intTypePromotion=1
ADSENSE

Tầm nhìn và chiến lược dài hạn

Xem 1-20 trên 26 kết quả Tầm nhìn và chiến lược dài hạn
 • Tài liệu gồm các nội dung chính: 1. Giới thiệu, 2. Phương pháp tiếp cận xây dựng Kế hoạch ĐBSCL, 3. Tình hình hiện nay của ĐBSCL: Nhiều tiềm năng và dễ bị tổn thương, 4. Các kịch bản phát triển kinh tế xã hội, 5. Tầm nhìn kinh tế dài hạn về sống chung với lũ ở ĐBSCL, 6. Cải thiện thể chế ở ĐBSCL, 7. Sự bền vững và các giải pháp kiểm soát lũ, 8. Lộ trình Chương trình ĐBSCL

  pdf132p hpnguyen2 05-03-2018 56 8   Download

 • Lợi ích của Balance Scorecard Giáo sư Robert Kaplan và David Norton đã xây dựng balanced scorecard để giúp chuyển tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thành kế hoạch hành động. Kĩ thuật này biến việc lên kế hoạch chiến lược trở thành xương sống của bất kì doanh nghiệp nào. 2 vị giáo sư đã chỉ ra rằng việc phân tích các chỉ số tài chính, vốn chỉ là xem xét lại hiệu quả hoạt động đã xảy ra và không thể hỗ trợ đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn. Những con số đó...

  pdf15p xavi1357 19-02-2011 153 55   Download

 • Kế hoạch chiến lược được coi là công cụ mạnh để xác định các ưu tiên và đề ra các quyết định đúng đắn cho một tổ chức, trong một thời kì dài - thường bao quát trong khoảng 10-20 năm. Khái niệm này bắt nguồn từ khu vực kinh tế tư nhân. Các doanh nghiệp trong sự cạnh tranh kinh tế - sản xuất phải có tầm nhìn dài hạn cho chiến lược hành động, và chiến lược hành động thường được cụ thể hoá bằng một kế hoạch trong đó xác định "mục tiêu", "sự lựa chọn các siêu ưu tiên", "các tình huống phải đối phó" và "giải quyết".

  pdf14p dtphuongg 10-09-2018 54 12   Download

 • Phân tích kĩ thuật là khả năng có thể được cải thiện khi bạn có kinh nghiệm và sự nghiên cứu. Hãy luôn là một người học hỏi và kiên trì học tập. Vạch ra xu hướng: Phân tích các đồ thị trong dài hạn. Bạn hãy bắt đầu đánh giá với những đồ thị được lập hàng tháng, hàng tuần kéo dài trong thời gian nhiều năm. Một quy mô lớn hơn về “các bản đồ về thị trường” sẽ tạo ra một tầm nhìn rõ ràng hơn và tốt hơn trong dài hạn về thị trường....

  doc3p cuulongvhit 25-10-2010 124 43   Download

 • Với xu hướng cạnh tranh ngày càng cao, chi phí để thu hút một hách hàng mới gấp năm hay sáu lần chi phí giữ chân một khách hàng cũ, việc giữ chân khách hàng trở thành một chiến lược chủ lực, phản ánh tầm nhìn dài hạn. Vì vậy, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào việc cung ứng dịch vụ hướng vào khách hàng hiện có đồng thời xây dựng và thực hiện marketing mối quan hệ (Relationship marketing)....

  pdf6p qsceszwadx 27-09-2012 155 27   Download

 • "Xây dựng để tồn tại" là tầm nhìn chiến lược dài hạn của các công ty lớn. Nhưng làm thế nào để có thể tạo ra tầm nhìn chiến lược dài hạn giúp công ty tồn tại và phát triển? Từ ý tưởng… “Xây dựng để tồn tại” là tầm nhìn chiến lược dài hạn của những công ty như: Hellet Packard[1], 3M[2], Sony[3] và một số các công ty khác.

  pdf4p ko_can_nick 29-08-2010 109 22   Download

 • Môn học Quản trị chiến lược nhằm mục tiêu trang bị những nội dung cơ bản và có hệ thống về chất lượng và quy trình, cách thức xây dựng chiến lược cũng như tổ chức thực hiện chiến lược trong diều kiện hội nhập hiện nay, cung cấp các kỹ năng và kiến thức trong việc sử dụng các công cụ phân tích chiến lược, học viên có một tầm nhìn, quan điểm dài hạn trong điều hành và làm chủ doanh nghiệp của mình.

  pdf68p big_12 06-06-2014 123 22   Download

 • Với chi phí thu hút khách hàng mới gấp 5-6 lần giữ chân khách hàng cũ, việc duy trì quan hệ khách hàng trở thành một chiến lược chủ lực, phản ánh tầm nhìn dài hạn của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào việc cung ứng dịch vụ hướng vào khách hàng hiện có đồng thời xây dựng và thực hiện tiếp thị quan hệ (relationship marketing).

  pdf10p thegioionline 24-08-2012 91 15   Download

 • I. Một số khái niệm Chiến lược: là đường hướng và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài Đặc điểm: Chiến lược phải được xác định cho một tầm nhìn dài hạn, thương là từ 10 năm trở lên, Chiến lược phải mang tính tổng quát, làm cơ sở cho những hoạch định, những kế hoạch phát triển trong ngắn hạn và trung hạn. Chiến lược phải mang tính khách quan, có căn cứ khoa học chứ không phải dựa vào chủ quan của người trong cuộc ...

  ppt31p dahoaquan2509 30-07-2013 88 5   Download

 • Bài viết cho một cái nhìn tổng quan về hoạt động NCKH của Trường ĐH KHXH& NV – Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2006-2008, đặc biệt là những vấn đề về Nam Bộ. Giai đoạn này, Trường ĐH KHXH&NV có các hoạt động khoa học phù hợp với chiến lược trung hạn của Đại học Quốc gia TPHCM giai đoạn 2005-2010; có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị về lý luận lẫn thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, đặc biệt là khu vực Nam Bộ.

  pdf35p kaiyuan1121 21-08-2018 48 1   Download

 • Chiến lược KH&CN và chính sách KH&CN khác nhau ở tầm nhìn dài hạn và ngắn hạn, phạm vi tổng thể và riêng lẻ, chung cho cả nền KH&CN và từng đối tượng đặc thù. Đó là điều từng được nói tới nhiều. Ngoài ra, trong phạm vi bài này cũng còn nhiều khía cạnh khác cần làm rõ.

  pdf19p viamsterdam2711 11-01-2020 22 0   Download

 • Các sản phẩm tài chính và phái sinh quá phức tạp, thiếu tường lửa ngăn hoạt động của NHTM với hoạt động NH đầu tư làm cho các danh mục đầu tư của NHTM và NHĐT chứa đựng quá nhiều sản phẩm có độ rủi ro cao với quy mô không xác định được. Tuy nhiên do đầu tư dễ dãi, nguồn vốn dồi dào, lợi nhuận ngắn hạn và nhanh chóng đã làm lòng tham của các nhà đầu tư trở nên không kiểm soát được....

  ppt26p thanhtrungqtkd 18-10-2011 217 118   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế: Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc – Việt Nam và triển vọng trong bối cảnh thay đổi hệ thống quản trị toàn cầu trong thế kỷ 21 nghiên cứu và nhằm đề xuất một số kiến nghị cho "tầm nhìn chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trung hạn va dài hạn mới" như một hình mẫu phát triển chiến lược trong những năm tới.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 238 51   Download

 • Xây dựng thương hiệu là việc đòi hỏi phải có sự đầu tư và tầm nhìn chiến lược dài hạn. Biết thế nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn mắc phải căn bệnh làm thương hiệu ngắn hạn rất nguy hiểm. Những phân tích dưới đây về một số triệu chứng sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng nhận ra và có cách phòng chống căn bệnh này.

  pdf2p thientruc1605 10-08-2010 136 32   Download

 • Sau đây là 30 lời khuyên giúp doanh nghiệp phát triển kế hoạch kinh doanh. Lời khuyên về phát triển kế hoạch kinh doanh 1. Có tầm nhìn dài hơi và kế hoạch dài hạn. Vạch rõ bạn sẽ làm gì trong vòng 5 năm tới và làm thế nào để đạt được mục tiêu đó.

  pdf6p qwedcxsaz 30-09-2012 147 31   Download

 • Hàn quốc là một đất nước có khát vọng mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội bằng khoa học và công nghệ. Năm 1961, Hàn Quốc chỉ là một đất nước nghèo về tài nguyên, nền tảng sản xuất yếu kém, thị trường trong nước nhỏ hẹp, nền kinh tế lúc này chủ yéu phụ thuộc vào nông nghiệp

  pdf0p muathi2013 15-05-2013 88 13   Download

 • Hiệu quả của việc đầu tư này thể hiện qua giá trị thương hiệu và sự trường tồn của mỗi doanh nghiệp. Khi giá trị bền vững trở thành tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, thì “giá trị tạo ra thực sự vì cuộc sống cộng đồng” trở thành “giá trị tạo ra thực sự vì cuộc sống chính mình”, và ngược lại.

  pdf8p mina005 21-09-2010 88 12   Download

 • Trong giai đoạn 2001 – 2005, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò của một trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của cả nước. Kinh tế Hà Nội đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng hiện đại, đến cuối năm 2005, dịch vụ chiếm 57,5% GDP của thủ đô, công nghiệp đóng góp 40,5% và nông nghiệp chỉ còn 2,0%, trước thời hạn 5 năm so với mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001 – 2010.

  pdf5p linhdan05016 14-01-2011 223 40   Download

 • Một doanh nhân thành đạt không nhất thiết phải nắm rõ ngọn ngành những kỹ thuật kế toán hay cách chế tạo ra sản phẩm, nhưng nhất định phải biết cách “tiếp lửa” cho nhân viên bằng chính tầm nhìn dài hạn của mình. Kỹ năng lãnh đạo khi chia sẻ tầm nhìn chiến lược Khác với những kế hoạch kinh doanh, tầm nhìn sứ mệnh phải miêu tả đầy đủ bức tranh tổng thể về hoạt động cũng như khả năng ảnh hưởng của doanh nghiệp trong tương lai. Một tầm nhìn lớn và thực tế được ví như “vũ...

  pdf4p doquyen_1 14-10-2012 104 14   Download

 • Thống kê cho thấy, giao thông cá nhân (xe máy và ô tô) đang chiếm tới hơn 90% số chuyến đi hàng ngày tại hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, tai nạn và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Để giải quyết thực trạng này, cần một tầm nhìn dài hạn về quy hoạch và chiến lược phát triển giao thông đô thị. Trong đó, định hướng phát triển giao thông công cộng (GTCC) là nền tảng có ý nghĩa quyết định.

  pdf3p ketaucho 08-11-2019 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tầm nhìn và chiến lược dài hạn
p_strCode=tamnhinvachienluocdaihan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2