intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh khoản thuế tạm thu

Xem 1-19 trên 19 kết quả Thanh khoản thuế tạm thu
 • Công văn 5477/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản thuế tạm thu

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 81 4   Download

 • Cách thức thực hiện: Nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện - Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu C1-02/NS), hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS), hoặc Bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT) trong trường hợp Kho bạc Nhà nước đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế. - Thông báo thu của cơ quan có thẩm quyền. b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) ...

  doc2p batrinh 19-08-2009 585 82   Download

 • Miễn, giảm thuế TNCN đối với hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh - Trình tự thực hiện: Hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu tạm kinh doanh gửi hồ sơ đến cơ quan thuế xét miễn giảm thuế - Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Chi cục Thuế) + Gửi qua đường bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao...

  doc3p kieuoanh 12-09-2009 248 14   Download

 • Công văn số 26989/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 2 0   Download

 • Đề tài đã tìm hiểu phương pháp hạch toán kế toán công nợ tại Công ty, hiểu rõ về chứng từ sử dụng và cách thức luân chuyển chứng từ liên quan mà đặc biệt tập trung vào các khoản phải thu khách hàng, khoản phải trả nhà cung cấp; đề tài đánh giá được những ưu, khuyết điểm về vấn đề nghiên cứu tại Công ty.

  pdf113p thangnamvoiva26 21-10-2016 811 105   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: • Đối với hồ sơ tạm hoàn 90%, 100% o Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT  Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn mẫu số 01-1/HTBT. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho CQT thì NNT phải giải trình rõ lý do. ...

  doc4p kieuoanh 10-09-2009 193 27   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 chương 7 trình bày về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế; giải thích và vận dụng được khái niệm chênh lệch tạm thời, giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế của tài sản và nợ phải trả; tính được chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời tham khảo.

  pdf22p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 90 6   Download

 • Trong 3 năm qua, TTCK lặp đi lặp lại điệp khúc “cố qua biến cố, lại có biến”. Thời gian thử thách là không giới hạn với ông chủ của CTCK vừa và nhỏ. , sau 5 hoạt động, CTCP Chứng khoán Âu Việt đã bước đầu rút khỏi thị trường bằng việc xin hủy tư cách thành viên của 2 Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký, tạm ngừng thực hiện nghiệp vụ môi giới. Điều đáng nói là Âu Việt không phải công ty đầu tiên, trước đó đã có những cái tên như Gia Anh, Hà Nội,...

  pdf4p bibocumi6 26-09-2012 38 3   Download

 • Chương 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN Mục tiêu chung: Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản phải thu ở khách hàng, phải trả cho khách hàng, các khoản vay, nợ, tạm ứng qua kho bạc, các khoản ứng trước, trả trước, các khoản nhận trước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. • Trang bị cho người học phương pháp kế toán công nợ thanh toán các khoản phải thu, các khoản phải trả trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, như: + Các khoản phải thu ở khách hàng, về thuế GTGT...

  pdf42p tinhphuong60 15-06-2010 1204 747   Download

 • Du lịch là việc tổ chức các điều kiện về hành chính, về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ du khách. Du lịch là tổng hợp các hoạt động kinh doanh đa dạng, được tổ chức nhằm giúp đỡ việc hành trình và lưu trú tạm thời của cá thể. Du lịch là một cơ hội để bán các sản phẩm địa phương, tăng thu ngoại tệ, tăng các nguồn thu nhập từ các khoản thuế trực tiếp và gián tiếp, đẩy mạnh cán cân thanh toán và nâng cao mức sống vật...

  doc36p dinhthao00 10-06-2011 253 82   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ THU NỘP THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BẢO LÃNH THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf138p kisyodau 03-06-2011 96 17   Download

 • Một số ý kiến trao đổi về Dự thảo Luật thế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Sau nhiều năm dung túng văn hoá kinh doanh nói trên, trong đó giao dịch nội gián chỉ được điều chỉnh bằng các chuẩn mực đạo đức của các công ti có chứng khoán lưu hành trên thị trường, Đức đã gặp phải sức ép cả từ bên trong và bên ngoài và đã trở thành trung tâm tài chính lớn cuối cùng của Cộng đồng châu Âu (nay là Liên minh châu Âu) thông qua các quy...

  pdf9p chaydesong 09-05-2013 60 4   Download

 • Thành phố Altus, Oklahoma Kết hợp cân đối kế toán - Nonmajor Kinh phí của Chính phủ ngày 30 tháng sáu 2007 Đặc biệt thu Street và Quỹ Tiền mặt TÀI SẢN Alley và các khoản tương đương tiền đầu tư phải thu: Tài khoản, Thuế net Do từ các chính phủ khác quan tâm

  pdf10p taoxanh3 07-01-2012 33 2   Download

 • Công văn số 24005/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 5 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ THU NỘP THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BẢO LÃNH THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf12p meocontreocay 29-05-2011 54 6   Download

 • Báo cáo tài chính DỊCH VỤ THU NỘI Lưu ý đến báo cáo tài chính chủ yếu giam giữ cho các năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng chín năm 1994 và 1993 Lưu ý 2. Các khoản phải thu thuế liên bang và dự phòng các khoản phải thu thuế tăng liên bang bao gồm thuế chưa thanh toán. hình phạt và sự quan tâm đánh giá và tích lũy, giảm ước tính số uncollectible.

  pdf18p meobu2 09-01-2012 39 3   Download

 • DỊCH VỤ THU NỘI Lưu ý đến báo cáo tài chính chủ yếu giam giữ cho các năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng chín năm 1994 và 1993 Lưu ý 2. Các khoản phải thu thuế liên bang và dự phòng các khoản phải thu thuế tăng liên bang bao gồm thuế chưa thanh toán. hình phạt và sự quan tâm đánh giá và tích lũy, giảm ước tính số uncollectible.

  pdf18p meobu6 17-01-2012 39 3   Download

 • Đứng ra thuê căn biệt thự Pháp ở phố Phùng Khắc Khoan, gia chủ đã biến một vị trí trung tâm hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt thành thị để làm chốn kinh doanh và nơi ở lý tưởng. Với lợi thế yên tĩnh, tầng trệt được đầu tư kinh doanh dịch vụ Spa thư giãn. Tầng trên được làm thành hai khu ở cho hai người với mỗi đặc điểm cũng như tính cách rất khác nhau. Biệt thự Pháp luôn tạo cho ta cảm giác rất đặc biệt từ ngoài vào trong nên...

  pdf7p duakimconuong 17-11-2011 37 2   Download

 • Đứng ra thuê căn biệt thự Pháp ở phố Phùng Khắc Khoan là hai anh em Tuấn và Tú (người anh làm công ty quảng cáo, cô em làm kinh doanh độc lập), họ đã biến một vị trí trung tâm hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt thành thị để làm chốn kinh doanh và nơi ở lý tưởng. Với lợi thế yên tĩnh, tầng trệt được đầu tư kinh doanh dịch vụ Spa thư giãn.

  pdf13p lilinz 18-07-2013 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh khoản thuế tạm thu
p_strCode=thanhkhoanthuetamthu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2