intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Khoa học lâm nghiệp

Xem 1-20 trên 1570 kết quả Tạp chí Khoa học lâm nghiệp
 • Tạp chí khoa học: Sử dụng rong bún (Enteromorpha sp) làm thức ăn cho cá nâu (Scatophagus Argus) nuôi trong ao đất được thực hiện cho thấy rong bún có thể được sử dụng thay thế một phần thức ăn viên trong nuôi cá nâu, góp phần cải thiện chất lượng nước, giảm chi phí thức ăn và nâng cao thu nhập cho người nuôi.

  pdf9p huuduhuu 20-06-2016 84 11   Download

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9A năm 2017 cung cấp đến bạn đọc với các bài viết: Cần lấy yếu tố con người làm trung tâm cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển hiệu quả và bền vững...

  pdf68p nguathienthan1 24-11-2019 31 1   Download

 • Trong những năm qua, công tác xuất bản tạp chí khoa học nhằm phổ biến các kết quả nghiên cứu của các cá nhân, tập thể các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đáp ứng thực tế phát triển khoa học nói chung, khoa học xã hội nói riêng, góp phần làm cho khoa học xã hội phục vụ ngày một tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

  pdf7p vimanama2711 28-07-2020 5 1   Download

 • Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 6A/2020 thông tin đến các bạn một số bài viết: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 và những đóng góp bước đầu trong lĩnh vực nông nghiệp; làm chủ công nghệ chế tạo hệ thống điều khiển tự động thiết bị chiết xuất và cô đặc cao dược liệu; Những phát hiện mới tiêu biểu về di sản ở Tây Nguyên; Chống xói bề mặt và giảm trượt bờ dốc nền đường theo hướng thân thiện môi trường...

  pdf68p trinhthamhodang1214 04-08-2020 11 1   Download

 • Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; là cơ quan báo chí, cơ quan ngôn luận của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng thời là Diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực khoa học xã hội.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 55 0   Download

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12A năm 2017 với các bài viết: Tiên phong trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo đồ gá hàn khung vỏ xe ô tô con; Áp dụng hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam; Sử dụng sinh khối và tiềm năng sản xuất sinh khối từ nguồn nguyên liệu thế hệ thứ ba tại Việt Nam...

  pdf76p nguathienthan1 24-11-2019 28 0   Download

 • Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển: Số 3/2018 trình bày các nội dung chính sau: Một số biện pháp nhằm tổ chức hiệu quả hoạt động làm việc nhóm của sinh viên, đánh giá mức độ đáp ứng với nghề nghiệp của sinh viên ngành du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long, THETA và công nghệ đa hình ảnh với âm thanh không gian 360°, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ công tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

  pdf102p viankara2711 10-12-2019 14 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 11/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa DT80, khảo nghiệm giống khoai tây KT4 cho sản xuất vụ Đông ở một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng, tạo quần thể lai F1 làm vật liệu khởi đầu để đánh giá vai trò của QTL9 liên quan đến các tính trạng năng suất của tập đoàn lúa Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf130p vithomas2711 17-03-2020 21 0   Download

 • Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Bệnh xuất huyết do vi khuẩn gây ra ở cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) nuôi thương phẩm tại Lâm Đồng, ảnh hưởng của vi khuẩn Lactobacillus fermentum đến một số chỉ tiêu miễn dịch và khả năng kháng bệnh của cá chẽm (Lates calcarifer), nghiên cứu ứng dụng bơm nhiệt để sưởi ấm cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf84p vichoji2711 29-04-2020 31 0   Download

 • "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 6A năm 2020" với các bài viết Làm chủ công nghệ chế tạo hệ thống điều khiển tự động thiết bị chiết xuất và cô đặc cao dược liệu; Những phát hiện mới tiêu biểu về di sản ở Tây Nguyên; Hiện trạng sử dụng cây trồng chỉnh sửa gen trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN trong các tổ chức KH&CN Việt Nam; Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

  pdf68p kequaidan8 03-11-2020 7 0   Download

 • Từ năm 1989, đề tài nghiên cứu “Bảo tồn nguồn gen cây rừng” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam làm chủ trì đã thực hiện công việc điều tra khảo sát, xây dựng phương án bảo tồn, thu thập hạt giống, cây con hoặc cành hom và xây dựng một số khu sưu tập, quần thụ bảo tồn cho hàng trăm loài cây rừng quý hiếm và/hoặc có giá trị kinh tế. Năm mươi ba loài cây lá kim, 42 loài thuộc 6 chi Dầu; 216 loài/phân loài của 25 chi tre, và 107 loài cây...

  pdf10p miumiungon 08-02-2012 92 17   Download

 • Nội dung bài viết trình bày keo lai (Acacia hybrid) thường trồng để cung cấp gỗ nhỏ cho chế biến bột giấy và ván dăm. Nhưng do nhu cầu gỗ xẻ ngày càng tăng nên Keo lai cũng được sử dụng làm gỗ lớn – gỗ xẻ. Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và biện pháp tỉa thưa đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng rừng là cần thiết, có ý nghĩa cả khoa học và thực tế.

  pdf9p hanh_tv32 02-05-2019 26 3   Download

 • Nội dung bài viết đề cập kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của phân bón tới sinh trưởng và năng suất của rừng trồng 3 dòng keo lai BV10, BV16 và BV32 tại Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh - Phú Thọ cho thấy, công thức đối chứng (không bón phân) có tỷ lệ sống cao nhất cả ở tuổi 1 và tuổi 4 với tỉ lệ sống tương ứng là 92,6% và 90,6%. Trong khi đó tỷ lệ sống ở các công thức bón lót phân NPK (10:5:5) chỉ đạt từ 82,6% đến 90,6%. Điều này là do các công thức bón lót phân NPK với liều lượng cao đã làm cho rễ cây bị sót và chết nhiều hơn...

  pdf5p hanh_tv31 26-04-2019 25 2   Download

 • Nghiên cứu sử dụng phần mềm REDD Abacus và COMAP dựa trên các số liệu thứ cấp để tính toán phát thải KNK trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) giai đoạn 2010-2020. Phân tích cho thấy nếu việc sử dụng đất được thực hiện đúng theo các chiến lược và quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2010-2020 thì Việt Nam sẽ tạo ra một lượng hấp thụ các - bon thuần là 35,7 triệu tấn CO2 tương đương (viết tắt là CO2e)/năm.

  pdf10p hanh_tv31 26-04-2019 21 2   Download

 • Công tác giao đất, giao rừng còn nhiều bất cập vì thiếu địa chỉ cụ thể cho các nhà quản lí trong việc hoạch định chiến lược đầu tư vào các dự án trong việc bảo vệ và phát triển vốn rừng. Vì vậy, cần có hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất nông - lâm nghiệp phù hợp nhằm tạo việc làm ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Do đó, việc đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp là vấn đề mang tính cấp thiết.

  pdf8p thuongdanguyetan19 05-02-2020 22 2   Download

 • Thí nghiệm sản xuất cây con keo lai (Acacia auriculiformis Acacia mangium) và Keo tai tượng (Acacia mangium) bằng giá thể hữu cơ và phân bón được thực hiện tại vườn ươm Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Kết quả thí nghiệm với tám công thức giá thể hữu cơ và phân bón, sau 90 ngày cho thấy chiều cao của cây con ở các công thức có sự sai khác rõ rệt.

  pdf6p hanh_tv31 26-04-2019 22 1   Download

 • Bài viết này dựa trên cơ sở tham khảo có chọn lọc, tổng hợp hệ thống các kết quả nghiên cứu về lâm nghiệp trong những năm qua, đối chiếu với ba văn bản có liên quan là Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp của Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp và Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt với các chỉ tiêu định lượng để xem xét và đánh giá.

  pdf9p hanh_tv31 26-04-2019 37 1   Download

 • Nội dung bài viết đề cập việc sử dụng cây mọc nhanh trong trồng rừng đáp ứng nguyên liệu gỗ đã được Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ nghiên cứu từ năm 2002. Đến nay, sau hơn 10 năm trồng rừng, kết quả cho thấy có 6 loài cây có thể sử dụng trồng rừng ở vùng Đông Nam Bộ đó là: Thanh thất, Lõi Thọ, Thúi, Lát Mehicô, Muồng đen và Gáo. Một số loài cây bản địa, gỗ quý có thể gây trồng vừa cung cấp gỗ vừa có giá trị bảo tồn nguồn gen đó là các loài: Lim xanh, Trôm, Gụ mật, Cẩm Lai Bà Rịa. Đối với làm giàu rừng sử dụng các loài Lim xanh, Muồng đen, Xà cừ, Nhạc ngựa,...

  pdf6p hanh_tv32 02-05-2019 12 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày các thí nghiệm rừng trồng hỗn loài cây bản địa cung cấp gỗ lớn tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ ở Cầu Hai, Phú Thọ được xây dựng vào tháng 7/2001 trên đất rừng thoái hóa với các loại thảm che khác nhau là Cốt khí và Keo tai tượng. Số liệu đo đếm đến năm 2014 cho thấy, sau 14 năm trồng các loài cây Re gừng và Sồi phảng trong các công thức thí nghiệm đạt tỷ lệ sống từ 86,5-87,8% và có sinh trưởng, phát triển tốt.

  pdf9p hanh_tv32 02-05-2019 23 1   Download

 • Huyện Krông Bông có đầy đủ thế mạnh để phát triển nông - lâm nghiệp như: Địa hình núi cao, đồi, cao nguyên và đồng bằng nhỏ hẹp, khí hậu cận xích đạo phân hóa thành mùa mưa và mùa khô rõ rệt, lớp phủ thổ nhưỡng đa dạng... Kết quả nghiên cứu đã xác định có 86 đơn vị cảnh quan phù hợp với năm loại cây trồng chính đó là: Lúa nước, ngô, cà phê, sâu riêng và trồng rừng. Từ kết quả nghiên cứu này chúng tôi đã thành lập được bản đồ đề xuất quy hoạch sản xuất nông – nghiệp ở huyện Krông Bông phục vụ cho việc bố trí cây trồng hợp lí mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường.

  pdf10p thuongdanguyetan19 05-02-2020 32 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
900 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Khoa học lâm nghiệp
p_strCode=tapchikhoahoclamnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2