Tạo các feature uốn cong và hỗn hợp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tạo các feature uốn cong và hỗn hợp
  • Các feature cơ bản đều được tạo thành bằng cách phát triển các biên dạng trong không gian. Phép kéo thẳng (Extrude) tạo các feature bằng cách kéo một biên dạng dọc theo một đường tạo hình thẳng.

    pdf11p prius311 04-10-2009 171 83   Download

  • Các feature cơ bản đều được tạo thành bằng cách phát triển các biên dạng trong không gian

    pdf11p nguyen6 25-11-2009 90 37   Download

  • Các feature cơ bản đều được tạo thành bằng cách phát triển các biên dạng trong không gian. Phép kéo thẳng (Extrude) tạo các feature bằng cách kéo một biên dạng dọc theo một đường tạo hình thẳng. Các phát triển của Extrude là Sweep và Blend. Sweep kéo một biên dạng dọc theo một đường tạo hình bất kỳ do người dùng xác định để tạo một feature uốn cong.

    pdf11p nvavan 17-02-2011 228 124   Download

Đồng bộ tài khoản