Tendon tendinopathies

Xem 1-8 trên 8 kết quả Tendon tendinopathies
 • Despite of the fact that Achilles tendon rupture is not a very common injury, it has always attracted a great attention. Hippocrates is believed to be the first who wrote about its treatment, but the first description of the Achilles tendon rupture can be found in the works of Ambrois Pare in 1575. “Modern” concepts of conservative as well as operative treatment with many proposed methods can be found since 1929 in works of Quenu and Stojanović. These works still attract attention and many publications still arise every year....

  pdf254p wqwqwqwqwq 21-07-2012 32 6   Download

 • Hơn nữa, các nghiên cứu theo chiều dọc được tìm thấy rằng các vùng giảm âm Mỹ đã không dự đoán phát triển tiếp theo các triệu chứng vận động viên [24], nhưng tặng nguy cơ tương đối của tendinopathy bánh chè trong 16 - 18 năm tuổi cầu thủ bóng rổ [

  pdf35p meomap10 27-12-2011 59 5   Download

 • Việc sử dụng quá mức chấn thương dây chằng: đau đến từ. Thể thao Med nội soi khớp Rev 8:17-31. 16. Khan KM, Cook JL, Maffulli N, et al. (2000) là nỗi đau đến từ trong tendinopathy? nó có thể được sinh hóa, không chỉ cấu trúc, nguồn gốc. Thể thao Br J Med. 34:81-83. 17. Alfredson H, K Thorsen,

  pdf35p meomap10 27-12-2011 44 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học quốc tế đề tài : Expression of Bone Morphogenetic Protein-2 in the Chondrogenic and Ossifying Sites of Calcific Tendinopathy and Traumatic Tendon Injury Rat Models

  pdf6p panasonic10 14-01-2012 26 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học quốc tế đề tài : The role of tendon microcirculation in Achilles and patellar tendinopathy

  pdf13p panasonic10 13-01-2012 33 3   Download

 • (BQ) Part 1 book "Diagnostic imaging - Emergency" presents the following contents: Central nervous system, chest/cardiovascular, abdomen pelvis, achilles tendon tear and tendinopathy, achilles tendon tear and tendinopathy,...

  pdf750p thangnamvoiva4 01-07-2016 7 1   Download

 • Tham khảo sách 'advances in ophthalmology', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf580p wqwqwqwqwq 21-07-2012 36 5   Download

 • It is a natural, nor can it be deemed an illaudable curiosity to be desirous of being informed of whatever relates to those who have eminently distinguished themselves for sagacity, parts, learning, or what else may have exalted their characters, and thereby entitled them to a degree of respect superior to the rest of their cotemporaries.

  pdf29p hotmoingay9 02-02-2013 22 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản