intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Môi trường

Xem 1-20 trên 6920 kết quả Tạp chí Môi trường
 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về cơ sở lý luận về kinh tế chất thải, pháp luật xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất lượng không khí và quy hoạch bảo vệ môi trường, ô nhiễm bụi mịn (PM2.5) tại một số Thành phố châu Á , kiểm soát ô nhiễm và tái sử dụng nước thải – nghiên cứu điển hình với ngành công nghiệp gang thép,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf88p vitunis2711 13-12-2019 33 3   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 6/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số giải pháp chống rác thải nhựa tại Việt Nam, tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt ở Việt Nam, nâng cao năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông tại Việt Nam, xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ Vai Miếu tỉnh Thái Nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p vitunis2711 13-12-2019 22 2   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 4/2018 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác toàn diện về môi trường, tích cực phối hợp tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường tại tỉnh Thanh Hóa, tăng cường nguồn lực khắc phục ô nhiễm các làng nghề tại Thừa Thiên - Huế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf88p vitunis2711 13-12-2019 19 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 1/2016 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển nông nghiệp hữu cơ sinh thái và bền vững cho Việt Nam, tiềm năng và thách thức đa dạng sinh học Tây Nguyên, quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam, sử dụng mô hình CMAQ đánh giá lắng đọng khô cho khu vực Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf72p vitunis2711 13-12-2019 11 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao hiệu quả phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đất ngập nước là động lực của sự sống - hãy bảo tồn đất ngập nước, tạo đột phá về chính sách, pháp luật, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf72p vitomato2711 11-03-2020 20 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 9/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chống rác thải nhựa - hành động địa phương tác động toàn cầu, phát huy vai trò nguồn lực của các tôn giáo trong hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo với sứ mệnh bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf75p vitomato2711 11-03-2020 12 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 10/2019 trình bày các nội dung chính sau: Giải pháp trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chính sách cho vay ưu đãi đối với các dự án xử lý chất thải rắn, thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội, Hải Dương nỗ lực giải quyết “bài toán” rác thải sinh hoạt,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf75p vitomato2711 11-03-2020 23 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 11/2019 trình bày các nội dung chính sau: Dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông, ASOEN Việt Nam năm 2019: Tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực môi trường, luật Chăn nuôi năm 2018 - Quan điểm mới trong xử lý chất thải chăn nuôi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf74p vitomato2711 11-03-2020 19 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 12/2019 trình bày các nội dung chính sau: Đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường không khí, cần giải pháp căn cơ để bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trong giai đoạn mới, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf65p vitomato2711 11-03-2020 17 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 2/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa, một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường, đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf51p vitomato2711 11-03-2020 30 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề II/2020 trình bày các nội dung chính sau: Mô hình thu phí chất thải rắn theo lượng thải, đánh giá hiệu quả ủ kỵ khí một giai đoạn và hai giai đoạn trong xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng thực nghiệm, nghiên cứu phương pháp xây dựng bộ tiêu chí và tính trọng số để xác định chỉ số đánh giá khu công nghiệp các bon thấp phù hợp với điều kiện Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viwisconsin2711 21-01-2021 8 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề III/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu TiO2 dạng ống biến tính xử lý HCHO trong không khí, mô phỏng sự biến thiên của axit béo dễ bay hơi trong hệ yếm khí xử lý nước thải chăn nuôi lợn, phương pháp tính giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf112p viwisconsin2711 21-01-2021 11 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 2/2013 trình bày các nội dung chính sau: Chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản, công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường tại Nghệ An, định hướng phát triển kinh tế xanh trong ngành khai khoáng

  pdf59p vitunis2711 13-12-2019 15 0   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 4/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chung tay giải quyết vấn đề rác thải biển trong khu vực ASEAN, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, chất lượng môi trường không khí tại Thủ đô Hà Nội năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 , xác định nguyên nhân và truy tìm thủ phạm gây ô nhiễm tại Khu công nghiệp Hòa Cầm - Đà Nẵng.

  pdf63p vitunis2711 13-12-2019 21 0   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 3/2013 trình bày các nội dung chính sau: Chính sách thu hút Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực môi trường, tạo cú hích cho các doanh nghiệp FDI trong công tác BVMT, Vĩnh Phúc ưu tiên các doanh nghiệp FDI Đầu tư công nghệ cao, thân thiện với môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf50p vitunis2711 13-12-2019 10 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 3/2015 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh, tăng trưởng xanh và xu hướng phát triển mới, ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf72p vitunis2711 13-12-2019 27 0   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề TTX/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh: Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng bền vững, tài nguyên và môi trường trong chính sách phát triển theo hướng xanh ở Việt Nam, triển vọng hợp tác Việt Nam với Quỹ Khí hậu xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf56p vitunis2711 13-12-2019 24 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 3/2016 trình bày các nội dung chính sau: Những cơ hội, thách thức và định hướng bảo vệ môi trường trong 5 năm tới, đánh giá khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của hệ sinh thái - xã hội, về đánh giá độ nguy hiểm của các thiên tai ở Việt Nam, bảo tồn nguồn gen quý hiếm dựa vào cộng đồng ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p vitunis2711 13-12-2019 29 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 1/2017 trình bày các nội dung chính sau: Nguồn tài nguyên nước thải, cải thiện chất lượng môi trường nước hồ đô thị bằng phương pháp Riplox kết hợp chế phẩm hóa học LOLO - pH104, đánh giá rủi ro của các sự cố môi trường - Ứng dụng trong công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân, xu thế biến đổi lượng mưa và dòng chảy vùng thượng lưu lưu vực sông Đồng Nai,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf108p vitunis2711 13-12-2019 18 0   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2017 trình bày các nội dung chính sau: Kinh nghiệm quốc tế về phân vùng môi trường trong quy hoạch bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo - Bài toán giải quyết vấn đề môi trường và khả năng tiếp cận của người nghèo, môi trường sinh thái biển đảo Lý Sơn và giải pháp phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p vitunis2711 13-12-2019 35 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1147 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Môi trường
p_strCode=tapchimoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2