Tcvn 2848 1991

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tcvn 2848 1991
  • Tham khảo tài liệu 'tcvn 2848 : 1991 - nhóm h', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf5p alibabava40tencuop 28-09-2009 115 27   Download

  • Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748 : 78 "Phân cấp nhà và công trình - Nguyên tăc cơ bản" Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi ...nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kĩ thuật hợp lí khi thiết kế và lập kế hoạch đầu tư xây dựng. ...

    pdf5p quochung 15-09-2009 304 74   Download

  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848:1991 về Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,... nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kỹ thuật hợp lý khi thiết kế và lập kế hoạch đầu tư xây dựng.

    pdf6p bautroibinhyen9 18-12-2016 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản