intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lí học quân sự

Xem 1-20 trên 398 kết quả Tâm lí học quân sự
 • Giáo trình "Tâm lí học quản lí" được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất nêu lên những vấn đề chung về tâm lí học quản lí, phần 2 gồm 6 chương nói về tâm lí người lãnh đạo, và phần cuối cùng đi nghiên cứu về tâm lí người lao động và tổ chức.

  pdf348p 951864273 11-05-2012 1559 666   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng của nội dung công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Tâm lí học - Quản trị nhân sự trường Đại học Hồng Đức, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở các trường đại học.

  pdf10p kethamoi7 13-08-2020 5 0   Download

 • Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo quản lý đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của Tâm lí học quản lí, nhất là về lí luận, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lí học quản lí (gồm hai chương). Phần tâm lí người lãnh đạo chiếm tỉ lệ lớn nhất của cuốn sách (gồm sáu chương), phần tâm lí người lao động và tổ chức trình bày những vấn đề tâm lí của đối tượng quản lí.

  pdf227p vanhoangbank 14-10-2013 741 247   Download

 • Giáo trình tâm lý học quản lý gồm 3 phần: Phần 1 Những vấn đề chung, phần 2 Tâm lí người lãnh đạo, phần 3 Tâm lí người lao động và tổ chức. Mời các bạn xem nội dung chi tiết của tài liệu!

  pdf227p tuyen05111996 06-05-2017 380 56   Download

 • Bài giảng Tâm lí học trẻ em trình bày một số khái niệm cơ bản về tâm lí học trẻ em (tâm lí là gì, hiện tượng tâm lí, khái niệm tâm lí giáo dục), lí thuyết về sự phát triển tâm lí trẻ em, quan niệm trẻ em, quy luật cơ bản của tâm lí trẻ em, quan niệm tâm lí học duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em và một số nội dung khác.

  ppt21p hoa_khoai91 12-06-2014 289 52   Download

 • Nối tiếp phần 1 của cuốn giáo trình Tâm lí học đại cương đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Hoạt động nhận thức, tình cảm và ý chí, nhân cách và sự hình thành nhân cách. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tâm lí học và những ngành có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

  pdf283p pechi1412 02-12-2015 141 46   Download

 • Bàii giảng Tâm lí học đại cương chương 3 Nhân cách và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách trình bày về nhân cách và những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính TL của một con người, biểu hiện ở bản sắc và giá trị XH của người ấy.

  pdf20p sms_12 08-05-2014 132 34   Download

 • Bài báo đề cập cách trình diễn nội dung bài học của học phần Tâm lí học đại cương (TLHĐC) bằng một công cụ mới là bản đồ tư duy (BĐTD). Những bản đồ này được thiết kế bằng phần mềm chuyên dụng (phần mềm I-mind map) với mục đích nâng cao khả năng nhận thức bài học cho sinh viên (SV) các khoa không chuyên ngành Tâm lí học. Kết quả bước đầu ứng dụng các BĐTD vào dạy học khá khả quan. Khả năng nhận thức bài học của SV tăng lên đáng kể. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf6p nganga_02 09-09-2015 94 22   Download

 • Bầu không khí tâm lí của lớp học là trạng thái tâm lí chủ đạo của lớp học. Nó phản ánh tính chất mối quan hệ qua lại giữa các thành viên trong lớp học. Kết quả khảo sát cho thấy, bầu không khí tâm lí của lớp học tại Trường Đại học An ninh nhân dân nhìn chung không có mức độ tiêu cực, song xem xét ở từng chỉ báo nghiên cứu vẫn có sự khác biệt rõ rệt (có biểu hiện tiêu cực).

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 77 6   Download

 • Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm là chuyên ngành tâm lí học sử dụng tích hợp nhiều kiến thức thuộc các khoa học có liên quan về khoa học tự nhiên-công nghệ, khoa học xã hội-nhân văn và khoa học về con người. Nội dung bài giảng gồm 6 chương được quy định về thời lượng và trình bày khác nhau, nhưng cả tài liệu là một chỉnh thể thống nhất theo quan điểm đổi mới nội dung dạy và học theo học chế tín chỉ ở đại học-cao đẳng.

  pdf86p dongdong321 07-06-2018 50 5   Download

 • Bài giảng Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm là chuyên ngành tâm lí sử dụng có tích hợp nhiều kiến thức thuộc các khoa học có liên quan về khoa học tự nhiên. Môn học góp phần trực tiếp hình thành quan điểm sư phạm và bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho sinh viên trường.

  pdf88p dongdong321 07-06-2018 36 5   Download

 • Bài viết đề cập đến nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở về vấn đề học tập ở các lát cắt: Khối lớp, học lực và giới tính; nghiên cứu mối quan hệ giữa khó khăn tâm lí và nhu cầu tham vấn học đường về vấn đề học tập; tương quan giữa tự đánh giá của học sinh với sự đánh giá từ phía giáo viên, cha mẹ học sinh và nhà tham vấn tâm lí học đường về vấn đề này, từ đó đề xuất tổ chức hoạt động tham vấn tâm lí học đường nhằm phát triển và thỏa mãn nhu cầu tham vấn tâm lí của học sinh trung học cơ sở về vấn đề học tập.

  pdf8p viares2711 15-10-2019 22 3   Download

 • Bài viết phân tích việc xây dựng chùa như địa điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư trên bình diện phân loại và dưới góc độ tâm lí học. Xét trên bình diện phân loại, sự hỗ trợ tinh thần được chia làm hai loại: hỗ trợ tinh thần ngắn hạn và dài hạn. Còn xét ở góc độ tâm lí học, sự hỗ trợ tinh thần vẫn phải dựa trên sự tác động tích cực đến nhận thức của người ở chùa, hoặc viếng chùa, hay thậm chí chỉ đến chùa; thái độ của họ và những hành vi có liên quan, hoặc định hướng hành vi, xu hướng hành vi theo định hướng chung về mặt xã hội.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 34 2   Download

 • Nhận thấy những hạn chế của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tâm lí học đại cương theo hình thức kiểm tra viết dạng tự luận, năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã chuyển việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học này sang hình thức trắc nghiệm khách quan online. Hình thức trắc nghiệm khách quan online đã khắc phục những hạn chế của hình thức tự luận mà nhà trường đã sử dụng trước đó.

  pdf6p viboruto2711 15-05-2019 11 0   Download

 • Bài viết đề cập đến khái niệm nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở và nội hàm của khái niệm này. Hơn thế nữa, bài báo cũng đã đưa ra kết quả nghiên cứu thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở ở ba vấn đề chính: Học tập, quan hệ ứng xử với thầy cô giáo và quan hệ ứng xử với bạn bè.

  pdf9p viconnecticut2711 28-10-2020 5 0   Download

 • Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. Tâm lý là hiện tượng tinh thần là đời sống nội tâm của con người. Mặc dù nói là tâm lý diễn ra ở não, nhưng những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu kỹ não của các nhà bác học và một số nhân vật nổi tiếng.

  pdf99p hanhnguyen72 29-10-2009 2090 1484   Download

 • Tâm lý học là một khoa học nghiên cứu những quy luật của tâm lý người. ngày nay tâm lý được vận dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Tâm lý học : Tâm lý học lao động Tâm lý học sư phạm Tâm lý học sáng tạo

  doc12p kendy8x 22-10-2009 458 305   Download

 • Xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, trường phái Tâm lý học pháp luật là sự bổ sung tuyệt vời cho bức tranh vốn đã rất đa dạng mô tả nguồn gốc, quy luật hình thành, phát triển, bản chất của nhà nước và pháp luật. Khác với nhiều quan điểm trước đó, tâm lý học pháp luật gắn sự hình thành, bản chất của nhà nước và pháp luật với các hiện tượng, bản chất, quy luật tâm lý của con người.

  pdf7p comamngo1902 01-04-2019 13 0   Download

 • Đối với con người, mỗi cá thể sinh ra đã nhận được theo con đường di truyền từ các thế hệ trước một số đặc điểm về cáu tạo, chức năng của cơ thể. Trong đó có những đặc điểm về cấu tạo và chức năng của các giác quan và não. Song vai trò của di truyền như thế nào trong sự phát triển tâm lí của con người thì có những quan điểm khác nhau.

  doc10p traidatxanh123 13-04-2011 620 118   Download

 • Đề tài nghiên cứu với các mục tiêu: cơ sở lí luận của tâm lí học về quan hệ liên nhân cách, kiểu quan hệ liên nhân cách, Nhân cách, kiểu nhân cách và bầu không khí tâm lí; tìm hiểu thực trạng về kiểu quan hệ liên nhân cách của sinh viên trường Đại học Sư phạm, tìm hiểu thực trạng về kiểu nhân cách của sinh viên trường Sư phạm,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p longnguyentran000 27-12-2016 116 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tâm lí học quân sự
p_strCode=tamlihocquansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2