Tcxdvn 341: 2005

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcxdvn 341: 2005
 • TCXDVN 341 2005: SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT ẨM CỦA MÀNG SƠN

  pdf9p minhphung21053 25-07-2010 56 25   Download

 • 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn nhũ tương nước dùng để trang trí và bảo vệ tường trong và ngoài các công trình xây dựng. 2 Tài liệu viện dẫn TCVN 2090 : 1993 Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản TCVN 2094 : 1993 Sơn. Phương pháp gia công màng TCVN 2096 : 1993 Sơn.

  pdf8p alibabava40tencuop 28-09-2009 259 81   Download

 • Quyết định 22/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 341: 2005 "Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn"

  doc7p thienthan 19-08-2009 59 1   Download

 • Quyết định số 22/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 341: 2005"sơn tường - sơn nhũ tương - phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn" do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf6p lawbmhc8 24-11-2009 45 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản