intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thể chế xã hội dân chủ

Xem 1-20 trên 294 kết quả Thể chế xã hội dân chủ
 • chế độ dân chủ: nhà nước và xã hội của tác giả n.m. voskresenskaia & n.b. davletshina do phạm nguyên trường dịch có kết cấu gồm 9 chương và phần phụ lục. phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. nội dung phần này gồm có các chương: thế nào là dân chủ, xã hội và các giá trị dân chủ, quyền con người trong xã hội dân chủ, nhà nước và chính quyền.

  pdf123p talata_3 19-11-2014 101 47   Download

 • (bq) phần 1 cuốn sách "chế độ dân chủ nhà nước và xã hội" giới thiệu tới người đọc các nội dung: thế nào là dân chủ, xã hội và các giá trị dân chủ, quyền con người trong xã hội dân chủ, nhà nước và chính quyền. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p thangnamvoiva1 14-06-2016 36 10   Download

 • tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "chế độ dân chủ: nhà nước và xã hội" của tác giả n.m. voskresenskaia & n.b. davletshina do phạm nguyên trường dịch gồm nội dung chương 5 đến chương 9 của cuốn sách. nội dung phần này trình bày về: bầu cử - cơ chế thực thi dân chủ quan trọng, chế độ liên bang và các hình thức nhà nước khác, các đảng chính trị và tổ chức xã hội, văn hóa và dân chủ, nước nga giữa quá khứ và tương lai.

  pdf116p talata_3 19-11-2014 94 46   Download

 • Sự hình thành, phát triển của các tổ chức xã hội dân sự Thái Lan Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp. Cho đến đầu những năm 1980, hệ thống chính trị Thái Lan vẫn còn bị chi phối bởi chế độ quân sự. ...

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 110 20   Download

 • Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta. Từ đó đến nay, chúng ta đã làm được nhiều việc, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực này, từ việc nghiên cứu, hình thành cơ sở lý luận, quan điểm, cho tới xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức và thể chế pháp lý cho hoạt động nhà nước.

  pdf0p ngocdung 19-06-2009 1185 323   Download

 • 1. Thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Cộng hoà Nhân Dân Trung Hoa (People’s Republic of China) Tên ngắn gon:China Viết tắt:PRC Thế chế nhà nước: Theo thế chế cộng hoà Dân chủ Nhân Dân, chế độ một viện (từ năm 1949). Thủ đô: Băc Kinh Các thành phố chính: Thượng Hải, Trùng Khánh, Thiên Tân, Thầm Dương,Vũ Hán, Quảng Châu, Nam Kinh, Thầm Quyền.

  pdf5p barbie87 12-01-2010 794 90   Download

 • Vấn đề lý luận cần thiết trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trong đời sống xã hội hiện đại, xã hội với tư cách là tổng hoà những quan hệ người thực chất là xã hội công dân – một khái niệm pháp lý luôn gắn liền với khái niệm nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, xã hội công dân – đối tượng điều tiết pháp lý trực tiếp của nhà nước pháp quyền tư sản – không thể bao hàm toàn bộ đời sống xã hội dân sự. Nói cách khác, khái niệm...

  pdf9p hoa_bachhop 26-02-2012 68 14   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu hàm ý văn hoá các chữ Hán "quân, thần, quan, dân" là một mặt giúp ta hiểu thêm về mối quan hệ giữa chữ và nghĩa, mặt khác còn có thể thấy được phần nào thể chế xã hội của một đất nước mà chế độ Phong kiến ngự trị lâu dài nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.

  pdf5p nganga_05 25-09-2015 24 2   Download

 • Dân chủ là một yếu tố quan trọng cấu thành nên một thể chế xã hội bền vững. Dân chủ càng tiến bộ xã hội càng văn minh. Ngược lại, xã hội càng phát triển nhu cầu về dân chủ trong quần chúng nhân dân càng cao. Trong quá trình vận động và phát triển của mình, yếu tố dân chủ luôn có những tác động mạnh mẽ cho những tiến bộ của xã hội. Dân chủ được thực hiện đến đâu thì bản chất của xã hội ấy được bộc lộ đến đó.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 14 1   Download

 • Trong hoạt động thực tiễn hay trong tư tưởng lý luận, trong quan điểm đường lối, trong chính sách phát triển, Hồ Chí Minh luôn luôn có ý thưć sử duṇg phaṃ trù DÂN CHỦ găń liêǹ vơí cać nhiêṃ vụ va ̀ mô hiǹh, thê ̉ chê ́ phat́ triên̉ , thể hiện tinh thần dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong nhưñ g giai đoaṇ và hiǹ h thưć phù hơp̣ .

  doc17p binhlephuong 02-08-2011 1811 486   Download

 • Dân chủ là bản chất của chế độ ta. từ trước tới nay trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh lịch sử nào, Đảng và Nhà nước ta đều nhận thức được rằng thực hành dân chủ rộng rãi là sức mạnh to lớn, quyết định sự thành công của cách mạng. Tuy việc phát huy dân chủ trong những năm gần đây trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực song còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết.

  pdf25p vascaravietnam 21-08-2012 114 47   Download

 • Tiểu luận: Quy chế dân chủ làng xã, quy chế dân chủ cơ sở nêu dân chủ là gì? Và việc thực hiện quy chế dân chủ ở nước ta như thế nào? Đặc biệt là dân chủ làng xã ,và dân chủ cơ sở cùng tìm hiểu bài tiểu luận để có cái nhìn sâu sắc về vấn đề quy chế dân chủ cơ sở.

  pdf35p small_12 12-06-2014 220 45   Download

 • Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội, tồn tại bên cạnh các bộ phận khác như thể chế chính trị, thể chế giáo dục… Thể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế.

  doc7p x_thanh_bk 11-07-2011 162 44   Download

 • Dưới quan điểm xã hội học, truyền thông đại chúng là một định chế xã hội chỉ xuất hiện trong xã hội hiện đại, hiểu theo nghĩa là đối lập với xã hội cổ truyền, phong kiến. Nó góp phần tạo ra một “không gian công cộng” vốn chưa hề có trong các xã hội tiền tư bản – một không gian dành cho sự thảo luận công khai và dân chủ.

  pdf6p tangtuy11 13-05-2016 114 28   Download

 • Tiểu luận: Tự quản làng xã nhằm trình bày về khái niệm tự quản làng xã, sự phân biệt các khái niệm tự quản, tự tri và dân chủ, vai trò của thể chế tự quản đối với mối quan hệ nhà nước và xã hội dân sự.

  pdf22p small_12 12-06-2014 100 22   Download

 • Quyền tự do hội họp một cách hòa bình (freedom of peaceful assembly) được ghi nhận trong Điều 20 Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (UDHR) (cùng với quyền tự do lập hội). ... Điều 21 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) tái khẳng định và cụ thể hóa nội dung Điều 20 UDHR, trong đó nêu rõ: Quyền hội họp hoà bình phải được công nhận.

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 71 9   Download

 • Vấn đề tự chủ đại học (ĐH) và trách nhiệm giải trình nằm ở tâm điểm của cải cách về quản trị, là cốt lõi của mối quan hệ nhà nước, nhà trường và xã hội. Tự chủ ĐH phải đi cùng với trách nhiệm giải trình như là hai mặt của một vấn đề. Hội đồng Trường và kiểm định độc lập là những cơ chế bảo đảm cho các trường thực hiện trách nhiệm giải trình của mình.

  pdf10p thorthor1234 24-05-2018 13 2   Download

 • phần 2 trình bày nội quy, quy trình và các yêu cầu phải đạt được trong các bước soạn thảo, ban hành, áp dụng và kiểm tra thanh tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ như: sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế dân chủ ở xã, phường được thực hiện như thế nào?… mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p thuongdanguyetan10 09-03-2019 7 0   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Giống như các nền KTTT truyền thống, sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế là nhằm hạn chế những tồn tại của KTTT và đi tới mục tiêu cuối cùng: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  doc97p caothuy312 14-04-2010 1817 606   Download

 • Ngay từ năm 1941, Hồ Chí Minh đã thiết kế một chế độ dân chủ cộng hòa cho nước ta, đó là chương trình thực hiện mục tiêu dân chủ, xác định rõ quyền và trách nhiệm của nhân dân trước vận mệnh của nước nhà, gắn độc lập, tự do của tổ quốc với quyền lợi của nhân dân.

  ppt36p girl_a8 22-02-2011 583 236   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thể chế xã hội dân chủ
p_strCode=thechexahoidanchu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản