intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu turbo c giáo trình turboc

Xem 1-1 trên 1 kết quả Tài liệu turbo c giáo trình turboc
  • Một con trỏ là một biến chứa địa chỉ của một biến khác. Nếu một biến chứa một biến khác thì ta nói biến thứ nhất là con trỏ đến biến thứ hai. Cũng như mọi biến khác, biến co trỏ cũng phải được khai báo trước khi dùng . Dung tổng quát để khai báo một biến con trỏ....

    pdf244p tailieuvip14 26-07-2012 135 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1190 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu turbo c giáo trình turboc
p_strCode=tailieuturbocgiaotrinhturboc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2