intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

The definitive guide to grails

Xem 1-11 trên 11 kết quả The definitive guide to grails
 • The rise of Ruby on Rails has signified a huge shift in how we build web applications today; it is a fantastic framework with a growing community. There is, however, space for another such framework that integrates seamlessly with Java. Thousands of companies have invested in Java, and these same companies are losing out on the benefits of a Rails–like framework. Enter Grails.Groovy Server Pages (GSP)

  pdf352p phungnguyet_123 20-02-2013 35 5   Download

 • DataSource.groovy có chứa cấu hình cho từng môi trường (xem hình 2-11). Bạn có thể tìm thấy thuận tiện này, bởi vì nó có nghĩa là hầu hết công việc được thực hiện cho bạn, nhưng bạn có thể thích sử dụng một cơ sở dữ liệu như MySQL chứ không phải là HSQLDB các cơ sở dữ liệu được cung cấp.

  pdf58p kimku18 26-10-2011 30 2   Download

 • Bạn có thể thêm bản đồ của riêng bạn cho mã phản hồi cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn bản đồ tất cả các yêu cầu cho một cái gì đó mà không thể được tìm thấy để hành động mặc định trong StoreController, bạn có thể làm như vậy với các bản đồ thể hiện trong bảng liệt kê 6-20. Ví dụ 6-20

  pdf58p kimku18 26-10-2011 39 2   Download

 • bạn có thể nghĩ rằng bởi vì bạn không bao giờ được gọi là tiết kiệm () trong album không có cách nào nó có thể có thể có được tiếp tục tồn tại để cơ sở dữ liệu, phải không? Sai. Ngay sau khi bạn tải các ví dụ album, nó ngay lập tức trở thành một đối tượng "quản lý" như Hibernate là có liên quan.

  pdf58p kimku18 26-10-2011 35 2   Download

 • Không có một phần của công việc này có thể được sao chép, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử hoặc cơ khí, bao gồm cả photocopy, ghi âm, hoặc bằng bất kỳ lưu trữ thông tin hoặc hệ thống thu hồi, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền tác giả và nhà xuất bản

  pdf58p kimku18 26-10-2011 29 1   Download

 • Bạn đã thấy làm thế nào để hỗ trợ các URL như / showArtist / Pink_Floyd thay vì các URL như / artist/show/42. Hỗ trợ bạn có thấy cho đến nay liên quan đến việc xử lý một yêu cầu đến một URL. Đầu kia của sự tương tác đó là quan trọng không kém

  pdf58p kimku18 26-10-2011 29 1   Download

 • Tuy nhiên, vì nó là một yêu cầu khá phổ biến, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ vào nguồn dữ liệu bởi vì bạn chắc chắn sẽ cần phải cấu hình chúng, cộng thêm, họ sẽ giúp bạn phát triển kiến thức của bạn của môi trường.

  pdf58p kimku18 26-10-2011 30 2   Download

 • Groovy không hỗ trợ các đối số thực sự tên là nhưng cho phép các phương pháp để xác định một bản đồ như là duy nhất đối số, do đó bắt chước khả năng này. Sự hạn chế này chủ yếu là mã byte Java chính nó, mà không tên không liên kết (chỉ các loại) với các thông số phương pháp.

  pdf50p kimku18 26-10-2011 33 2   Download

 • Những gợi ý của kỳ họp tự động Flushing 1 album def 2 3 4 5 = Album.get (1) album.title = "Thay đổi" def otherAlbums = Album.findAllWhereTitleLike ("%% Thay đổi") khẳng định otherAlbums.contains (album)

  pdf58p kimku18 26-10-2011 27 1   Download

 • ý tưởng về dịch vụ web có được một giấc mơ của ngành công nghiệp IT cho những gì có vẻ như mãi mãi. Khả năng sáng tác các ứng dụng từ nhiều dịch vụ khác nhau có sẵn trên Web bước đầu đã được đưa ra bởi các tiêu chuẩn SOAP

  pdf58p kimku18 26-10-2011 31 1   Download

 • Mặc dù vẫn còn được sử dụng rộng rãi, SOAP chưa bao giờ thực sự hoàn thành tiềm năng của nó, và một mô hình đơn giản đã nổi lên được gọi là Representational State Transfer1 (REST)​​.

  pdf58p kimku18 26-10-2011 35 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=The definitive guide to grails
p_strCode=thedefinitiveguidetograils

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản