intTypePromotion=1
ADSENSE

The marketing managers

Xem 1-20 trên 2249 kết quả The marketing managers
 • Excerpts taken from: A Framework for Marketing Management, by Philip Kotler Copyright © 2001by Prentice-Hall, Inc. A Pearson Education Company Upper Saddle River, New Jersey 07458 Marketing Management Millenium Edition, Tenth Edition, by Philip Kotler Copyright © 2000 by Prentice-Hall, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from the publisher.

  pdf456p felicitas89 14-03-2011 478 237   Download

 • Tài liệu giáo trình môn Marketing management_ Chapter " Marketing and the job of the Marketing management ", dành cho sinh viên bậc đại học, cao học đang theo học các ngành kinh tế, marketing...

  pdf37p truongan 18-11-2009 318 193   Download

 • Tham khảo sách 'the marketing plan', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf305p tamtmt 29-09-2011 256 107   Download

 • CHAPTER 2 DEVELOPING MARKETING STRATEGIES AND PLANS. A key ingredient of the marketing management process is insightful, creative marketing strategies and plans that can guide marketing activities. Developing the right marketing strategy over time requires a blend of discipline and flexibility.

  pdf36p leslienguyen 23-11-2010 103 32   Download

 • Lecture Marketing management will address the following questions: What is the new economy like?What is the new economy like? What are the tasks of marketing?What are the tasks of marketing? What are the tasks of marketing? What are the tasks of marketing? What are the major concepts and tools ofWhat are the major concepts and tools of marketing? Marketing? What orientations do companies exhibit in the What orientations do companies exhibit in the marketplace?marketplace? How are companies and marketers responding toHow are companies and marketers responding to the new challenges? The new c...

  pdf719p macj55 11-08-2014 137 32   Download

 • (BQ) Tài liệu Marketing management stay on the cutting-edge with the gold standard text that reflects the latest in marketing theory and practice. Marketing Management is the gold standard marketing text because its content and organization consistently reflect the latest changes in today’s marketing theory and practice.

  pdf812p nguyentrung16693 21-05-2015 88 28   Download

 • Business Marketing Management: B2B - Michael D. Hutt, Thomas W. Speh presentations on chapter 1 A business Marketing perspective, chapter 2 organizational bying behavior, chapter 3 custommer relationship management strategies forr business markets, chapter 4 Segmenting the business market and estimating segment demand, chapter 5 Business marketing planning: Strategic perspectives.

  pdf15p dungntfem 14-06-2015 96 16   Download

 • (bq) part 1 book "marketing management - a relationship approach" has contents: analysing relationships in the value chain, competitor analysis and intelligence, customer behaviour, development of the firm’s competitive advantage, identification of the firm’s core competences,...and other contents.

  pdf318p bautroibinhyen23 02-04-2017 44 10   Download

 • (bq) part 2 book "global marketing management" has contents: global pricing, communicating with the world consumer, global marketing and the internet, marketing strategies for emerging markets, export and import management, global logistics and distribution,...and other contents.

  pdf396p bautroibinhyen22 22-03-2017 35 9   Download

 • (bq) part 2 book "marketing management - a relationship approach" has contents: segmentation, targeting, positioning and competitive strategies; csr strategy and the sustainable global value chain; establishing, developing and managing buyer–seller relationships; product and service decisions; pricing decisions,...and other contents.

  pdf379p bautroibinhyen23 02-04-2017 36 8   Download

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm chỉ ra đặc điểm của sản phẩm, cách thức đưa ra một chiến lược nhãn hiệu tốt hơn, đóng gói và ghi nhãn được sử dụng như các công cụ Marketing như thế nào.

  pdf27p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 81 10   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Marketing Management: Chương 16 - Chiến lược giá sau đây để biết được giá được thiết lập như thế nào? Giá được thay đổi như thế nào trong các hoàn cảnh khác nhau và ở các cơ hội khác nhau? Khi nào doanh nghiệp nên bắt đầu thay đổi giá và phản ứng như thế nào khi đối thủ thay đổi giá?.

  pdf61p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 59 7   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 4: Conducting marketing research" provides students with the knowledge: What constitutes good marketing research, what are the best metrics for measuring marketing productivity, how can marketers assess their return on investment of marketing expenditures. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf48p doinhugiobay_13 26-01-2016 41 4   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 5: Creating long term loyalty relationships" provides students with the knowledge: What are customer value, satisfaction, and loyalty, and how can companies deliver them; what is the lifetime value of customers, and how can marketers maximize it;... Invite you to refer to the disclosures.

  pdf21p doinhugiobay_13 26-01-2016 45 4   Download

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 21 - Managing The Sales Force được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được công ty cần phải làm gì để thiết lập một đội ngũ bán hàng; làm thế nào để tuyển chọn, kích thích và đánh giá đội ngũ bán hàng; làm thế nào để nhân viên bán hàng thuyết phục và thực hiện tiếp thị.

  pdf21p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 48 4   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 1: Defining marketing for the 21st century" provides students with the knowledge: The importance of marketing, the scope of marketing, core marketing concepts, the new marketing realities, company orientation toward the, marketplace. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf32p doinhugiobay_13 26-01-2016 56 3   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 15: Designing and managing integrated marketing channels" provides students with the knowledge:  Marketing channels and value networks, the role of marketing channels, channel design decisions, channel management decisions, channel integration and systems. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf37p doinhugiobay_13 26-01-2016 44 3   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 18: Managing mass communications (Advertising, sales promotions, events and experiences, and public relations)" provides students with the knowledge: Advertising, sales promotion, events and experiences, public relations. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf39p doinhugiobay_13 26-01-2016 29 3   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 19: Managing personal communications (direct and interactive marketing, word of mouth, and personal selling)" provides students with the knowledge: Direct marketing, interactive marketing, personal selling. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf30p doinhugiobay_13 26-01-2016 40 3   Download

 • This chapter define marketing and the marketing process, explain the importance of understanding customers and identify the five core marketplace concepts, identify the elements of a customer-driven marketing strategy and discuss the marketing management orientations, discuss customer relationship management and creating value for and capturing value from customers, describe the major trends and forces changing the marketing landscape.

  ppt32p allbymyself_06 28-01-2016 55 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=The marketing managers
p_strCode=themarketingmanagers

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2