Tendinopathy – treatment

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tendinopathy – treatment
  • Despite of the fact that Achilles tendon rupture is not a very common injury, it has always attracted a great attention. Hippocrates is believed to be the first who wrote about its treatment, but the first description of the Achilles tendon rupture can be found in the works of Ambrois Pare in 1575. “Modern” concepts of conservative as well as operative treatment with many proposed methods can be found since 1929 in works of Quenu and Stojanović. These works still attract attention and many publications still arise every year....

    pdf254p wqwqwqwqwq 21-07-2012 32 6   Download

  • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Efficacy of customised foot orthoses in the treatment of Achilles tendinopathy: study protocol for a randomised trial...

    pdf13p thulanh25 06-12-2011 30 3   Download

  • Tham khảo sách 'advances in ophthalmology', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf580p wqwqwqwqwq 21-07-2012 38 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản