Tcvn 1 1995

Xem 1-20 trên 92 kết quả Tcvn 1 1995
 • TCVN 1 1995: Mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn này quy định mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Khi trình bày các tiêu chuẩn khác có thể áp dụng các quy định của tiêu chuẩn này.

  pdf12p minhphung21056 25-07-2010 87 22   Download

 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn - TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046) Bản vẽ kiến trúc và xây dựng. Từ vựng. - TCVN 5899 : 1995 (ISO 4157/1) Bản vẽ xây dựng - Phần I: Thiết kế nhà và các bộ phận của nhà. - ISO 128 - 1982. Bản vẽ kĩ thuật. Nguyên tắc chung để thể hiện. - ISO 129 -1985. Bản vẽ kĩ thuật. Thể hiện kích thước, nguyên tắc chung, định nghĩa, phương pháp thể hiện và...

  pdf8p quochung 16-09-2009 485 164   Download

 • TCVN 5979 1995: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH sử dụng điện cực thuỷ tinh trong huyền phù 1:5 (V/V) của đất trong nước (pH - HO). Trong dung dịch 1 mol/l kaliclorua (pH - KCl) hoặc trong dung dịch 0,01 mol/l canxi clorua (pH – CaCl2) . Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại mẫu đất làm khô ngoài không khí. Ví dụ như: đất đá được xử lí trước theo ISO 11464.

  pdf6p minhphung21051 25-07-2010 171 76   Download

 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để các bản vẽ thi công dành cho lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế sẵn trong công tác xây dựng nhà ở. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn _ TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046) Bản vẽ kiến trúc và xây dựng.Từ vựng....

  pdf9p alibabava40tencuop 28-09-2009 221 38   Download

 • Mục đích của tiêu chuẩn này đảm báo tính thống nhất trong việc lập bản vẽ thống kê các thanh cốt thép chịu lực cho bê tông. Để thiết lập một cách rõ ràng, không gây nhầm lẫn bảng thống kê, cần chỉ rõ phương pháp ghi kích thước sử dụng và thứ tự ghi ở trên các bảng thống kê cốt thép. Sử dụng dạng thường dùng sẽ có lợi cho việc đơn giản hóa thiết kế và chế tạo, cũng như việc sử dụng máy tính điện tử, nhất là khi nhận......

  pdf8p tuongvan 08-09-2009 165 26   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1995 về Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kĩ thuật áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248 - 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm

  doc19p thangnamvoiva15 22-08-2016 40 13   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6199-1:1995. Tiêu chuẩn về Chất lượng nước - xác định các fenola đơn hóa trị lựa chọn - phần 1: phương pháp sắc kí khí sau khi làm giàu bằng chiết. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các fenola liệt kê ở bảng 1 với nồng độ từ 0,1 Pg/l đến 1 mg/l. Dãy nồng độ phụ thuộc vào bản chất của fenola cần xác định và vào phép sắc kí khi sử dụng.

  doc8p susuqb 18-12-2015 12 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5980:1995 - ISO 6107-1:1980 trình bày nội dung về chất lượng nước - thuật ngữ: phần 1. Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực cụ thể về mô tả đặc tính chất lượng nước.

  doc6p mylove555 22-12-2015 17 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5989:1995 - ISO 5666-1:1983 giới thiệu nội dung về chất lượng nước - xác định thuỷ ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - phương pháp sau khi vô cơ hoá với pemaganat – pesunfat.

  doc7p mylove555 22-12-2015 18 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5499:1995 giới thiệu đến các bạn nội dung về soát xét lần 1 - chất lượng nước – phương pháp uyncle (Winkler) xác định oxi hòa tan. Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước thiên nhiên có nồng độ oxi hòa tan lớn hơn 0,3 mg/l.

  doc5p mylove555 22-12-2015 14 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5962:1995 - ISO 11269/1:1993. Tiêu chuẩn về Chất lượng đất - xác định ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đến thảm thực vật đất - phương pháp đo sự ức chế phát triển rễ.

  pdf9p mylove555 22-12-2015 10 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6034:1995 qui định phương pháp xác định độ bền đứt tương đối của xơ bông được xếp song song trong 1 chùm xơ phẳng. Phương pháp được áp dụng đối với xơ bông nguyên liệu hoặc xơ bông trong các giai đoạn khác nhau của quá trình gia công hoặc các xơ bông được tách ra từ thành phẩm.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 5 0   Download

 • 1.1 Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình.1.2 Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hóa, do động đất, do dông lốc, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông... gây ra không quy định tiêu trong chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng do nhà nước ban hành....

  pdf65p tuongvan 08-09-2009 3881 718   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. 1.2. Các tải trọng và tác động do giao thông đ|ờng sắt, đ|ờng bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hoá, do động đất, do dông lốc, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và ph|ơng tiện giao thông… gây ra không qui định tiêu trong chuẩn này đ|ợc lấy theo các tiêu chuẩn khác t|ơng ứng do nhà n|ớc ban hành.

  pdf54p alibabava40tencuop 28-09-2009 1465 276   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng poóc lăng toả nhiệt ít và toả nhiệt vừa (gọi chung là xi măng poóc lăng ít toả nhiệt), dùng để thi công các công trình xây dựng thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông… 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2682: 1992: Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 141: 1986: Xi măng – Phương pháp phân tích hoá học. TCVN 4029: 1985: Xi măng – Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lí.

  doc2p alibabava40tencuop 24-09-2009 291 121   Download

 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa của một số thuật ngữ chung liên quan đến bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc và một số thuật ngữ thường dùng để miêu tả các loại bản vẽ khác nhau trong lĩnh vực này.

  pdf2p quochung 15-09-2009 258 97   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật và an toàn cao hơn quy định của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chống cháy ( viết tắt là PCCC) khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng.

  doc54p alibabava40tencuop 21-09-2009 395 94   Download

 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung cho việc thể hiện mặt cắt và mặt nhìn trên các bản vẽ nhà và công trình dân dụng. Tiêu chuẩn này không bao gồm các chỉ dẫn cho các loại vật liệu đặc biệt. 2. Tài liệu tham khảo ISO 128 - Bản vẽ kĩ thuật- Nguyên tắc trình bày 3. Các quy tắc 3.1. Tiết diện chính sẽ được làm nổi bằng các nét dầy, nếu như các đường nét cơ bản trong bản vẽ không thể hiện...

  pdf3p quochung 17-09-2009 182 83   Download

 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc để trình bày các bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc : xác định các tỉ lệ khác nhau được sử dụng trong bản vẽ. 2.Cách trình bày bản vẽ Nhà và các bộ phận nhà phải được thể hiện với số lượng bản vẽ ít nhất ( mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt) cần thiết cho việc xác định đầy đủ và không thể nhầm lẫn ngôi nhà sẽ được xây dựng......

  pdf2p alibabava40tencuop 28-09-2009 246 82   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN). Khi trình bày các tiêu chuẩn khác có thể áp dụng các quy định của tiêu chuẩn này. 2. Yêu cầu đối với việc trình bày tiêu chuẩn Việt Nam. 2.1 Tiêu chuẩn Việt Nam phải có kích thước 210mm x 297 mm ( khổ A4), sai số cho phép....

  pdf6p tuongvan 08-09-2009 271 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản