Tcvn 5060

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tcvn 5060
  • Tham khảo tài liệu 'tcvn 5060', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    doc35p alibabava40tencuop 21-09-2009 143 39   Download

  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5060:1990 trình bày nội dung về công trình thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế. Tiêu chuẩn này chính thức áp dụng khi lập sơ đồ quy hoạch, dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế kĩ thuật và bản vẽ thi công các công trình thủy lợi được xây dựng mới, sửa chữa và mở rộng. Mời các bạn tham khảo.

    doc21p mylove555 25-12-2015 19 3   Download

  • Tiêu chuẩn này chính thức áp dụng khi lập sơ đồ quy hoạch, dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế kĩ thuật và bản vẽ thi công các công trình thuỷ lợi được xây dựng mới, sửa chữa và mở rộng. Không áp dụng tiêu chuẩn này để thiết kế đê và các công trình giao thông thủy.

    pdf33p tuongvan 08-09-2009 441 105   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản