intTypePromotion=1
ADSENSE

Thách thức của lĩnh vực nông nghiệp

Xem 1-20 trên 20 kết quả Thách thức của lĩnh vực nông nghiệp
 • Bài viết tập trung làm rõ hơn một số hạn chế của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay và đề xuất một số kiến nghị góp phần tạo động lực mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam trước bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).

  pdf12p nutifooddau 18-01-2019 26 4   Download

 • Trong 20 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp luôn đi đầu trong đổi mới chính sách, cùng với sự cố gắng của toàn dân tạo mức tăng trưởng cao và bình ổn của sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Thuận lợi và thách thức của ngành Nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO".

  pdf5p yumimi1 10-02-2017 84 7   Download

 • Việt Nam có gần 70% dân số sống nhờ nông nghiệp, 69% lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. , nông nghiệp đang là nguồn sinh kế chính của hơn 60% dân số cả nước, có ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2/3 hộ gia đình làm nông nghiệp trong đó có 44% số hộ thuộc diện khó khăn và có nguy cơ tiềm ẩn tái nghèo Vì vậy, khi gia nhập WTO, theo nhận định của nhiều người, nông nghiệp Việt Nam tuy có một số thuận lợi nhưng sẽ đối đầu với nhiều khó khăn. Và điều này sẽ...

  doc6p 1131990 14-12-2010 1355 448   Download

 • Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều hàng cho xuất khẩu (khi ngoại thương phát triển). Bước vào thế kỷ XXI, với những thách thức về an ninh lương thực, dân số, môi trường sinh thái,… nông nghiệp được dự báo là vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng ấy....

  doc71p dinhthao00 10-06-2011 126 50   Download

 • Việt Nam đã là thành viên của WTO, nền kinh tế nƣớc ta đang trong thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, đây là điều kiện thuận lợi của sự phát triển, nhƣng cũng là thách thức rất lớn cho sản xuất kinh doanh trong nƣớc trên tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… Trong nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc các Công ty phải biết coi trọng vấn đề chất lƣợng và hiệu quả. Các Công ty đƣợc quyền tự do kinh doanh, tự chịu...

  pdf142p carol123 21-07-2012 199 74   Download

 • Hình minh họa (Nguồn: Internet) Đa dạng sinh học không những cung cấp trực tiếp những phúc lợi cho xã hội như: lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng, năng lượng, mà còn có giá trị đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trong ứng dụng thực tiễn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y tế, du lịch…nó còn là một cấu thành quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo của cả nước nói chung và của Bắc Ninh nói riêng. Tuy...

  pdf4p bibocumi6 27-09-2012 154 31   Download

 • Chế độ dinh dưỡng Hệ thống thực phẩm và nông nghiệp hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng mở rộng vì nó phản ứng với xu hướng thị trường, công nghệ mới, và ngày càng tăng áp lực pháp lý. tăng khí hậu biến đổi thêm những thách thức bổ sung để quản lý các loại cây trồng, nước, dịch hại, và bệnh tật. Đó là trong bối cảnh này rằng lĩnh vực nông nghiệp ở Canada đã được yêu cầu phát triển một chiến lược để đáp ứng các cam kết của Canada với Kyoto Nghị định thư. Chương này...

  pdf15p hoakimthienduong 19-12-2011 53 6   Download

 • Các nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành thủy sản. Các nghiên cứu nhằm tìm ra hướng mở rộng các hệ thống nuôi tôm Sú, từ đó đã cung cấp sản phẩm cho xuất khẩu và thu về hơn 1 tỉ USD. Sự phát triển nhanh chóng của thủy sản, bên cạnh việc mang lại lợi nhuận lớn hơn cho nhà sản xuất, hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể kèm theo như dịch bệnh, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và...

  pdf15p xinh_la 05-03-2012 43 5   Download

 • Trong bài tổng quan này, tác giả xin đề cập đến triển vọng của lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật trong quang cảnh chung của nền kinh tế nông nghiệp và những định hướng tiêu biểu của chúng trong công tác giống cây trồng. Những thông tin ngắn gọn trong bài tổng quan này sẽ chỉ ra vai trò quan trọng của công nghệ sinh học thực vật trong cuộc cách mạng xanh và sự ghi nhận của chúng trong phát triển kinh tế xã hội trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

  pdf16p nutifooddau 18-01-2019 21 3   Download

 • Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập đang diễn ra ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã, đang và sẽ cố gắng hòNông nghiệp từ lâu đã là một lĩnh vực hoạt động sản xuất quan trọng để đảm bảo cuộc sống của con người. Hiện nay nông nghiệp lại là lĩnh vực nhạy cảm trong tiến trình hội nhập. Việt Nam là quốc gia có đến 75% dân số sống ở vùng nông thôn và đa phần dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, do vậy hội nhập tạo ra cơ hội và cũng là thách thức...

  doc87p huyentran_c4 15-01-2010 337 185   Download

 • Sau 2 năm hội nhập và phát triển, nông nghiệp Việt Nam đạt được mức tăng trưởng tốt. Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp năm 2008 tính theo giá cố định năm 1994 đạt gần 212 nghìn tỷ đồng, tăng 5,62% so với năm 2007, trong đó ngành thủy sản có mức tăng cao nhất (6,69%), tiếp đến là nông nghiệp (5,44%) và lâm nghiệp (2,2%) [TCTK, 2009]. Nông nghiệp Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển song vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi....

  doc184p hailedangbs 19-05-2013 130 54   Download

 • rong xu thế hội nhập quốc tế về ngân hàng ngày nay, thách thức và thời cơ luôn đan xen lẫn nhau. Để có thể vượt qua các thách thức, khó khăn của quá trình hội nhập, các ngân hàng thương mại đang chủ động từng bước tái cơ cấu, mở rộng qui mô hoạt động, nâng cao năng lực quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Một trong những lĩnh vực kinh doanh mang lại nguồn thu nhập rất quan trọng cho các ngân hàng thương mại đó chính là hoạt động thanh toán...

  pdf108p nokia_12 07-05-2013 93 40   Download

 • Hội nhập quốc tế trong giáo dục đã mang lại nhiều thời cơ trong lĩnh vực chuyển giao khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển, nhưng cũng tạo nên những thách thức, trong đó có vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên, sinh viên. Bài viết đề cập đến vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Đại học Đà Nẵng nói riêng. Trên cơ sở phân tích thực trạng ý thức chính trị hiện nay của sinh viên Đại học Đà Nẵng, bài báo...

  pdf7p phalinh18 18-08-2011 81 17   Download

 • Tư duy hệ thống phức tạp: Các khái niệm và tường thuật Chương này cung cấp các ví dụ thực tế để minh họa sự liên quan của các khái niệm được giới thiệu trong Chương 2 với những thách thức phải đối mặt với các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững. Trong thực tế, điều quan trọng là có một cảm giác ý nghĩa thực tế của sự phức tạp về hoạt động của các giao thức khoa học của phân tích, trước khi đi vào phân tích những thách thức phải đối mặt...

  pdf27p hoakimthienduong 21-12-2011 34 4   Download

 • Gia nhập WTO mang lại cho Việt Nam không ít cơ hội và thách thức nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với những hàng hóa nhạy cảm như sản phẩm phân bón.Thị trường xuất nhập khẩu phân bón trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO có nhiều biến động và nhận những chỉ đạo khác nhau của Nhà nước trong từng giai đoạn của hội nhập.

  ppt21p goodlook 24-05-2010 340 161   Download

 • Trên thế giới nói chung cũng như ở nước ta nói riêng sự thoái hóa đất đang là vấn đề thách thức lớn, trong lĩnh vực phát triền sản xuất nông nghiệp. Đất đai bị thoái hóa không những mất đi độ màu mỡ mà còn kéo theo sự mất nước, sự sa mạc hóa vả đồng thời gây ra hàng loạt những hậu quả như: lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất v..v. nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã khẳng định vai trò của cây che phủ đất, đôi với một nền nông nghiệp sinh...

  pdf6p tuoitre1209 08-01-2011 160 30   Download

 • Với 40 năm tồn tại và phát triển, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã thu được nhiều thành tựu to lớn, được dư luận thế giới ngày càng quan tâm và đánh giá cao như một tổ chức khu vực thành công nhất trong các nước đang phát triền. Từ những sự phát triền ấy, bài viết này muốn đưa ra những nhận xét đánh giá về một số lĩnh vực quan trọng nhất của ASEAN vừa có những thành tựu, tiến bộ nhưng cũng tồn tại trong đó những hạn chế và thách thức...

  pdf10p phalinh19 20-08-2011 66 28   Download

 • Công nghệ xử lý tiếng nói hiện đại là chuyên ngành liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau, là sự tích hợp của các kỹ thuật phân tích, mã hóa, tổng hợp, nhận dạng và truyền tiếng nói trong môi trường thực. Tất cả những lĩnh vực trên đòi hỏi các thuật toán phải có sự ổn định cao đối với môi trường nhiễu âm học, một vấn đề đầy thách thức cho thông tin thoại trong môi trường thực. Bài báo này trình bày nghiên cứu về phương pháp giảm nhiễu (NR) mới trong....

  pdf8p phalinh16 17-08-2011 53 10   Download

 • Theo các nhà khoa học, khí hậu toàn cầu trong những năm gần đây đang biến đổi rất mạnh mẽ: nó tác động tới nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, giáo dục, nông nghiệp, đa dạng sinh học, môi trường, sức khỏe con người..... với quy mô trên toàn cầu; là một trong những thách thức đối với sự sinh tồn của loài người trên toàn thế giới trong thế kỷ 21.

  pdf31p tuyetmuadong2013 15-04-2013 90 34   Download

 • Bài viết khảo tả về tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế của người dân đảo Phú Quý trên các lĩnh vực ngư nghiệp, nông nghiệp và các nghề thủ công vào những năm 1970. Dưới ngòi bút sinh động và xác thực theo phong cách địa chí, tác giả đã giúp người đọc hiểu biết thêm về cuộc sống vất vả của những người dân ở một hải đảo có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng cũng nhiều thử thách khắc nghiệt giữa biển Đông mênh mông.

  pdf11p gauhaman123 22-11-2011 56 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thách thức của lĩnh vực nông nghiệp
p_strCode=thachthuccualinhvucnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2