intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lý dân tộc của người Jrai

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tâm lý dân tộc của người Jrai
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm tâm lý dân tộc của người Jrai ở Tây Nguyên bao gồm những nội dung về vài nét về dân tộc Jrai ở Tây Nguyên, những đặc điểm tâm lý dân tộc của người Jrai ở Tây Nguyên, các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm tâm lý dân tộc của người Jrai ở Tây Nguyên.

    pdf6p dienham63 15-12-2015 136 16   Download

  • Đặc điểm trí tuệ cảm xúc của sinh viên sư phạm mầm non Qua kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên đều có mức độ biểu hiện khả năng phản ứng một cách độc lập đối với cảm xúc bản thân ở mức độ biểu hiện khả năng phản ứng một cách độc lập đối với các cảm xúc bản thân ở mức độ trung bình. Do vậy mức độ biểu hiện khả năng trí tuệ xúc cảm ở hầu hết các sinh viên cũng đều ở mức trung bình...

    pdf6p butmauluc 31-08-2013 105 8   Download

  • Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm tâm lý dân tộc của người Jrai ở Tây Nguyên Bài viết về các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý dân tộc của người Jrai, có nhiều yếu tố tác động đến quá trình hình thành đặc điểm tâm lý của người Jrai ở Tây Nguyên trong đó nổi bật là các yếu tố sau: lịch sử hình thành tộc người Jrai ở Tây Nguyên, điều kiện tự nhiên nơi cư trú, kinh tế truyền thống, văn hóa dân tộc, hình thức tổ chức xã hội, tín ngưỡng truyền thống...

    pdf7p butmauluc 31-08-2013 53 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tâm lý dân tộc của người Jrai
p_strCode=tamlydantoccuanguoijrai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2