intTypePromotion=3

Tạp chí Dầu khí

Xem 1-20 trên 2064 kết quả Tạp chí Dầu khí
 • Tạp chí Dầu khí số 04/2016 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2016. Bên cạnh đó gồm các bài viết khoa học như: quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tronh ngành Dầu khí; hướng tiếp cận quyết định tham số vào cho mô phỏng Monte Carlo; chuyển hóa CO nhiệt độ thấp của nhà máy Đạm Phú Mỹ... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung tạp chí

  pdf81p luu1212 18-07-2019 8 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 09/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 09 năm 2012.

  pdf82p luu1212 18-07-2019 9 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 07/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 07 năm 2012. Cùng các bài viết: giàn dầu giếng H4 - Tê giác trắng khai thác dòng dầu khí thương mại đầu tiên; công tác khảo sát địa chấn giai đoạn 2006-2010; biến động thải CO2 ở Việt Nam; triển vọng hợp tác dầu khí Uzbekistan... Để nắm chi tiết các bài viết, mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf78p luu1212 18-07-2019 11 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 03/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2012. Với các bài viết: đặc điểm cấu trúc và tiềm năng dầu khí đối tượng Synrift bể Nam Côn Sơn; xu hướng mới trong đảm bảo an ninh năng lượng; chuyển đổi thời gian sang độ sâu áp dụng cho khu vực Tư Chính - Vũng Mây... Để nắm rõ các bài việt mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf80p luu1212 18-07-2019 6 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 04/2012 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2012. Cùng các bài viết: khoan giếng Enreca 3 trên đảo Bạch Long Vĩ, nghiên cứu mặt cắt địa tầng trầm tích Paleogen; đẩy nhanh mục tiêu có dòng dầu siêu sớm ở Venezuela; bàn giao giàn khoan Tam Đảo 3; đặc điểm và sự phân bố than, khí than hệ tầng Tiên Hưng miền võng Hà Nội...

  pdf86p luu1212 18-07-2019 6 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 03/2014 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2014. Các bài viết: khả năng chứa của các thành phần tạo địa chất tuổi Paleozoi – Mesozoi khu vực trũng An Châu, Đông Bắc Việt Nam; hệ hóa phẩm trên cơ sở hợp chất Chelate xử lý vùng cận đáy giếng vỉa cát kết mỏ Bạch Hổ; giải pháp hoạt động hỗn hợp gió – Diesel đảo Phú Quý...

  pdf85p luu1212 18-07-2019 5 0   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 04/2019 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2019. Bên cạnh đó gồm các bài viết khoa học như: các cách thức trong quá trình phát triển mỏ khí Condensate Sư Tử Trắng, đánh giá ăn mòn đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Dinh Cố và đề xuất giải pháp chống ăn mòn, đặc điểm địa hóa các phát hiện hydrocarbon bể Malay – Thổ Chu...

  pdf0p lequangvinh1608 09-08-2019 17 1   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2019.

  pdf99p luu1212 18-07-2019 14 2   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2018. Với các bài viết: mô hình tổ chức quản trị rủi ro tại các công ty Dầu khi quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và khuyến nghị cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; phân vùng nguy cơ cháy nổ cho các công trình dầu khí; ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát cho các giếng có nhiệt độ cao, áp suất cao tại bể Nam Côn Sơn...

  pdf81p luu1212 18-07-2019 8 1   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2016.

  pdf85p luu1212 18-07-2019 14 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2019. Các bài viết trên tạp chí: nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương dầu, nước ở mỏ Cá Tầm; ứng dụng ANN trong dự báo áp suất nứt vỉa; giải pháp xử lý tình trạng mất ổn định thành giếng khoan; Kinestics đá mẹ bể Cửu Long, các phương pháp phát hiện ăn mòn kim loại dưới lớp bảo ôn...

  pdf81p luu1212 18-07-2019 6 2   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 05 năm 2016. Với các bài viết: một số nét về hóa thạch trùng lỗ kích thước lớn và ý nghĩa của việc nghiên cứu đối tượng này, nghiên cứu xúc tác tổng hợp dimethyl ether một giai đoạn ở áp suất thấp từ khí tổng hợp; so sánh một số hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động phổ biến hiện nay

  pdf85p luu1212 18-07-2019 25 1   Download

 • Tạp chí trình bày các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2015. Gồm các bài viết: đánh giá quá trình vật lý dầu tràn trong môi trường biển; nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xúc tác FCC tại Việt Nam; phương pháp mới để tính toán, thiết kế tầng sôi quy mô thương mại cho phản ứng khí hóa than, phụ phẩm từ quá trình khí hóa viên nén sinh khối...

  pdf84p luu1212 18-07-2019 23 1   Download

 • Tạp chí trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 07 năm 2014. Với các bài viết: ứng dụng phần mềm Petromd để đánh giá tầng đá sinh dầu khí Lô 04-1 và lân cận bể Nam Côn Sơn; phân tập trầm tích theo phức hệ trùng lỗ ở Lô 05-1 bể Nam Côn Sơn; phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả dự án lọc hóa dầu của Petro Việt Nam...

  pdf81p luu1212 18-07-2019 5 0   Download

 • Tạp chí nhằm cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 3 năm 2016. Bên cạnh đó còn giới thiệu các bài viết: Nâng cao hiệu quả xây dựng giếng khoan dầu khí trên quan điểm ổn định trạng thái bền cơ học; đánh giá độ tin cậy tổng thể của hệ thống neo giữ bể chứa nổi FPSO theo phương pháp xác suất, áp dụng cho điều kiện biển Việt Nam…

  pdf81p luu1212 18-07-2019 6 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 2 năm 2012. Các bài viết: Nghiên cứu cải tiến quy trình và phương pháp tái lặp lịch sử mô hình mô phỏng khai thác dầu khí cho đối tượng đá móng nứt nẻ; thực trạng Arsen trong nước ngầm ở Việt Nam; đánh giá xác suất phá hủy của kết cấu khối chân để các giàn cố định bằng thép trong vùng biển Việt Nam, chịu tác động của va tàu...

  pdf83p luu1212 18-07-2019 5 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2011. Một số bài viết trong tạp chí: phương pháp phân tích cổ địa lý tướng đá, mô hình lắng đọng trầm tích xác định điều kiện hình thành bẫy dầu, khí phi cấu tạo khu vực Bắc bể Cửu Long; nghiên cứu khả năng hấp thụ ion kim loại đồng sử dụng tro của vỏ khoai tây... Để nắm rõ các nội dung chi tiết của bài viết, mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf79p luu1212 18-07-2019 10 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2014. Cùng các bài viết: nghiên cứu, đánh giá trạng thái động học bộ dụng cụ khoan đường kính nhỏ trong móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ; nghiên cứu đá móng carbonate nứt nẻ khu vực Lô 102-106 bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan; PVEP phát hiện mỏ dầu khí Thần Nông...

  pdf85p luu1212 18-07-2019 4 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2012.

  pdf82p luu1212 18-07-2019 3 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 5 năm 2014. Gồm các bài viết: đặc điểm đá móng nứt nẻ trước Đệ tam mỏ Hải Sư Đen, bể Cửu Long; nghiên cứu ứng dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt bền nhiệt cho tăng cường thu hồi dầu vỉa cát kết tầng Oligocen mở Bạch Hổ; đặc điểm thạch học trầm tích thành tạo carbonate trước Kainozoi mỏ Hàm Rồng, Đông Bắc bể Sông Hồng...

  pdf80p luu1212 18-07-2019 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tạp chí Dầu khí
p_strCode=tapchidaukhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản