intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem 1-20 trên 115 kết quả Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
 • "mega luyện giải đề tổ hợp khxh sử - Địa - giáo dục công dân: phần 1 - nxb Đại học quốc gia hà nội" rèn tính tự học, tự ôn tập cao, nhằm mục đích giúp các em nâng cao khả năng tự học và đặc biệt phát triển tư duy của mình về môn học đó; sách trình bày theo cấu trúc tổng hợp những kiến thức cơ bản về môn học, đánh giá năng lực môn học qua bộ đề và hướng dẫn giải chi tiết về môn học đó. cụ thể phần 1 là kiến thức và luyện giải đề môn lịch sử.

  pdf194p hanh_tv6 02-01-2019 45 4   Download

 • Nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+) trong nước của nấm men Saccharomyces cerevisiae Nguyễn Thị Hà*, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đỗ Thị Cẩm Vân, Lê Thị Thu Yến Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 20 tháng 6 năm 2006 Tóm tắt. Các phương pháp tách kim loại nặng trong nước đang được áp dụng thường phải sử dụng hoá chất và có chi phí khá cao. Do vậy việc nghiên cứu các biện...

  pdf8p wszullberg 14-10-2011 227 24   Download

 • Bài viết bàn về mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương trong việc tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước. Trên cơ sở các đặc điểm của các hình thức phân chia quyền lực giữa Trung ương và địa phương, bài viết đưa ra các khái niệm tập quyền, tản quyền và phân quyền. Đây là những khái niệm có tính học thuật và thực tiễn cao có thể vận dụng trong quá trình phân cấp quản lý Nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  pdf15p vinaruto2711 05-04-2019 422 23   Download

 • Trong bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề cơ bản của các công ước quốc tế quy định về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu, đặc biệt là giới hạn trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu tàu chở dầu và việc bồi thường bổ sung được cung cấp thông qua Quỹ IOPC. Trong phần kết luận tác giả đưa ra một số nhận định và đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để cải thiện việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu ở Việt Nam.

  pdf7p vinaruto2711 05-04-2019 83 4   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập tới việc phân tích sự hình thành và phát triển của pháp luật về ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân; vai trò và ý nghĩa của việc ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân trong pháp luật dân sự, cũng như phân tích về đặc điểm quyền nhân thân và tương quan giữa các khái niệm lợi ích phi vật chất, giá trị nhân thân và quyền nhân thân.

  pdf8p vinaruto2711 05-04-2019 89 4   Download

 • Bài viết phân tích tính nhân văn, tiến bộ của Lê Triều hình luật, còn gọi là Quốc Triều hình luật, Luật Hồng Đức về bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Đây là quan điểm, chính sách, pháp luật rất tiến bộ của vua Lê Thánh Tông, vượt lên trên những hạn chế lịch sử của học thuyết nho giáo và chế độ phong kiến đương thời.

  pdf5p vinaruto2711 05-04-2019 100 4   Download

 • Tác giả bước đầu đánh giá chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự (BLDS) Việt Nam 2005, phát hiện ra 13 điểm còn hạn chế và bất cập trong các quy định của chế định này, để từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm cải cách các quy định về hợp đồng trong bối cảnh chúng ta đang tiến tới sửa đổi toàn diện BLDS 2005 để đảm bảo sức sống lâu bền của BLDS mới.

  pdf10p vinaruto2711 05-04-2019 39 2   Download

 • Bài viết này bình luận một số điểm mới của Bộ luật lao động về chế định đại diện lao động và đề xuất giải pháp, kiến nghị với hy vọng Bộ luật lao động sẽ thực thi hiệu quả trong thời gian đến.

  pdf6p vinaruto2711 05-04-2019 38 2   Download

 • Bài viết này tiếp nối với bài đăng trên Chuyên san Ngoại ngữ, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2 năm 2008 với tiêu đề “So sánh đối chiếu câu hỏi về mặt hình thức trong tiếng Pháp và tiếng Việt”. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tiến hành so sánh đối chiếu câu hỏi trong hai thứ tiếng nhằm tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trên bình diện ngữ dụng và mối liên hệ giữa cấu trúc hình thức và giá trị ngữ dụng trong hai thứ tiếng. ...

  pdf14p tuanlocmuido 14-12-2012 122 20   Download

 • Từ việc nghiên cứu khái quát vai trò và nội dung, thủ tục của pháp luật hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tác giả đã chỉ ra những vấn đề có tính phương pháp luật, định hướng nghiên cứu bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính và việc cần hoàn thiện pháp luật hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p vinaruto2711 05-04-2019 66 6   Download

 • Bài viết này phân tích một số khía cạnh về thực hiện thẩm quyền của Ban kiểm soát, đánh giá thực tiễn hoạt động giám sát của Ban kiểm soát và đưa ra một số kiến nghị về tăng cường vai trò giám sát của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần.

  pdf6p vinaruto2711 05-04-2019 81 5   Download

 • Bài viết đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài viết đã phân tích một số nội dung mới được trích dẫn trong các sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam để chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

  pdf18p vinaruto2711 05-04-2019 48 4   Download

 • Muốn thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước sửa đổi Hiến pháp, tác giả đặt vấn đề phải hiểu đúng chức năng của Hiến pháp. Đó là vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội. Bên cạnh việc giữ vai trò hòa bình trong điều kiện hiện nay, theo tác giả hiến pháp vẫn phải giữ vai trò cổ điển là giới hạn quyền lực nhà nước để bảo vệ nhân quyền.

  pdf6p vimessi2711 05-04-2019 87 2   Download

 • Bài viết phân tích những điểm chung giữa vi phạm hành chính với tội phạm, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong khái niệm tội phạm của Bộ luật hình sự, từ đó đề xuất những kiến nghị hoàn thiện khái niệm tội phạm, bảo đảm ranh giới xử lý rõ ràng giữa tội phạm và vi phạm hành chính.

  pdf9p vinaruto2711 05-04-2019 47 2   Download

 • Nội dung của bài viết này là kết quả nghiên cứu đa dạng cây thuốc thuộc ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa, tỉnh Sơn La.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 53 2   Download

 • Từ việc nghiên cứu chính sách pháp luật về sự phát triển bền vững, tác giả đã làm sáng tỏ sự cần thiết của việc bảo đảm sự ổn định của các lợi ích xã hội, mối quan hệ giữa phát triển bền vững và đồng thuận xã hội, trong đó nhấn mạnh vấn đề bảo vệ quyền con người, cũng như vai trò của Nhà nước pháp quyền và các điều kiện kinh tế - xã hội của đồng thuận xã hội.

  pdf8p vimessi2711 05-04-2019 30 1   Download

 • Bài viết đề cập đến việc kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự mang tính tất yếu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng (Điều 32 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003), việc giám sát đối với hoạt động tố tụng hình sự của Viện kiểm sát và của Tòa án. Trên cơ sở này, tác giả có một vài đánh giá về thực trạng cơ chế kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế này.

  pdf7p vimessi2711 05-04-2019 37 1   Download

 • Việt Nam là một nước đang phát triển do đó việc xác định vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và ngăn ngừa giảm thiểu chất thải nguy hại nói riêng là điều kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi công dân.

  pdf8p vimessi2711 05-04-2019 51 1   Download

 • Bên cạnh việc gia tăng quyền hạn của Hiệp hội, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì việc quy định rõ ràng đối tượng, trình tự thủ tục khiếu nại, chế tài xử lý khi cơ sở kinh doanh không thực hiện giải quyết khiếu nại trong Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ người tiêu dùng sẽ được ban hành trong thời gian tới là yêu cầu hết sức cần thiết. Bài viết làm sáng tỏ quyền khiếu nại của người tiêu dùng cần có một cơ chế bảo vệ hợp lý.

  pdf5p vinaruto2711 05-04-2019 48 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật tố tụng hình sự (TTHS) Việt Nam và các nước, cũng như thực tiễn thi hành, tác giả đề cập đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật TTHS ở Việt Nam với tư cách là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người trong giai đoạn cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

  pdf19p vinaruto2711 05-04-2019 53 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
p_strCode=tapchikhoahocdaihocquocgiahanoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2