Tcxdvn 365: 2007

Xem 1-10 trên 10 kết quả Tcxdvn 365: 2007
 • TCXDVN 365 2007: I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện đa khoa. Khi thiết kế các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đông y, nhà điều dưỡng, trung tâm y tế, phòng khám, tư vấn sức khoẻ, có thể tham khảo tiêu chuẩn này. Chú thích:

  pdf207p minhphung21053 25-07-2010 568 220   Download

 • Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007 phụ lục M- N

  pdf5p thanhan 17-09-2009 216 94   Download

 • Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục A

  pdf2p quochung 17-09-2009 531 113   Download

 • Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007 phụ lục L

  pdf9p thanhan 17-09-2009 92 45   Download

 • Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

  pdf7p quochung 17-09-2009 361 90   Download

 • Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục D- E

  pdf7p quochung 17-09-2009 338 83   Download

 • Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục C

  pdf6p quochung 17-09-2009 275 77   Download

 • Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục H

  pdf8p quochung 17-09-2009 361 68   Download

 • 1) Khi thiết kế cải tạo, đối với những quy định về diện tích, mật độ xây dựng, khoảng cách, các bộ phận trong các khoa phòng… phải được Bộ Xây dựng cho phép, có sự thoả thuận của Bộ Y tế và không được ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. 2) Trong trường hợp bệnh viện đa khoa có những yêu cầu đặc biệt thì phải được ghi rõ trong báo cáo đầu tư và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. ...

  pdf101p thanhan 17-09-2009 497 134   Download

 • Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 365:2007 "Bệnh viện đa khoa – hướng dẫn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf1p lawttyt3 30-11-2009 143 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản