intTypePromotion=1
ADSENSE

Thi hành công tác thi đua

Xem 1-20 trên 306 kết quả Thi hành công tác thi đua
 • Thông tư số 07/2006/TT-BTP về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ Tư Pháp ban hành

  pdf14p lawvhxh8 16-11-2009 130 15   Download

 • Thông tư số 01/2008/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf51p lawvhxh5 16-11-2009 121 10   Download

 • Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf20p lawvhxh8 16-11-2009 84 8   Download

 • Chỉ thị số 02/2001/CT-TCBĐ về công tác thi đua khen thưởng năm 2001 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf3p chuongtudi 23-10-2009 46 1   Download

 • Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp và mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 54 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 25/2009/tt-bct quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương do bộ công thương ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p lawvhxh1 16-11-2009 158 13   Download

 • Thông tư số 25/2009/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

  pdf49p lawdn3 31-10-2009 92 10   Download

 • Thông tư 16/2018/TT-BCT hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

  doc17p kieuvinha321 11-09-2018 18 0   Download

 • Thí nghiệm công trình là môn học chuyên ngành, giới thiệu cho sinh viên ngành xây dựng làm quen với các máy móc, thiết bị dùng trong nghiên cứu thực nghiệm, giúp sinh viên nắm được cơ sở thí nghiệm thực hành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.Thí nghiệm công trình là một công tác hết sức quan trọng nhằm thử nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng của vật liệu và kết cấu trong công tác thi công và nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng.Thí nghiệm công trình là môn học trang...

  pdf43p duongchilinh 02-06-2011 804 215   Download

 • Thí nghiệm công trình là môn học chuyên ngành, giới thiệu cho sinh viên ngành xây dựng làm quen với các máy móc, thiết bị dùng trong nghiên cứu thực nghiệm, giúp sinh viên nắm được cơ sở thí nghiệm thực hành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.Thí nghiệm công trình là một công tác hết sức quan trọng nhằm thử nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng của vật liệu và kết cấu trong công tác thi công và nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng.Thí nghiệm công trình là môn học trang bị những...

  pdf104p 986753421 04-06-2012 368 169   Download

 • Thi hành án là hoạt động làm cho các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án thực hiện được trong thực tế. Thi hành án dân sự là một bộ phận của Thi hành án, đó là hoạt động của cơ quan Thi hành án tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm đưa những Bản án, Quyết định có hiêu lực của Toá án ra thi hành. Công tác thi hành án nói chung...

  doc26p crystalheart115 23-01-2010 1077 135   Download

 • Thí nghiệm Công nghệ môi trường BÀI 1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN 1. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN LƠ LỬNG (SS) Cặn lơ lửng bao gồm các chất vô cơ, hữu cơ không tan trong nước. 1.1. Nguyên tắc thí nghiệm Tiến hành lọc chính xác một thể tích mẫu nước, rồi đem sấy khô giấy lọc có cặn đến khối lượng không đổi. Cân giấy lọc có cặn, sẽ cho biết hàm lượng cặn lơ lững có trong mẫu nước. 1.2. Dụng cụ, thiết bị cần chuẩn bị - Dụng cụ : Giấy lọc, phễu thuỷ tinh, đũa...

  pdf6p huyenmy2204 09-12-2009 852 127   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

  pdf13p chuon-chuon 17-01-2012 63 5   Download

 • Thông tư số 25/2009/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

  pdf46p lawttnh2 11-11-2009 134 4   Download

 • Chị thị số 03/2006/CT-NHNN về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng giai đoạn 2006 – 2010 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf4p lawvhxh8 16-11-2009 60 4   Download

 • Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về công tác thi đua - khen thưởng năm 2009 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p lawvhxh2 16-11-2009 87 3   Download

 • Chỉ thị số 395-TTg về công tác thi đua và khen thưởng năm 1994-1995 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh17 19-11-2009 32 3   Download

 • Chỉ thị số 02/2008/CT-CA về công tác thi đua khen thưởng năm 2008 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  pdf2p lawttnh24 19-11-2009 63 3   Download

 • Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------…(1)…., ngày …. tháng …. năm ….. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng…..(2)…. -------------------------I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán: - Nơi thường trú: - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:...

  pdf3p muananghe 01-08-2013 112 1   Download

 • Thông tư số: 35/2015/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung ...

  pdf18p codon_09 29-03-2016 74 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
771 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thi hành công tác thi đua
p_strCode=thihanhcongtacthidua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2