intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Dầu khí

Xem 1-20 trên 2435 kết quả Tạp chí Dầu khí
 • Tạp chí Dầu khí số 04/2019 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2019. Bên cạnh đó gồm các bài viết khoa học như: các cách thức trong quá trình phát triển mỏ khí Condensate Sư Tử Trắng, đánh giá ăn mòn đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Dinh Cố và đề xuất giải pháp chống ăn mòn, đặc điểm địa hóa các phát hiện hydrocarbon bể Malay – Thổ Chu... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung tạp chí.

  pdf0p lequangvinh1608 09-08-2019 68 1   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 2/2020 trình bày các nội dung chính sau: Các dấu hiệu trực tiếp dự báo sự tồn tại của khí hydrate từ tài liệu địa chấn trên khu vực nước sâu thềm lục địa Việt Nam, ứng dụng mô hình địa cơ học và ứng suất tới hạn xác định hướng khe nứt mở trong đá móng, mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf81p vineji2711 19-05-2020 24 1   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 5/2020 thông tin đến các bạn với một số bài viết cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong nhà máy lọc dầu; phục hồi rotor và nâng cao độ tin cậy cho máy nén khí; đặc điểm hệ thống dầu khí khu vực rìa Tây Nam bể trầm tích Malay - Thổ Chu, Việt Nam

  pdf77p kequaidan6 10-07-2020 31 1   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 04/2016 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2016. Bên cạnh đó gồm các bài viết khoa học như: quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tronh ngành Dầu khí; hướng tiếp cận quyết định tham số vào cho mô phỏng Monte Carlo; chuyển hóa CO nhiệt độ thấp của nhà máy Đạm Phú Mỹ... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung tạp chí

  pdf81p luu1212 18-07-2019 36 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 09/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 09 năm 2012. Bên cạnh đó còn có các bài viết với nội dung: khai thác thùng dầu đầu tiên từ dự án Junin2 - Venezuala; hội nghị Khoa học - Công nghệ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam; tìm kiếm thăm dò dầu khí, khoan khai thác và công trình dẫn khí; hóa chế biến dầu khí; an toàn môi trường dầu khí; kinh tế quản lý dầu khí.

  pdf82p luu1212 18-07-2019 35 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 07/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 07 năm 2012. Cùng các bài viết: giàn dầu giếng H4 - Tê giác trắng khai thác dòng dầu khí thương mại đầu tiên; công tác khảo sát địa chấn giai đoạn 2006-2010; biến động thải CO2 ở Việt Nam; triển vọng hợp tác dầu khí Uzbekistan... Để nắm chi tiết các bài viết, mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf78p luu1212 18-07-2019 46 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 03/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2012. Với các bài viết: đặc điểm cấu trúc và tiềm năng dầu khí đối tượng Synrift bể Nam Côn Sơn; xu hướng mới trong đảm bảo an ninh năng lượng; chuyển đổi thời gian sang độ sâu áp dụng cho khu vực Tư Chính - Vũng Mây... Để nắm rõ các bài việt mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf80p luu1212 18-07-2019 38 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 04/2012 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2012. Cùng các bài viết: khoan giếng Enreca 3 trên đảo Bạch Long Vĩ, nghiên cứu mặt cắt địa tầng trầm tích Paleogen; đẩy nhanh mục tiêu có dòng dầu siêu sớm ở Venezuela; bàn giao giàn khoan Tam Đảo 3; đặc điểm và sự phân bố than, khí than hệ tầng Tiên Hưng miền võng Hà Nội...

  pdf86p luu1212 18-07-2019 45 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 03/2014 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2014. Các bài viết: khả năng chứa của các thành phần tạo địa chất tuổi Paleozoi – Mesozoi khu vực trũng An Châu, Đông Bắc Việt Nam; hệ hóa phẩm trên cơ sở hợp chất Chelate xử lý vùng cận đáy giếng vỉa cát kết mỏ Bạch Hổ; giải pháp hoạt động hỗn hợp gió – Diesel đảo Phú Quý... Để nắm rõ chi tiết nội dung các bài viết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf85p luu1212 18-07-2019 36 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí - Số 1/2020 thông tin đến quý độc giả các nội dung: Nghiên cứ ứng dụng hệ thống hóa phẩm hạn chế thâm nhập nước vào giếng khai thác cho các khu vực có nhiều vỉa mỏng xen kẹp; duy trì khai thác dầu cho giếng có hàm lượng nước cao sau quá trình đông giếng bằng phương pháp bơm diesel....

  pdf0p nhadamne 28-01-2020 71 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí - Số 12/2019 với các bài viết: Kết nối thư viện dữ liệu mô hình địa hóa mã nguồn mở (PHREEQC) với mô hình mô phỏng khai thác để mô phỏng các tương tác địa hóa và sự dịch chuyển của nước bơm ép trong vỉa dầu khí; Phát triển xúc tác tiên tiến trên cơ sở Ni-Ga để chuyển hóa CO2 thành methanol nhiên liệu; Giải pháp ứng phó rủi ro của các công ty dầu khí trên thế giới...

  pdf80p nhadamne 28-01-2020 42 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng công nghệ phân tích số liệu trong tối ưu hiệu quả tách CO2 bằng màng thấm trên giàn BR-E, đặc điểm thạch học và sự phân bố của trùng lỗ trong đá vôi Permian phía Nam Lô 106, giải pháp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf76p vineji2711 19-05-2020 53 0   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 7/2020 thông tin đến quý độc giả một số bài viết dự báo xu hướng chuyển dịch năng lượng của thế giới đến năm 2050; xu hướng công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo của các tập đoàn dầu khí; chiến lược phát triển của PTT, kế hoạch đến năm 2024; chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas...

  pdf78p caygaocaolon6 23-07-2020 41 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 2/2015 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp tiếp cận mới trong đánh giá hiệu suất làm việc của choòng khoan bằng “Nguyên lý năng lượng cơ học riêng”, quá trình sinh dầu khí của đá mẹ khu vực phụ đới trũng Đông Bắc và phụ đới trũng Trung tâm bể Nam Côn Sơn, kinh nghiệm vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường ống ở các mỏ dầu khí ngoài khơi của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf81p vibeirut2711 19-08-2020 23 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 3/2015 trình bày các nội dung chính sau: Dự báo tướng thạch học và môi trường trầm tích cho đá chứa carbonate phía Nam bể Sông Hồng, phức hệ hóa thạch bào tử phấn hoa trong trầm tích Rift lục địa hệ tầng Sông Ba, nghiên cứu pha chế chất phân tán dầu từ các hóa chất hoạt động bề mặt tổng hợp phù hợp với đặc trưng của dầu thô Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf88p vibeirut2711 19-08-2020 11 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 8/2019 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển mô hình dự báo khai thác cho các giếng dầu khí, đặc trưng vật lý thạch học của đá chứa Pliocene khu vực trung tâm bể Sông Hồng, giải pháp tối ưu gaslift tại các giàn đầu giếng bể Cửu Long với hàm lượng nước cao, dự án thăm dò khai thác dầu khí với vấn đề nhận diện rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf84p vibeirut2711 19-08-2020 17 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 2/2019 trình bày các nội dung chính sau: Lựa chọn thiết kế choòng khoan kim cương đa tinh thể (PDC) tối ưu cho công đoạn 8½” tại các giếng khoan nhiệt độ cao, nghiên cứu tích hợp mô hình mô phỏng dòng chảy trong vỉa chứa và lòng giếng nhằm tối ưu hóa dự báo sản lượng các giếng khai thác khí - condensate của mỏ Hải Thạch,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf81p vibeirut2711 19-08-2020 7 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 3/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương dầu - nước ở mỏ Cá Tầm, ứng dụng ANN trong dự báo áp suất nứt vỉa, giải pháp xử lý tình trạng mất ổn định thành giếng khoan , các phương pháp phát hiện ăn mòn kim loại dưới lớp bảo ôn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf81p vibeirut2711 19-08-2020 21 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí: Số 5/2015 trình bày các nội dung chính sau: Đặc trưng tầng chứa đá carbonate Mesozoic ở cụm cấu tạo Hàm Rồng, phân tích thành phần khí argon khi có lẫn khí oxygen sử dụng đầu dò TCD với khí mang nitrogen, đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn cho hệ thống đường ống dẫn dầu, giải pháp thiết kế xây dựng công trình phục vụ khai thác các mỏ nhỏ và mỏ cận biên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p vibeirut2711 19-08-2020 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Dầu khí
p_strCode=tapchidaukhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2