intTypePromotion=3
ADSENSE

Tạo động lực học kĩ năng

Xem 1-20 trên 133 kết quả Tạo động lực học kĩ năng
 • Bài viết nhằm tìm ra quan niệm của giáo viên và những nguyện vọng thực sự của sinh viên trình độ thấp đối với việc chữa lỗi nói để tìm thấy tiếng nói chung giữa người học và người dạy, nhằm giúp sinh viên cải thiện kĩ năng nói, đồng thời giúp học không đánh mất động lực học kĩ năng này.

  pdf6p sansan4 30-05-2018 27 0   Download

 • Kĩ năng tạo động lực lao động cho tập thể sư phạm là một kĩ năng lãnh đạo quan trọng, biểu hiện năng lực của người cán bộ quản lí để thực hiện vai trò quản lí và lãnh đạo nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay. Kĩ năng này có thể được hình thành và phát triển thông qua con đường đào tạo và bồi dưỡng. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí trường học cần chú trọng đến kĩ năng này từ việc xác định chuẩn đầu ra đến việc xây dựng nội dung chương trình và cách thức thực hiện.

  pdf7p tonymina21 05-12-2018 37 1   Download

 • Với mục tiêu rèn luyện các kĩ năng phân tích môi trường quản lí nhằm nhận thức và đưa ra các quyết định quản lí có hiệu quả, đề tài đã tìm hiểu và phân tích môi trường quản lí của một trường tiểu học X tại địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p anhhaianh93 11-03-2017 49 11   Download

 • Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kĩ năng chuyên môn và nghiệp vụ liên quan đến ngôn ngữ học :kĩ năng nghiên cứu, giảng dạy về ngôn ngữ học, Viêtngữ học và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, kĩ năng dạy tiếng Việt như bán ngữ và như một ngoại ngữ, kĩ năng biên soạn các loại sách công cụ tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong các hoạt động biên tập, báo chí, xuất bản...

  pdf0p ngoclanh 10-06-2009 385 65   Download

 • Hiện nay các nhà giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo ở các trường đại học đều đã nhận thức sâu sắc việc đổi mới phương pháp giáo dục đại học là nhằm đào tạo ra những người lao động mới có đầy đủ năng lực trí tuệ và phẩm chất đạo đức để đáp ứng được nhu cầu của thời kì mới. Mỗi giáo viên đều đang cố gắng cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống hoặc thử nghiệm các phương pháp dạy học mới, mong muốn đạt được hiệu quả cao trong dạy học.

  pdf5p dutru2011 22-09-2015 91 12   Download

 • Đổi mới kiểm tra, đánh giá cùng với các thành tố khác (mục tiêu; nội dung; phương pháp dạy học; phương tiện dạy học; quản lí, tổ chức thực hiện) tạo nên một chỉnh thể của đổi mới giáo dục, trong đó đổi mới kiểm tra, đánh giá là một khâu then chốt của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Đổi mới kiểm tra, đánh giá tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục....

  pdf193p toyotayaris 06-08-2010 1007 221   Download

 • Giáo trình Vật lí đại cương Tập 1 trình bày các vấn đề về cơ học, động lực học chất điểm, động lực học vật rắn, năng lượng, trường hấp dẫn, vật lí thống kê cổ điển, cơ sở nhiệt động lực học. Mục đích của môn học nhằm hình thành cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lí, góp phần tạo nền tảng cho khoa học ở bậc đại học, hình thành cho sinh viên những cơ sở học và nghiên cứu các ngành kĩ thuật, công nghiệp tiên tiến. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf157p vitvit007 14-11-2012 353 129   Download

 • Tham khảo tài liệu 'điều gì tạo nên động lực làm việc của nhân viên!', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p minhtriet000 19-11-2010 113 27   Download

 • Tài liệu Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học lớp 10 - Hồ Cẩm Hà (chủ biên) giúp giáo viên hiểu rõ hơn về các yêu cầu kiến thức, kĩ năng của chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học để phát huy năng lực sáng tạo từ đó tạo sự sinh động và hút cho bài học. Sau đây là phần 12 của Tài liệu, mời các bạn tham khảo.

  pdf108p cocacola_01 05-12-2015 122 19   Download

 • Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh (HS) được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân. Phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu cơ sở lí thuyết của HĐTNST, trên cơ sở đó thiết kế các HĐTNST trong dạy học chương 1, chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao.

  pdf13p viapollo11 11-04-2019 188 32   Download

 • Bài viết đề cập đến sự cần thiết phải đưa nội dung giáo dục kĩ năng sống vào đào tạo sư phạm. Đồng thời, tác giả đã trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả sau khi học chuyên đề này ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho học viên sau đại học giáo dục học.

  pdf6p nganga_00 04-09-2015 53 4   Download

 • Mục tiêu chung: Bộ môn Tin học phải cùng với các bộ môn khác tham gia thực hiện mục tiêu của nhà trường phổ thông là đào tạo thế hệ trẻ thành những người lao động có học vấn vững chắc, có nhân cách hoàn thiện và có năng lực bảo vệ, xây dựng đất nước phồn vinh. Là một trong những môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, bộ môn Tin học phải cung cấp những tri thức cơ bản, làm nền tảng để học sinh có thể tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu và xây dựng khoa học Tin học hoặc tiếp thu những tri thức của các lĩnh vực kĩ thuật công nghệ tiên tiến, nhất là các lĩnh vực của công nghệ thông tin.

  doc25p habinhmt 13-05-2019 50 7   Download

 • Bài báo trình bày kết quả khảo sát đánh giá thực trạng kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học được đào tạo theo mô hình truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt thuộc Chuẩn nghề nghiệp. Thông tin kết quả đánh giá chủ yếu tập trung về kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học bao gồm: Lập kế hoạch dạy học, tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giao tiếp, ứng xử và xem xét cải tiến Bộ tiêu chuẩn năng lực hiện hành. Từ kết quả nghiên cứu, bài báo đề xuất những giải pháp để phát triển năng lực giáo viên tiểu học.

  pdf11p vizeus 03-03-2019 37 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về năng lực sáng tạo và đặc điểm của hoạt động sáng tạo kĩ thuật để định nghĩa năng lực sáng tạo kĩ thuật, xây dựng mô hình cấu trúc năng lực sáng tạo kĩ thuật. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật của sinh viên, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật.

  pdf4p danhvi10 26-11-2018 37 2   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về việc bồi dưỡng động cơ học tập Vật lí đại cương của học viên ở Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự trong hệ thống các trường đại học quân đội. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p danhnguyentuongvi 18-12-2018 30 1   Download

 • Kĩ năng dạy học là thành phần cốt lõi trong năng lực dạy học của người giáo viên (GV), tạo nên chất lượng và hiệu quả cho hoạt động dạy học. Hệ thống các kĩ năng dạy học cơ bản (DHCB) theo tiếp cận vai trò – chức năng được chia làm 4 nhóm với 20 kĩ năng cơ bản. Việc phát triển kĩ năng DHCB được thực hiện trên cơ sở xác định các giai đoạn phát triển của kĩ năng, thông qua các nội dung và hình thức phát triển kĩ năng cụ thể.

  pdf7p visasuke2711 02-05-2019 10 0   Download

 • Trên cơ sở trình bày khái niệm năng lực (NL) và xuất phát từ thực tiễn dạy học lí luận kinh tế chính trị Mác - Lênin (KTCT MLN) bài viết đề xuất việc phát triển NL học tập theo hướng đề cao tính thực tiễn trong dạy học KTCT MLN, trong đó mỗi giảng viên (GV) cần tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học (PPDH), kĩ thuật dạy học tích cực, lựa chọn các nội dung/chủ đề dạy học, các dạng bài tập gắn với thực tiễn đảm bảo tính cập nhật, tạo môi trường học tập “mở” để người học rèn luyện kĩ năng, phát triển NL học tập tích cực, chủ động, sáng tạo - một trong những vấn đề mang tính cấp thiết trong...

  pdf7p visasuke2711 02-05-2019 19 4   Download

 • Nội dung bài viết trình bày tự học trong giáo dục đại học về mặt chuyển giao kiến thức, các kĩ năng và nâng cao khả năng tự học, góp phần cải tiến về kết quả học tập của người học ngày càng gia tăng. Nền kinh tế phát triển tạo ra những nhu.cầu xã hội khác nhau với những yêu cầu về năng lực, phẩm chất và kiến thức. Vì thế, việc giúp sinh viên (SV) trở nên năng động và sáng tạo trong học tập và làm việc là cần thiết.

  pdf8p hanh_tv34 11-05-2019 21 2   Download

 • Thế kỉ XXI -thế kỉ của công nghệ thông tin, của khoa học kĩ thuật và công nghệ tự động.Nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Truyền động điện ra đời là một trong những yếu tố rất quan trọng: · Truyền động điện có nhiệm vụ thực hiện các công đoạn cuối cùng của một công nghệ sản xuất. · Truyền động điện là một hệ thống máy móc được thiết kế với nhiệm vụ biến đổi cơ năng thành điện năng . · Hệ thống Truyền động điện có thể hoạt động với tốc độ...

  pdf89p trituethoidai 27-06-2013 132 60   Download

 • Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2017-2018 có đáp án dưới đây để có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho kì kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao. Luyện tập với đề thi giúp các em nắm vững kiến thức văn học, rèn luyện kỹ năng viết văn, nâng cáo khả năng tư duy, sáng tạo khi tạo lập văn bản; đông thời đây cũng là cơ hội giúp các em đánh giá lại năng lực bản thân, và lập kế hoạch ôn tập phù hợp để đạt kết quả cao trong kì thi.

  pdf38p tiantian123 09-11-2018 277 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tạo động lực học kĩ năng
p_strCode=taodongluchockinang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản