một số số tính chất cơ bản của chúng. đặc biệt là giới thiệu không gian Sobolev Hk với k là số nguyên dương.

  pdf100p lalala01 06-11-2015 119 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân loại các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2 với các biến độc lập', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p trankhang_90 27-04-2010 1460 216   Download

 • Giáo trình Phương trình đạo hàm riêng (Tập 2) có kết cấu gồm 18 chương và phụ lục. Tiếp nối phần 1, phần 2 gồm nội dung chương 15 trở đi, trình bày về bài toán Điriclê, bài toán nôi man, một vài bài toán xác định dương khác, các bài toán hỗn hợp của phương trình truyền nhiệt và truyền sóng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf171p lalala01 06-11-2015 161 58   Download

 • Chương 1. I. Đưa phương trình về dạng chính tắc và phân dạng Cho phương trình: aU xx + bU xy + cU yy + F( x , y, U, U x , U y ) = 0 Xét phương trình đặc trưng: a ( y' ) 2 − by'+ c = 0

  doc4p dangoanh398 07-10-2011 700 146   Download

 • Tài liệu Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2) trình bày lý thuyết hiện đại của phương trình vi phân đạo hàm riêng, chủ yếu là phương trình phi tuyến. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf123p lalala01 06-11-2015 208 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp tính (tl-tđ bkđn) chương 7 giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng bằng phương pháp số', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p tuan247321 28-08-2011 330 91   Download

 • Nội dung Tài liệu giới thiệu phương trình đạo hàm riêng, kí hiệu và biến thức phụ trợ, phương pháp biến phân và phi biến phân, nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, hệ các luật bảo toàn và hệ phương trình Navier - Stoker. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của Tài liệu.

  pdf121p lalala01 06-11-2015 138 51   Download

 • (NB) Tài liệu Tài liệu hướng dẫn học tập Toán chuyên ngành trình bày các nội dung: Hàm biến số phức, các phép biến đổi tích phân, các hàm số và các phương trình đặc biệt, phương trình đạo hàm riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  pdf246p nhung5tuyen10 05-03-2016 67 12   Download

 • Tài liệu Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên) tiếp tục giới thiệu tới các bạn những nội dung kiến thức về ma trận, ma trận của một ánh xạ tuyến tính, ma trận vuông cấp N, dạng song song tuyến tính, dạng toàn phương, một số bài toán về quy hoạch tuyến tính, phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, mối quan hệ giữa ma trận với không gian vectơ. Tài liệu là nguồn tham kahor hữu ích cho các bạn sinh viên và giảng viên chuyên ngành toán học tham khảo trong quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

  pdf204p cobetocxul9 16-05-2015 72 7   Download

 • (NB) Nối tiếp phần 1 Tài liệu Hướng dẫn học tập Toán chuyên ngành (dùng cho sinh viên ngành ĐT-VT hệ đào tạo đại học từ xa) mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về phương trình đạo hàm riêng; quá trình dừng; quá trình poisson; lý thuyết sắp hàng. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin Tài liệu.

  pdf126p codon_011 02-03-2016 61 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p quang_nd_89 12-04-2011 310 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p quang_nd_89 12-04-2011 197 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p quang_nd_89 12-04-2011 165 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p quang_nd_89 12-04-2011 130 27   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Phương pháp tính hiện đại sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp số của đại số tuyến tính, nghiệm gần đúng của hệ phương trình vi phân thường, phương pháp phần tử hữu hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf204p thuongdanguyetan05 15-07-2019 24 7   Download

 • Bài toán biên thứ nhất cho phương trình cấp hai tuyến tính tổng quát với dạng đặc trưng không âm đã được trình bày trong nhiều tài liệu ( xem [1], [2], [3]). Trong mục này chúng tôi mô tả phương trình đạo hàm riêng cấp hai tuyến tính tổng quát với dạng đặc trưng đổi dấu trong miền Ω+ và Ω- , cách đặt bài toán biên thứ nhất cho từng miền Ω+ và Ω- một cách riêng biệt.

  pdf7p cumeo2006 02-07-2018 29 1   Download

 • Phương trình đạo hàm riêng là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều nhất sự quan tâm của các nhà toán học. Liên quan đến việc nghiên cứu một số tính chất định tính của nghiệm phương trình đạo hàm riêng, một trong các bài toán được nghiên cứu ban đầu là bài toán về sự tồn tại, duy nhất nghiệm và tính chính quy nghiệm.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p capheviahe26 02-02-2021 4 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 8: phương trình vi phân đạo hàm riêng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p huuhao_bk 24-06-2010 303 134   Download

 • Giải tích hàm là một ngành của giải tích toán học nghiên cứu các không gian vector được trang bị thêm một cấu trúc tôpô phù hợp và các toán tử tuyến tính liên tục giữa chúng. Chính việc nghiên cứu phổ của các toán tử đã dẫn đến việc nghiên cứu các đại số topo, một đối tượng khác của giải tích hàm. Các kết quả và phương pháp của nó thâm nhập vào nhiều ngành khác nhau như lý thuyết phương trình vi phân thường, phương trình đạo hàm riêng,...

  pdf71p truongnghen 21-01-2013 386 115   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu phương trình đạo hàm riêng
p_strCode=tailieuphuongtrinhdaohamrieng

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2