intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 60 kết quả Tăng trưởng xanh ở Việt Nam
 • Bài viết "Một số vấn đề về tăng trưởng xanh ở Việt Nam" đề cập đến một vấn đề đang “nóng” trong các thảo luận về phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Vấn đề tăng trưởng xanh. Thông qua việc so sánh với thực trạng tăng trưởng xanh của khu vực Châu á – Thái Bình dương, bài viết trình bày những thực trạng về tăng trưởng xanh ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề.

  pdf5p vovanvovan2013 13-05-2016 105 16   Download

 • Bài viết Chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng xanh ở Việt Nam và định hướng giải pháp giúp cho các bạn biết được một số chính sách về thuế, phí; chi ngân sách nhà nước; tín dụng;... trong hỗ trợ tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Từ đó, bài viết chỉ ra một số giải pháp cho vấn đề này.

  pdf13p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 73 11   Download

 • Bài viết Tiêu dùng xanh tài nguyên thiên nhiên - Một cách thức thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam bàn về khoảng cách trong nhận thức và tiếp cận hiện nay về quản lý tài nguyên thiên nhiên ở VN, giải pháp điều chỉnh nhằm thực hiện tiêu dùng xanh tài nguyên thiên nhiên.

  pdf9p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 38 8   Download

 • Tăng trưởng xanh là một hình thức phát triển bền vững và đang được cộng đồng quốc tế cũng như Việt Nam hướng tới thực hiện. Bài viết Tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Từ chiến lược đến hành động sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 42 6   Download

 • Bài viết Tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra tập trung làm rõ những khó khăn trong việc triển khai những chính sách về tăng trưởng xanh ở nước ta. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra một số giải pháp cho vấn đề này.

  pdf2p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 48 3   Download

 • Bài viết đề cập đến một vấn đề đang “nóng” trong các thảo luận về phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Vấn đề tang trưởng xanh. Thông qua việc so sánh với thực trạng tăng trưởng xanh của khu vực Châu á – Thái Bình dương, bài viết trình bày những thực trạng về tăng trưởng xanh ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề. Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p nguyentrinhminhbao 10-06-2019 13 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm ước lượng tác động trong ngắn hạn và dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng đến khí thải các-bon, đồng thời sử dụng chuỗi thời gian dài kết hợp với các phương pháp về đồng liên kết, quan hệ nhân quả và kiểm định tính dừng giúp cho các kết quả thu được chính xác hơn. Hơn nữa, đóng góp của nghiên cứu sẽ là tiền đề cho các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

  pdf8p thanhtrieung 06-09-2018 40 6   Download

 • Luận án nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về khai thác khoáng sản trong tăng trưởng xanh, đánh giá thực trạng khai thác khoáng sản ở Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng xanh và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp về khai thác khoáng sản trong quá trình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf205p sutihana 05-12-2016 80 26   Download

 • Bài viết Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và định hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam phân tích sự cần thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở VN và đưa ra định hướng cho việc chuyển đổi tăng trưởng đó là tăng trưởng xanh.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 35 4   Download

 • Bài viết nêu Chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xanh hoá nền kinh tế. Đặc biệt, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã khẳng định: tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 43 4   Download

 • Bài viết Cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam bao gồm những nội dung về khái niệm tăng trưởng xanh, vị trí của tăng trưởng xanh ở Việt Nam, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 36 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Mô hình tăng trưởng xanh - Khung phân tích và lựa chọn chính sách cho Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về tăng trưởng xanh; khung phân tích tăng trưởng xanh; phương pháp nghiên cứu tăng trưởng xanh và một số nội dung khác.

  pdf10p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 70 6   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm xây dựng chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đi sâu tìm hiểu xu hướng đầu tư vào kinh tế xanh sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh nghiệm xây dựng chính sách tăng trưởng xanh và một số nội dung khác.

  pdf10p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 54 6   Download

 • Bài viết Thúc đẩy tăng trưởng xanh để phát triển kinh tế bền vững giới thiệu tới các bạn về định hướng phát triển tăng trưởng xanh tại VN; một số thuận lợi và khó khăn; một vài giải pháp trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 44 5   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trình bày về xu hướng khách quan phát triển kinh tế xanh trên thế giới, những thách thức trong thực hiện tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn bó với phát triển kinh tế xanh ở VN và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 52 4   Download

 • Bài viết Tăng trưởng xanh: Cơ hội, thách thức và định hướng thực hiện cho Việt Nam tìm hiểu thực trạng của các ngành sản xuất và các thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi thực hiện tăng trưởng xanh; từ đó, đưa ra những định hướng và giải pháp đề thực hiện tăng trưởng xanh.

  pdf15p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 45 4   Download

 • Thông tin chuyên đề Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam - The Potential for Creating Green Jobs in Vietnam bao gồm những nội dung về kinh tế xanh và việc làm xanh, kinh nghiệm của một số nước về tạo việc làm xanh, kinh tế xanh và việc làm xanh ở Việt Nam.

  pdf53p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 49 3   Download

 • Bài viết Chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam trình bày: Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế xanh đang ngày càng là xu thế tất yếu của các nước trên thế giới. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ trong dòng chảy toàn cầu ấy. Nhiều văn bản chính sách được ban hành gần đây thể hiện rõ định hướng đó, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p dangthitrangtrang 07-05-2018 30 3   Download

 • Bài viết Xu hướng tăng trưởng xanh của các quốc gia và sự lựa chọn mô hình tăng trưởng mới ở vùng Trung bộ tập trung phân tích những hạn chế của mô hình tăng trưởng hiện nay và gợi mở một mô hình tăng trưởng hướng tới tăng trưởng xanh.

  pdf13p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 34 4   Download

 • Luận án luận giải rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách tiêu dùng xanh dưới góc độ quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế xanh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh hiện nay. Kết quả nghiên cứu đề tài cung cấp các luận cứ khoa học góp phần giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng, thực thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam.

  pdf210p hanh_tv27 16-04-2019 55 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
776 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng xanh ở Việt Nam
p_strCode=tangtruongxanhovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2