intTypePromotion=4
ADSENSE

Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam

Xem 1-20 trên 29 kết quả Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam
 • Bằng phân tích năng suất lao động dựa trên tiếp cận phân tích tăng trưởng - chia sẻ với dữ liệu từ Tổng cục Thống kê và Ngân hàng thế giới, nhóm tác giả cho thấy chất lượng tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam hiệu ứng tăng trưởng nội ngành đóng một vai trò quan trọng. Tuy vậy, những năm gần đây, chất lượng tăng trưởng năng suất lao động thấp và đề xuất các khuyến nghị cải thiện bằng cách tăng cường độ sâu vốn và công nghệ.

  pdf10p hulk1234 01-06-2018 28 5   Download

 • “Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất” là chủ đề của báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2018 đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố vào tháng 5/2018. Chủ đề xuyên suốt của báo cáo năm nay liên quan tới vấn đề năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với quan điểm cho rằng cần phải hiểu rõ hơn thị trường lao động để lý giải chất lượng nguồn nhân lực và tiến trình năng suất tại Việt Nam.

  pdf5p nutifooddau 18-01-2019 24 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phân tích và đánh giá thực trạng quá trình dịch chuyển cơ cấu lao động tại Việt Nam, giai đoạn 1995-2014. Đánh giá đóng góp của chuyển dịch cơ cấu lao động lên tăng trưởng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1995-2014.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 2 0   Download

 • Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, lĩnh vực này cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia

  pdf3p vihitachi2711 03-05-2019 11 0   Download

 • Các nước đang phát triển có đặc điểm chung về kinh tế, đó là mức sống thấp, tỷ lệ tích lũy thấp, trình độ kỹ thuật sản xuất thấp và năng suất lao động thấp. Những đặc điểm này tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn, tưởng như khó thoát ra được. Trong quá trình tìm kiếm con đường phát triển, có những nước tiếp tục rơi vào trì trệ, phát triển thụt lùi, xã hội rối ren, như một số nước châu Phi hay Nam Á. Có những nước đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đưa đất nước thoát khỏi vòng luẩn quẩn, rút ngắn...

  doc34p vuvvvv 29-10-2010 702 230   Download

 • Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác kế toán là công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của mình. Quản lý kinh tế...

  pdf30p minhtam 15-07-2009 362 136   Download

 • Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế của đất nước, nước ta đã đạt được những thành tựu thành quả to lớn: các ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy; ngành nông nghiệp từng bước máy móc hoá đã làm cho năng suất lao động cải thiện rõ rệt đưa nước ta xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, h

  pdf0p lumia_12 28-05-2013 70 16   Download

 • Hơn 25 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục và tương đối cao, đóng góp quan trọng vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian qua được đóng góp bởi nhiều nhân tố, trong đó đáng chú ý là nhân tố lao động, vốn và tài nguyên thiên nhiên; các nhân tố như năng suất lao động, công nghệ và thể chế đóng góp còn hạn chế hoặc ở mức thấp.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 48 7   Download

 • Giảm nghèo ở nông thôn chủ yếu nhờ việc làm trong khu vực phi nông nghiệp –Việc làm phi nông nghiệp chủ yếu nhờ vào khả năng được đi học –Việc xây đường sá ở các tỉnh nghèo chưa chắc giúp tăng năng suất lao động nông nghiệp nhưng giúp tạo thêm việc làm phi nông nghiệp •Năng suất lao động nông nghiệp được cải thiện nhờ tăng quy mô canh tác và sử dụng công nghệ mới –Thiếu đầu tư cho nghiên cứu nông nghiệp, nhưng các cơ sở nghiên cứu hiện tại cũng hoạt động cầm chừng –Dịch vụ khuyến nông từ trên...

  pdf31p badaovl 20-05-2013 44 3   Download

 • Để thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; cần phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp tục đổi mới tư duy và cải cách thể chế để tạo lập nền kinh tế thị trường đích thực, tạo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế; đầu tư cơ sở hạ tầng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, tạo năng suất lao động mới, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững đạt các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.

  pdf11p sansan2 26-05-2018 26 2   Download

 • Tuy ngày nay Việt Nam đã vươn vai trở thành một đất nước giàu mạnh hơn. Nông thôn Việt nam đã đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hoá- hiện đại hoá, phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện sinh thái của từng vùng, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, tạo việc làm thu hút nhiều lao động nông thôn, đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đạt mức tiên tiến trong khu vực về trình độ công nghệ và thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng năng suất lao động, nâng...

  pdf29p kemoc5 29-05-2011 285 117   Download

 • Tài liệu Đất phèn và cải tạo đất: Phần 1 giúp các bạn nắm được những kiến thức về: tình hình đất phèn trên thế giới và Việt Nam, nguồn gốc của đất phèn, các loại đất phèn, môi trường vùng đất phèn. Tài liệu nhằm giúp nhà nông và các bạn chuyên ngành Trồng trọt biết cách cải tạo đất, tăng năng suất cây trồng.

  pdf58p thuytrangseven 16-09-2014 256 87   Download

 • CHƯƠNG I: TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ. 1.1. Khái quát sự ra đời của tiền tệ Trong thời kỳ đầu của chế độ cộng sản nguyên thuỷ, với công cụ lao động thô sơ, cuộc sống của con người chủ yếu là tự cung tự cấp. Khi sản xuất phát triển, ý thức phân công lao động được hình thành, xã hội có người chuyên trồng lúa, một số người khác chuyên săn bắn, dệt vải, số khác là nhiệm vụ bảo vệ xã hội… Năng suất lao động tăng, sản phẩm làm...

  pdf194p thuonghuong0909 06-04-2013 140 52   Download

 • Nói một cách ngắn gọn, theo tôi, lạm phát ở Việt Nam là do yếu tố tiền tệ do chi tiêu công quá mức và phân bổ vốn thiên lệch ở khu vực thị trường (doanh nghiệp). Điều này có thể giải thích cụ thể như sau: Chúng ta biết rằng lạm phát là mức tăng giá chung của cả nền kinh tế. Nguyên nhân gây ra lạm phát có thể là từ bên ngoài (khách quan) hay những vấn đề nội tại của nền kinh tế (nguyên nhân chủ quan), nhưng căn nguyên của lạm phát chính là yếu tố tiền...

  doc4p utboy_2000 09-10-2011 100 29   Download

 • Cạnh tranh là xu hướng chung của mọi nền kinh tế, Nó ảnh hưởng tới tất cả lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp. Ngày nay, hầu hết các quốc gia đều thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải cạnh tranh, coi cạnh tranh không những là môi trường là động lực của sự phát triển,thúc đẩy sản xuất kinh doanh,tăng năng suất lao động,tăng hiệu quả, mà còn là yếu tố quan trong làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế chính trị xã hội...

  pdf216p muathi2013 15-05-2013 61 25   Download

 • Kinh tế thị trường với sự tăng trưởng kinh tế Sản xuất vật chất là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Cái quyết định để chế độ xã hội này chiến thắng xã hội kia suy cho cùng là năng suất lao động. Vậy, kinh tế thị trường có thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế cao hơn so với kinh tế phi thị trường hay không?

  pdf10p bengoan369 07-12-2011 62 7   Download

 • TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÌ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LÀ CÔNG TÁC QUAN TRỌNG LUÔN ĐƯỢC CÁC DOANH NGHIỆP QUAN TÂM VÌ CHÚNG GẮN LIỀN VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. ĐẶC BIỆT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨNG TRƯỚC SỰ CẠNH TRANH GAY GẮT VỚI NHAU, KHÔNG CHỈ CÁC DOANH NGHIỆP TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG MÀ CÒN PHẢI QUAN TÂM TỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA MÌNH. QUẢN LÝ KINH TẾ...

  pdf28p narcissus89 16-02-2012 33 5   Download

 • Mời các bạn tham khảo "Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 6 năm 2018" với những bài viết sau: Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất, nhu cầu đổi mới công nghệ trong sản xuất và sau thu hoạch lúa gạo của Việt Nam, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam trong kỷ nguyên kỹ thuật số, chuẩn bị cho tương lai của trí tuệ nhân tạo...

  pdf68p hanh_tv16 01-02-2019 24 4   Download

 • Kinh tế hàng hoá góp phần tăng năng suất lao động thực hiện dân chủ hoá đời sống kinh tế. Nó khai thác được thế mạnh từng ngành, từng địa phương để làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội, tạo tiền đề cho việc mở rộng liên kết, liên doanh cả trong nước và nước ngoài. Mở rộng phạm vi giao lưu hàng hoá giữa nước ta và các nứơc khác. Là điều kiện thúc đẩy sự phát triển của một số ngành, lĩnh vực khác. ...

  pdf7p caott10 18-06-2011 35 2   Download

 • Ở Việt Nam, máy tính điện tử, chủ yếu là máy vi tính đă và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ quan hành chính xă hội..., ngày càng thâm nhập vào hầu khắp các mặt hoạt động của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, máy tính điện tử chỉ mới phục vụ công việc văn pḥng như soạn thảo văn bản là chính mà chưa thực sự đóng vai tṛ chủ đạo giúp con người trong các lĩnh vực quản lư, tự động hoá để tăng năng suất lao động....

  pdf18p vinamilkvietnam 07-08-2012 275 104   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam
p_strCode=tangtruongnangsuatlaodongtaivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản