intTypePromotion=1
ADSENSE

Thải lượng nước thải

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thải lượng nước thải
 • Tp.HCM và toàn quốc, huy chương vàng công nghệ và thiết bị Việt Nam. - Tiết kiệm diện tích sử dụng. - Áp dụng công nghệ oxy hóa bằng ozone để xử lý triệt để ô nhiễm nước thải - Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945 : 2005 Nước thải từ hố thu gom của nhà máy được bơm qua bể điều hòa. Tại nay nước thải được trung hòa (dung dịch NaOH). Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải. ...

  pdf5p heoxinhkute12 24-03-2011 304 114   Download

 • Đồ án "Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngày" được nghiên cứu với mục đích: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket công suất  600m3/ngày, đêm, đạt QCVN 40/2011/BTNMT, loại B trước khi xả ra mạng lưới thoát nước chung.

  pdf114p nguyenquangminh1612 16-08-2016 206 59   Download

 • Xử lý nước thải bằng than hoạt tính I. LÝ THUYẾT : 1. Mục đích : • Giúp cho sinh viên làm quen với phương pháp hấp phụ trong xử lý nước thải . • Đánh giá khả năng hấp phụ phẩm màu trên than hoạt tính qua các thông số : i. Đại lượng hấp phụ q ( g phẩm màu / g than hoạt tính ) ii. Hệ số phân phối phẩm màu trong các pha k • Xây dựng đường cân bằng hấp phụ phẩm nhuộm trên than hoạt tính . • Xác định hiệu quả của quá trình...

  pdf12p nguyenvanquan037 25-03-2011 1068 201   Download

 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG CÁNH ĐỒNG LỌC CHẬM Cánh đồng lọc chậm là hệ thống xử lý nước thải thông qua đất và hệ thực vật ở lưu lượng nước thải nạp cho hệ thống khoảng vài cm/tuần. Các cơ chế xử lý diễn ra khi nước thải di chuyển trong đất và thực vật, một phần nước thải có thể đi vào nước ngầm, một phần sử dụng bởi thực vật, một phần bốc hơi thông qua quá trình bốc hơi nước và hô hấp của thực vật. Việc chảy tràn ra khỏi hệ thống được khống...

  pdf5p heoxinhkute12 31-03-2011 356 99   Download

 • THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI Trên b́nh diện toàn cầu, nước là một tài nguyên vô cùng phong phú nhưng nước chỉ hữu dụng với con người khi nó ở đúng nơi, đúng chỗ, đúng dạng và đạt chất lượng theo yêu cầu. Hơn 99% trữ lượng nước trên thế giới nằm ở dạng không hữu dụng đối với đa số các mục đích của con người do độ mặn (nước biển), địa điểm, dạng (băng hà).

  pdf6p heoxinhkute11 14-03-2011 216 59   Download

 • Xử lý nước thải bằng cánh đồng lọc nhanh là việc đưa nước thải vào các kênh đào ở khu vực đất có độ thấm lọc cao (mùn pha cát, cát) với một lưu lượng nạp lớn. Các điều kiện địa lý như độ thấm lọc của đất, mực thủy cấp rất quan trọng đối với việc ứng dụng phương pháp này.

  pdf5p heoxinhkute12 31-03-2011 207 57   Download

 • Nước là tài nguyên có ý nghĩ quyết định đối với sự sồng và phát triển của xã hội loài người •Cứ 20 giây lại có một trẻ em tử vong vì các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh phù hợp(theo Liên hiệp quốc).Tại các thành phố, tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước trung bình cả nước mới đạt khoảng 70%.

  pdf35p hoangtalo92 09-05-2013 157 29   Download

 • Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng giá thể vi sinh di động (Moving Bed Biological Reactor -MBBR) được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả loại bỏ BOD5, COD và Nitơ. Mô hình nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm với bể phản ứng dung tích 100 lít. Giá thể nghiên cứu là nhựa có kích thước 10x10 mm, bề mặt riêng:1.200 m2 /m3 ; độ rỗng 85%; tỷ trọng 1,2 kg/m3 . Quá trình cố định màng vi sinh vật lên giá thể được thực hiện trong 48 giờ sau đó được đưa vào bể phản ứng. Nước thải nghiên cứu có hàm lượng BOD5 ≈ 206-270, COD ≈ 422 - 475 mg/l, hàm lượng Σ N≈ 18-40 mg/l.

  pdf5p vision1234 30-06-2018 167 9   Download

 • Giáo trình Công trình xử lý nước thải - Lê Anh Tuấn: Phần 1 trình bày khái quát về công trình xử lý nước thải, xác định khối lượng và thành phần nước thải liên quan đến các chỉ số thiết kế công trình, công trình xử lý nước thải bằng cơ học. Để nắm nội dung, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p vizeus 02-03-2019 61 2   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành gồm 4 nghiệm thức tương ứng với 4 tỷ lệ nước thải khác nhau từ sản xuất tôm giống: 100% nước thải; 25% nước thải và 75% nước sạch; 50% nước thải và 50% nước sạch; 100% nước sạch. Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của lượng nước thải sử dụng đến tỷ lệ sống, sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia. Từ đó, đánh giá khả năng nuôi sinh khối Artemia bằng nguồn nước thải từ sản xuất tôm giống.

  pdf9p caygaocaolon6 22-07-2020 22 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu xử lý triệt để nước thải hầm lò mỏ than Mạo Khê bằng màng siêu lọc (UF) để cấp nước sinh hoạt; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt, nước thải hầm lò mỏ than sau khi xử lý bậc cao bằng màng siêu lọc UF có thể dùng làm nước sinh hoạt cho công nhân khu vực mỏ than.

  pdf6p angicungduoc1 28-11-2019 9 0   Download

 • Nước thải của ao nuôi cá tra chứa lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng cao. Các tiêu chí bao gồm DO, BOD5, COD, TDS, NH4 +, tổng lượng phốt pho và nitơ vượt quá ngưỡng cho phép nhiều lần. Các vật liệu có diện tích bề mặt cụ thể là 137,47 m2 .g-1 được điều chế từ than bùn được sử dụng để loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong điều kiện tắm. Nước sau khi xử lý đáp ứng yêu cầu về mức A trong QCVN 40: 2011 / BTNMT. Một số tiêu chí giảm gần như hoàn toàn như tổng lượng phốt pho và nitơ.

  pdf5p khidoichuoi 04-03-2020 30 0   Download

 • Nước thải bệnh viện là một trong những mối quan tâm lo ngại vì chúng có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy hại đến đời sống con người. Điều quan tâm hàng đầu đối với nước thải của các bệnh viện là vấn đề các vi trùng gây bệnh và thuốc kháng sinh, thuốc sát trùng. Các vi trùng gây bệnh có thể tồn tại trong một thời gian nhất định ngoài môi trường khi có cơ hội nó sẽ phát triển trên một vật chủ khác và đó chính là hiện tượng lây lan...

  pdf88p peheo_3 19-08-2012 367 151   Download

 • Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã cho biết nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo sau biogas vượt quá cao so với tiêu chuẩn yêu cầu (QCVN 40:2011/BTNMT). Tuy nhiên các nghiên cứu này chỉ khảo sát trên phạm vi nhỏ (trên 1 hộ chăn nuôi) nên chưa phản ánh tổng quan hiện trạng chất lượng nước thải nên khó có thể đưa ra giải pháp thích hợp để quản lý.

  pdf8p vihinata2711 15-05-2019 67 4   Download

 • Nghiên cứu này đã đánh giá hiệu quả xử lí nước thải xi mạ nhân tạo với các thông số khảo sát ban đầu pH= 7, Cu2+ = 25 (mg/l). Chất keo tụ trích ly từ hạt cây Muồng Hoàng Yến (Biogum) được sử dụng như vật liệu keo tụ và vật liệu keo tụ hóa học PAC

  pdf7p vihinata2711 15-05-2019 37 1   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tình hình sử dụng công trình khí sinh học và chất lượng nước thải của các công trình đó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thành phố thái Nguyên hiện có 571 hộ gia đình và trang trại sử dụng công trình khí sinh học. Trong đó, có 30 công trình (5,25%) có thể tích trên 20 m3 ; 47 công trình (8,23%) có thể tích từ 15- 20 m3 và số còn lại co thể tích nhỏ hơn 15 m3 . Hầu hết các hộ gia đình và trang trại sử dụng khí ga cho nấu ăn và thắp sang.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 42 0   Download

 • Nghiên cứu điều chế vật liệu keo tụ sinh học Biogum điều chế từ hạt muồng hoàng yến được lấy từ nguồn phế phẩm từ hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu Biogum có khả năng phân hủy sinh học. Biogum phân hủy trong nước cất sau 15 ngày cho kết quả khối lượng giảm 55,83% . Khi ứng dụng Biogum xử lý nước thải công nghiệp xi mạ niken bước đầu khảo sát cho thấy hiệu quả Biogum cao hơn vật liệu truyền thống PAC, đạt hiệu quả cải thiện 58,91% trong khi PAC chỉ đạt 52,35%.

  doc9p hvdungcdcn12 28-11-2018 56 0   Download

 • Giáo trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ - PGS.TS Trần Đức Hạ biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức về đặc điểm hệ thống thoát nước thải quy mô nhỏ, số lượng thành phần và tính chất nước thải của các đối tượng thoát nước quy mô nhỏ, các phương pháp xử lý nước thải, một số công trình đặc trưng xử lý nước thải, sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải,... Mời các bạn cùng tham khảo để tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf48p nhatkyvodanh 05-09-2012 668 185   Download

 • Bài thuyết trình Công nghệ môi trường: Quá trình trung hòa, trao đổi ion nước thải, ổn định hóa nước trình bày về trung hòa, ảnh hưởng của pH, phương pháp trung hòa, trộn nước thải axit - bazo, trung hòa nước thải bằng hóa chất, lượng tác nhân cần thiết theo lý thuyết để trung hòa axit, trung hòa nước thải bằng hóa chất, lọc qua vật liệu có tác dụng trung hòa, trung hòa bằng khói hoặc khí thải,...

  ppt44p lululuc159 04-06-2014 168 38   Download

 • Tài liệu "Nước thải đô thị" giúp các bạn biết cách: xác định lưu lượng tính toán, xác định nồng độ bẩn của nước thải, xác định mức độ làm sạch cần thiết của nước thải và cách chọn phương án xử lí và sơ đồ dây chuyền công nghệ trong việc xử lý nước thải. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Môi trường và những ngành có liên quan.

  doc9p nguoiduatin1512 02-10-2014 102 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
207 tài liệu
1101 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thải lượng nước thải
p_strCode=thailuongnuocthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2