intTypePromotion=1
ADSENSE

Thể loại văn học trung đại Việt Nam

Xem 1-20 trên 130 kết quả Thể loại văn học trung đại Việt Nam
 • Loại hình tác giả nhàn tản trong văn học trung đại Việt Nam bao gồm những tác giả có sáng tác thơ văn thể hiện cảm hứng nhàn tản, hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XIII và trải dài từ đó đến hết thế kỷ XIX. Họ có thể là các thiền sư, tướng lĩnh, vua chúa và nhà nho. Sự lựa chọn cuộc đời của họ có thể có nhiều điểm khác biệt, ở vào những tình huống khác nhau của xã hội song cảm hứng nhàn tản là điểm gặp gỡ đầy thú vị giữa những tác giả này. Bài viết bàn về hai nhóm chính: tác giả thiền sư nhàn tản và tác giả nhà nho nhàn tản.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 110 16   Download

 • Bài viết này muốn thảo luận với tác giả bài viết Bình Ngô đại cáo – một số vấn đề về chữ nghĩa hai vấn đề: a) đại cáo là một từ hay một ngữ? và b) chử hay lỗ trong huyết lưu phiêu chử? Trước hết, chúng tôi cho rằng Đại cáo không phải là một từ chỉ một thể loại văn học trung đại Việt Nam mà là một ngữ có ý nghĩa như là bài cáo quan trọng của nhà vua tuyên bố về việc dẹp yên giặc Ngô. Tiếp đến, chúng tôi cho rằng chử không đồng nhất (hay đồng nghĩa) với lỗ trong huyết lưu phiêu chử.

  pdf8p chauchaungayxua 17-10-2019 33 2   Download

 • Bài viết nhận diện về loại hình tác giả nhà Nho hành đạo – những tác giả chịu ảnh hưởng hệ tư tưởng Nho giáo trong việc lập thân, lập chí trong xã hội Việt Nam trong khoảng từ cuối thế kỷ XIII-XIX. Việc nhận diện loại hình tác giả này được tiếp cận từ các góc độ: tiếp thu tư tưởng “tu thân”, “lập chí” của Nho giáo, những ngả đường hành đạo và cảm hứng tư tưởng chủ đạo trong sáng tác thơ văn.

  pdf13p nguyenhong1235 03-12-2018 87 7   Download

 • Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (hay còn gọi là văn học trung đại) mang dấu ấn đậm nét của một thời một đi không trở lại và mang ý nghĩa to lớn trong lịch sử văn học nước nhà. Nó là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với thời đại bấy giờ. Việc dùng các từ Hán Việt, các điển tích, điển cố là đặc trưng của văn học trung đại Việt Nam. Các tác giả thời xưa ngay cả khi viết bằng chữ Nôm (một loại chữ của dân tộc) cũng sử dụng các từ...

  pdf90p carol123 29-07-2012 500 73   Download

 • Truyện truyền kì trung đại Việt Nam là sự tiếp thu có biến đổi từ thành tựu thể loại truyền kì Trung Quốc và từ các truyện cổ dân gian Việt Nam. Trong mười thế kỉ văn học trung đại, qua quá trình hình thành và phát triển, truyện truyền kì Việt Nam đã có nhiều thành tựu với những giá trị hiện thực, giá trị nhân văn và giá trị thẩm mĩ, làm nên sự đa dạng và phong phú cho văn học Việt Nam.

  pdf12p deja_vu3 03-03-2018 63 4   Download

 • Phần 2 Giáo trình Thể loại thơ văn trung đại Việt Nam trình bày nội dung chương 3 - Những thể thơ thuần Việt, chương 4 - Các thể thơ bắt nguồn từ Trung Quốc. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf54p lalala8 23-12-2015 109 17   Download

 • Phần 1 Giáo trình Thể loại thơ văn trung đại Việt Nam trình bày nội dung chương 1 - Các yếu tố kỹ thuật và biện pháp tu từ trong thơ văn cổ, chương 2 - Các lối văn khoa cử xưa. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf56p lalala8 23-12-2015 70 15   Download

 • Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Thành Thi biên soạn trình bày về tổng quan, những cuộc cách tân quan trọng trong Văn học quốc ngữ Việt Nam, tương tác các thể loại trong hiện đại hóa Văn học. Mời các bạn tham khảo.

  ppt75p cocacola_04 21-10-2015 135 12   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Văn chính luận trung đại Việt Nam và Trung Quốc –  Tiếp biến và phát triển" tập trung làm rõ những khác biệt của văn chính luận Trung Quốc và văn chính luận Việt Nam, khẳng định những đóng góp của văn chính luận Việt Nam trong lịch sử văn học dân tộc, khẳng định những giá trị về phương diện tư tưởng của văn chính luận Việt Nam trong xây dựng, vun đắp tình cảm yêu nước, tự hào và trong tranh biện, chiến thắng ngoại xâm, khẳng định những giá trị văn chương đặc sắc của văn chính luận Việt Nam.

  pdf140p dtphuongg 15-08-2018 111 11   Download

 • Bài viết này tổng quan sự phát triển các tác giả văn học Hán Nôm Việt Nam từ thế kỉ thứ I đến thế kỉ XX với bốn giai đoạn gồm giai đoạn xuất hiện tác giả văn học từ thế kỉ I đến thế kỉ X, giai đoạn kiện toàn hệ thống tác giả văn học từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV, giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống tác giả văn học từ thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XIX, giai đoạn chuyển biến lực lượng sáng tác từ nửa sau thế kỉ XIX.

  pdf8p vixyliton2711 12-04-2019 69 8   Download

 • Bài viết phác hoạ những vấn đề cơ bản của văn học Hán Nôm Nam Trung Bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam. Từ góc nhìn lịch đại, bài viết nêu bật những đóng góp cơ bản của một số tác gia và thể loại tiêu biểu của văn học chữ Hán, chữ Nôm khu vực đặc biệt này.

  pdf8p vimariana2711 21-12-2020 15 0   Download

 • Trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển, các thể loại văn học luôn có sự vận động tương tác lẫn nhau. Tuy nhiên, dấu ấn tương tác mỗi thời kỳ mỗi khác. Nếu văn học trung đại Việt Nam hệ thống thể loại không nhiều, quan niệm về phạm vi văn chương còn nhoè mờ nên sự tương tác chưa rõ thì đến những năm đầu thế kỷ XX, đời sống thể loại văn học rất năng động, sự tương tác diễn ra mạnh mẽ. ...

  pdf6p phalinh18 18-08-2011 78 16   Download

 • Học sinh hiêủ rõ hơn về đại từ - Biết cách phân loại đại từ. Học sinh mở rộng kiến thức về văn học trung đại với thể thơ đường luật. Biết phân tích & cảm thụ 1 tác phẩm văn học. B. Hoạt động dạy và học: Tiết: 16 Giới thiệu vài nét về văn học Trung đại- Thể thơ Đường luật I. Vài nét sơ lược về văn học Trung đại. 1.Sự hình thành của dòng văn học viết. Thời kì Bắc thuộc - Trước TKX chưa có dòng văn học viết, chỉ có văn học dân gian....

  pdf7p kata_2 18-02-2012 363 34   Download

 • 1. Tính năng động nghệ thuật là một thuộc tính bản chất, một đặc trưng loại hình của văn học hiện đại. Chúng tôi đã có dịp nêu vấn đề này như một trong năm tiêu chí để hiểu nội dung khái niệm văn học hiện đại trên Tạp chí Nghiên cứu văn học số 9/2005 và sau đó, tháng 3/2006 trong Hội nghị Lý luận phê bình văn học nghệ thuật toàn quốc (Ban tư tưởng văn hoá TW tổ chức tại Hà Nội). Bấy giờ, năm tiêu chí ấy mới chỉ là những xác định mang tính chất...

  pdf13p milu10 09-08-2011 139 27   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Đặc trưng nghệ thuật của văn tế Nôm trung đại được nghiên cứu với với mong muốn có cái nhìn đầy đủ, hệ thống hơn về nghệ thuật của văn tế Nôm trung đại. Từ đó nhận biết được giá trị mà thể loại văn tế đã để lại góp phần vào sự giàu có, phong phú của gia tài văn học trung đại nói riêng, văn học Việt Nam nói chung. Mặt khác, khảo sát văn tế Nôm trung đại về mặt nghệ thuật cũng là bước thực hành ban đầu để người viết tìm hiểu những tác phẩm cùng loại sau này.

  pdf132p dieuhang510 14-11-2016 87 25   Download

 • Luận văn chỉ ra các biểu hiện và phương thức thể hiện lí tưởng hành đạo trong loại thơ ngôn chí của ba tác giả Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Thông, Nguyễn Quang Bích; qua đó kh ng định vai trò của tác giả cũng như sáng tác của họ trong tiến trình vận động của loại hình tác giả nhà nho hành đạo trong văn học trung đại Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p quangdaithuan78 17-01-2017 80 15   Download

 • Đề tài góp phần tìm hiểu những giá trị lịch sử, đặc sắc nghệ thuật tiểu thuyết chương hồi trung đại Việt Nam qua ba tác phẩm HLNTC, NTCNDC, HVLHC người viết mong muốn góp thêm được tiếng nói khoa học vào việc nghiên cứu về tiểu thuyết chương hồi - một thể loại văn học đặc biệt của văn học Việt Nam thời trung đại... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p bautroibinhyen27 04-05-2017 85 13   Download

 • Trong văn học trung đại Việt Nam, truyện là khái niệm được văn học mượn từ sử học[1], là thể loại trước thuật được các sử gia dùng để ghi chép tiểu sử, hành trạng, công tích của các nhân vật lịch sử. Bên cạnh các tác phẩm văn xuôi dạng truyện truyền kỳ, trong văn học trung đại các tác phẩm thơ có cốt truyện tự sự cũng được gọi là các truyện, hoặc truyện thơ, như các tác phẩm thơ Nôm (truyện Kiều, truyện Lục Vân Tiên v.v.)....

  pdf6p phalinh14 07-08-2011 74 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Đóng góp của thể loại ký giai đoạn Văn học thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX gồm có 3 chương trình bày về khái quát thể loại ký trung đại Việt Nam; đóng góp của thể loại ký về phương tiện nội dung; đóng góp của thể loại ký về phương diện hình thức.

  pdf109p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 83 10   Download

 • Qua các tác ph m c ẩ ủa Nguyễn Du, nét nổi bật chính là sự đề cao xúc cảm. Nguyễn Du là nhà thơ có học vấn uyên bác, nắm vững nhiều thể thơ của Trung Quốc, như: ngũ ngôn cổ thi, ngũ ngôn luật , thất ngôn luật, ca, hành...nên ở thể thơ nào, ông cũng có bài xuất sắc. Đặc biệt hơn cả là tài làm thơ bằng chữ Nôm của ông, mà bằng chứng là ở Truyện Kiều, đã cho thấy thể thơ lục bát có khả năng chuyển tải nội dung tự sự và trữ tình to lớn của thể loại truyện thơ....

  ppt19p doncoi_1402 20-06-2013 83 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thể loại văn học trung đại Việt Nam
p_strCode=theloaivanhoctrungdaivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2