Tap houses

Xem 1-20 trên 171 kết quả Tap houses
 • Tiếng Anh 3, Tập Hai xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Family, Me and the World Around. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn (Review) tập trung vào các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

  pdf82p khanhbang2017 15-06-2017 335 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'photorender pump housing', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p nguyenphuong_28 29-04-2010 110 45   Download

 • Dạy trẻ em học tiếng Anh là công việc tương đối khó và phức tạp bởi trẻ chưa thực sự có ý thức học tập như người lớn và hầu hết còn rất ham chơi. Để trẻ tập trung vào bài học, giáo viên cần dạy học kết hợp với các hình ảnh trực quan sinh động, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "My house" để có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình dạy tiếng Anh cho trẻ em.

  pdf0p thieulam5782 04-10-2015 92 34   Download

 • Possessive Noun Forms Complete the following sentences with the possessive noun form of the noun in brackets: 0. This is Tim’s cat. 1. Do you know ____________ (Brian) parents? 2. Let’s go to ____________ (the Smiths) house! 3. Have you seen ____________ (Tina) new car? 4. Bianca is ____________ (Donald) daughter. 5. The door ____________ (the house) was locked. Complete the following sentences with the possessive noun form of the noun in brackets: 0. Have you got Charles’s telephone number? 1. ____________ (Carla) watch is very valuable. 2.

  pdf1p vietnt 20-03-2011 303 23   Download

 • Học sinh có thể nắm vững kiến thức Tiếng Anh căn bản, có thể mô tả nơi mình sống, phương tiện giao thông khi tham khảo giáo án Tiếng Anh 6 bài 7 Your house. Qua giáo án của bài Your house các thầy cô có thể giúp học sinh biết cách mô tả, nói về mới mình sống một cách đơn giản nhất, biết cách sử dụng những câu hỏi với “Is there a…/ Are there any…?”, đọc và viết một lá thư, hiểu sự khác biệt giữa thành phố và đất nước, luyện tập thêm về thì hiện tại.

  doc16p vanbao_04 30-10-2013 88 22   Download

 • Viết sang số nhiều các danh từ 1.Study the next three (chapter) . ................................................................................................... 2.Can you recommend some good (book) ?................................................................................... 3.I had two (tooth) pulled out the other day. .................................................................................. 4.You can always hear (echo) in these mountains.......................................................................... 5.They are proud of (son-in-law). ..........

  pdf0p quynhmagic 09-04-2013 46 16   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 55 11   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 1', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf121p keomotmau 20-05-2013 105 9   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 38 8   Download

 • It took them six house, apartment, room, car, do up /du p/ nâng cấp months to do up .the house. motorbike, boat... Take out the take /teik a t/ out ngoài leave. They've put new air conditioner, windows in and lắp đặt put in /put in/ (thiết bị lớn) outside of their house. Remember to put up /put p/ treo, dán put this picture up carefully. The previous junk, rubbish, owners have left throw away /θrə ə we / loại đi, vứt lots of rubbish bỏ that we would furniture... ...

  pdf6p lephinoinhieu 03-08-2013 42 8   Download

 • Dạy trẻ em học tiếng Anh là công việc tương đối khó và phức tạp bởi trẻ chưa thực sự có ý thức học tập như người lớn và hầu hết còn rất ham chơi. Để trẻ tập trung vào bài học, giáo viên cần dạy học kết hợp với những hình ảnh minh họa lý thú. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "My play house" để có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy tiếng Anh cho trẻ.

  pdf0p thieulam5782 04-10-2015 38 8   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf118p keomotmau 20-05-2013 29 7   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 42 7   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 71 7   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 17', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 40 6   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 35 5   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 33 5   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf118p keomotmau 20-05-2013 44 5   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 27 5   Download

 • Tham khảo sách 'ngôi nhà hạnh phúc - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p keomotmau 20-05-2013 32 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản