intTypePromotion=1
ADSENSE

Thách thức nền kinh tế chuyển đổi

Xem 1-20 trên 203 kết quả Thách thức nền kinh tế chuyển đổi
 • Bài viết Mối liên hệ qua lại giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chất lượng nguồn nhân lực: Thách thức và cơ hội tại các nền kinh tế chuyển đổi và Việt Nam tập trung làm rõ chuyển dịch kinh tế và chuyển dịch lao động; đặc điểm thị trường lao động tại các nền kinh tế chuyển đổi và một số nội dung khác.

  pdf13p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 64 6   Download

 • Báo cáo: Những thách thức trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nền kinh tế chuyển đổi và phát triển xem xét những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt trên con đường hội nhập quốc tế. Cụ thể là đánh giá quá trình quốc tế hóa của các nền kinh tế chuyển đổi và phát triển.

  pdf47p nluu9184 12-05-2014 67 4   Download

 • Thuyết trình: Những thách thức trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nền kinh tế chuyển đổi và phát triển nhằm tìm cách mở rộng công việc trước đó của Scharf và các cộng sự (2001) đó là xem xét những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt trên con đường hội nhập quốc tế, cụ thể là đánh giá quá trình quốc tế hóa của các nền kinh tế chuyển đổi và phát triển.

  pdf47p big_12 06-06-2014 72 7   Download

 • Được tổ chức triển khai thực hiện trên diện rộng. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phát triển tương đối khá. Các mặt hàng tiêu dùng thông thường đều vượt kế hoạch. Thị trường tiêu thụ bớt được phần nào căng thẳng. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần được hình thành. Cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng CNHHĐH. Nền kinh tế xuất hiện nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ….. Đạt được những kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế khu vực...

  ppt32p hoangyen48 01-06-2011 331 79   Download

 • Báo cáo: SME exporting challenges in transitional and developed economies tìm cách mở rộng công việc trước đó của Scharf và các cộng sự (2001) đó là xem xét những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt trên con đường hội nhập quốc tế. Cụ thể là đánh giá quá trình quốc tế hóa của các nền kinh tế chuyển đổi và phát triển.

  pdf18p nluu9184 12-05-2014 39 1   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế là thách thức với mọi nền kinh tế, kể cả các nền kinh tế có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam. Thách thức này càng khắc nghiệt hơn khi chúng ta là một nước đang phát triển đồng thời là nền kinh tế chuyển đổi. Trong bản tham luận của mình tại ĐH sáng nay (20/4), Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển thay mặt Ban cán sự Đảng bộ Thương mại nhận định, Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra thị trường rộng lớn để xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ; tạo điều kiện...

  doc3p nagaokahanoi 21-10-2012 186 26   Download

 • suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng hoảng tài chính được xem là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, đã làm bộc lộ nhiều khiếm khuyết cơ bản trong hệ thống tài chính toàn cầu và làm thay đổi cơ bản cách nhìn của chúng ta về thế giới và hệ thống tài chính của nó. Cuộc khủng hoảng đã thách thức những quan điểm và Italy tưởng đã từng tồn tại lâu dài, sau giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng, những nỗ lực chung toàn cầu đã được đưa ra để...

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 74 10   Download

 • Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: Một góc nhìn về sự chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung đến kinh tế thị trường trình bày về những mẫu chuyện thật như đùa, kinh tế thị trường và những kết quả mang lại cho Việt Nam, những thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

  pdf11p pechi1412 25-11-2015 93 10   Download

 • Tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam là một nhu cầu cấp bách và thiết thực của sự phát triển. Bài viết phân tích nguyên nhân phải tái cơ cấu nền kinh tế. Sự tái cơ cấu đó cần đi theo hướng phát triển bền vững, dựa trên cơ sở xây dựng nền kinh tế xanh. Bài viết cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức cùng những giải pháp lâu dài và trước mắt mà Việt Nam phải thực hiện trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền KTX.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 87 5   Download

 • Nền kinh tế phi chính thức bao gồm hơn một nửa lực lượng lao động toàn cầu và hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn thế giới. Tỷ lệ cao của nền kinh tế phi chính thức là một thách thức lớn với quyền của người lao động, doanh nghiệp, doanh thu, phạm vi hành động của chính phủ. Vì vậy việc chuyển đổi nền kinh tế phi chính thức sang nền kinh tế chính thức là một việc làm cần thiết. Tại bài viết này, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) trình bày nguyên nhân của phi chính thức và những chiến lược, chính sách của họ để chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức.

  pdf5p sabiendo 24-12-2019 58 4   Download

 • Kinh tế xanh là “nền kinh tế nâng cao đời sống của con người và cải thiện công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu những rủi ro môi trường và những thiếu hụt sinh thái”. Chuyển đổi phương thức phát triển – Hướng tới phát triển “Kinh tế xanh” ở Việt Nam là hướng tiếp cận mới, có nhiều khó khăn, thách thức song xét về dài hạn đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu.

  pdf8p vihana2711 09-07-2019 37 2   Download

 • Cải cách thể chế chính là thách thức nhất đối với Việt Nam hiện nay. Bên cạnh những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt những kết quả tích cực của việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội vài năm gần đây, nhìn từ phương diện cải cách thể chế, cần thừa nhận một thực tế là, thái độ ít hài lòng, không yên tâm và lo lắng… vẫn là tâm thế khá phổ biến hiện nay.

  pdf10p nguathienthan 04-10-2019 49 3   Download

 • Tổng luận dựa trên kinh nghiệm chuyển tiếp lên ngưỡng thu nhập cao của một số nền kinh tế Đông Á, tổng quan rút ra những bài học kinh nghiệm chính sách để tránh và thoát bẫy thu nhập trung bình, đặc biệt chú trọng đến các nền kinh tế thu nhập trung bình châu Á, trong đó có Việt Nam.

  pdf60p caygaocaolon10 01-02-2021 18 2   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam sau khi thực hiện chính sách mở cửa hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới đã có những chuyển biến đầy khởi sắc. Thị trường xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam không còn bó hẹp ở một số nước thuộc khối Xã hội chủ nghĩa hay những nước trong khu vực nữa mà nó đã và đang vươn rộng ra khắp thế giới. Thị trường Mỹ-một thị trường khổng lồ có sức tiêu thụ lớn nhất thế giới, cũng đang là mục tiêu chinh phục của Việt Nam....

  pdf132p coxetuanloc 07-01-2013 261 63   Download

 • Phát triển và hội nhập là một trong những xu thế lớn của thời đại. Đối với Việt Nam, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa nền kinh tế đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập cùng nền kinh tế thị trường thế giới là nhiệm vụ rất quan trọng. Đó không chỉ là thời cơ, điều kiện cần thiết để sản phẩm hàng hoá của Việt Nam được có mặt nhiều hơn trên thị trường quốc tế mà còn là thử thách lớn về nhiều mặt đối với...

  doc35p dhcdunvst 06-10-2009 801 62   Download

 • Trong tiến trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, với những xu thế vận động và bối cảnh khách quan của nền kinh tế thế giới và khu vực, với những tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội… để tránh khỏi bị tụt hậu Việt Nam đang đứng trước thời cơ mới và thách thức mới. Đối với Việt Nam, trong điều kiện chuyển từ nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường lại có điểm xuất phát thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa...

  pdf58p chipbia 27-07-2012 181 37   Download

 • A- MỞ BÀI : Chúng ta đang sống trong một thời đại cách mạng công nghiệp. Quanh ta khắp nơi trên thế giới đã và đang diễn ra quá trình chuyển đổi trong đời sống kinh tế. Quá trình cải cách kinh tế là thử thách lớn nhất đối với tất cả các dân tộc và các chế độ muốn thay đổi mô hình hoạt động kinh tế của mình. Có nhiều xu hướng khác nhau, song có một chủ đề chung là chuyển nền kinh tế sang định hướng thị trường. Các nhà lãnh đạo chính trị ở nhiều nơi...

  pdf8p ttcao1 22-08-2011 113 18   Download

 • Tiểu luận: SME exporting challenges in transitional and developed economies nhằm tìm cách mở rộng công việc trước đó của Scharf và các cộng sự (2001) đó là xem xét những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt trên con đường hội nhập quốc tế, cụ thể là đánh giá quá trình quốc tế hóa của các nền kinh tế chuyển đổi và phát triển.

  pdf18p orange_12 04-06-2014 33 6   Download

 • Báo cáo "Cải cách các thể chế kinh tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường" nhằm rà soát lại những áp lực trong việc cải cách và phát triển thể chế tại Việt Nam; tóm tắt những thành tựu đã đạt được và những thách thức còn tồn tại; đề nghị về những ưu tiên thực hiện trước mắt cho việc cải cách và phát triển thể chế kinh tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.

  pdf17p dtphuongg 16-08-2018 53 2   Download

 • Bài viết với nội dung: xu thế phát triển khoa học, công nghệ toàn cầu; đặc điểm chi phối việc khai thác công nghệ trong nền kinh tế toàn cầu; loại hình doanh nghiệp và các xu hướng chuyển đổi; thay đổi hệ thống và những thách thức.

  pdf6p chauchaungayxua 15-10-2019 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1075 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thách thức nền kinh tế chuyển đổi
p_strCode=thachthucnenkinhtechuyendoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2