Terrain programming

Xem 1-15 trên 15 kết quả Terrain programming
 • Welcome to Focus On 3D Terrain Programming! This book will take you from a novice programmer with no terrain programming knowledge at all to a fully informed terrain programmer who can implement some of the most complex algorithms around. What exactly is this book about? Well, I’ll you.

  pdf208p tailieuvip13 24-07-2012 47 7   Download

 • Paul Barry recently worked out that he has been programming for close to a quarter century, a fact that came as a bit of a shock. In that time, Paul has programmed in lots of different programming languages, lived and worked in two countries on two continents, got married, had three kids (well... his wife Deirdre actually had them, but Paul did play his part), completed a B.Sc. and M.Sc. in Computing, written two other books, written a bunch of technical articles for Linux Journal, and managed not to lose his hair... a situation that, sadly, may in fact be changing....

  pdf442p tailieuvip13 24-07-2012 32 7   Download

 • Beginning XNA 2.0 Game Programming: From Novice to Professional Copyright © 2008 by Alexandre Lobão, Bruno Evangelista, José Antonio Leal de Farias All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher.

  pdf406p tailieuvip13 20-07-2012 56 19   Download

 • When I finished my first degree in law back in 1993, I was very proud and a little bit exhausted from the long learning period. So I decided to relax by playing a new game by NovaLogic called Comanche. I started the night of January 11th and finished about three days later with only a few hours of sleep. With the new experience in my head, I decided to start computer game programming. My goal was to program a terrain engine like Comanche. My then-girlfriend—now wife—looked a little bit confused when a young, recently-graduated lawyer told her that was going to be a game programmer....

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 65 17   Download

 • We are programmed to extract meaning from just about everything. I’m no sociobiologist, but I am convinced by abundant evidence that this is part of our genetic endowment—a capability derived from evolutionary advantage. It is not hard to imagine that the cavemen who survived and reproduced were the ones who could most accurately read the opportunities and threats offered by terrain, weather, and other living creatures.

  pdf165p vongsuiphat 04-01-2010 93 36   Download

 • năm 2003 của Premier Press, một bộ phận Công nghệ khóa học. Tất cả các quyền. Không có phần nào của cuốn sách này có thể được sao chép, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện, điện tử hoặc cơ khí, bao gồm cả photocopy, ghi âm, hoặc bằng bất kỳ hệ thống lưu trữ thông tin hoặc thu hồi

  pdf24p kennguyen2 21-10-2011 41 5   Download

 • mà không có sự cho phép bằng văn bản của Premier Press, ngoại trừ sự bao gồm các trích đoạn ngắn trong xem xét lại. Logo Báo chí Premier và hình thức thương mại liên quan đến thương hiệu của Premier Báo chí và có thể không được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu của họ.

  pdf23p kennguyen2 21-10-2011 29 3   Download

 • Hình 2.10 Heightmaps được tạo ra bằng cách sử dụng các thuật toán lỗi hình thành và bộ lọc sự xói mòn. Hình ảnh trên cùng có một giá trị bộ lọc của 0.0f, hình ảnh giữa một giá trị lọc của 0.2f, và hình ảnh dưới cùng có một giá trị lọc của 0.4f.

  pdf23p kennguyen2 21-10-2011 25 3   Download

 • Lỗi hình thành các công trình lớn cho một cảnh ít tốt đẹp bao gồm của một số ngọn đồi nhỏ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn một cái gì đó hỗn loạn hơn, chẳng hạn như một dãy núi thì sao? Vâng, không nhìn xa hơn. Điểm giữa displacement2 là câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm!

  pdf23p kennguyen2 21-10-2011 40 3   Download

 • Thuật toán này còn được gọi là huyết tương fractal và thuật toán viên kim cương vuông. Tuy nhiên, điểm trung chuyển âm thanh rất mát, và nó mang lại cho người đọc (đó là bạn) là một ý tưởng tốt hơn về những gì thực sự đang xảy ra trong toàn bộ quá trình này, vì vậy tôi sẽ dính đến thuật ngữ đó hầu hết thời gian.

  pdf23p kennguyen2 21-10-2011 30 3   Download

 • Điều quan trọng cần lưu ý rằng các thuật toán chuyển điểm giữa có một nhược điểm nhỏ: Các thuật toán chỉ có thể tạo ra heightmaps hình vuông, và Kiểm tra hình cụt của chúng tôi là điều tương tự như Chương 5. Chúng tôi sẽ tạo ra một "khối lập phương" của nút hiện tại và sau đó kiểm tra nó chống lại các khung nhìn.

  pdf23p kennguyen2 21-10-2011 29 3   Download

 • Điều cuối cùng chúng ta sẽ làm là thêm hình cụt chọn lọc để triển khai thực hiện của chúng tôi, mà là một cách đơn giản để tăng tốc độ thực hiện của chúng tôi. Để thêm hình cụt tiêu huỷ, chức năng duy nhất chúng ta cần phải chỉnh sửa là RefineNode.

  pdf23p kennguyen2 21-10-2011 27 3   Download

 • Các bước qua đã được giới thiệu đơn giản để các khái niệm cơ bản của đi lang thang 2,0. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các xương sống cốt lõi của những gì sắp đến trong các bước trong tương lai. Không giống như các thuật toán "lỗi thời" đi lang thang, đi lang thang 2.0 dựa trên một xương sống cây kim cương.

  pdf23p kennguyen2 21-10-2011 39 3   Download

 • Nếu nút trong xem, chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh các nút. Nếu nó không có trong xem, chúng tôi sẽ thiết lập ma trận quadtree của nút 0 và loại bỏ mà nút và tất cả các con của nó từ hàng đợi cập nhật và trình diễn.kiểm tra hộp ranh giới của nút chống lại các hình cụt xem nếu

  pdf23p kennguyen2 21-10-2011 27 3   Download

 • Mặc dù trong quan niệm, điều này tương tự như cây Tam giác nhị phân, chúng ta đã thảo luận đầu chương này, thực hiện nó là khá khác nhau. Chúng ta hãy thử nó! Một ảnh chụp màn hình kết cấu lập bản đồ và chi tiết ánh xạ từ demo7_2.

  pdf31p kennguyen2 21-10-2011 39 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản