intTypePromotion=3

Thi hành một số điều của Luật công chứng

Xem 1-20 trên 104 kết quả Thi hành một số điều của Luật công chứng
 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán.

  doc26p angola 04-06-2009 363 152   Download

 • Nghị định số 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Chứng khoán. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán.

  doc18p donglanh_18_5 01-03-2011 293 128   Download

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng

  doc4p lawcao 22-09-2009 138 10   Download

 • Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng như sau: CHƯƠNG I CÔNG CHỨ...

  pdf11p abcdef_42 02-11-2011 44 6   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về: Thủ tục tự công bố sản phẩm, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm., kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, ghi nhãn thực phẩm. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p luatvietnamic 30-08-2018 24 1   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG

  pdf16p caytudang 20-04-2013 62 5   Download

 • "Thông tư: 06/2015/TT/BTP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng" quy định về thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên; đào tạo nghề công chúng, khóa bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng; một số mẫu giấy tờ trong hoạt động công chứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p tsmttc_010 28-08-2015 31 1   Download

 • Nghị định số 02/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawqds1 09-12-2009 110 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Pháp luật về công ty, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp. Những qui định chung về công ty theo pháp luật Việt Nam mà cụ thể là việc hình thành và đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam phải theo qui định chung của Pháp Luật Việt Nam.

  ppt140p trankhanhlinh2928 16-11-2010 487 103   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể,nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp... Cá nhân, pháp nhân và cá chủ thể khác của pháp luật dân sự ( sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân)......

  pdf0p doxuan 07-07-2009 370 68   Download

 • Thông tư này quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác Thi hành luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bàn chứng khoán

  doc12p angola 04-06-2009 298 63   Download

 • Các văn bản pháp quy: Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/7/2006. Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật CK. Thông tư 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của BTC Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

  ppt26p namhung49 18-10-2010 281 60   Download

 • Theo Nghị định số 14/2007/NĐ - CP ngày 19/1/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán , công ty cổ phần được niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

  doc2p tro1choi2 21-12-2010 301 84   Download

 • Nghị định số 106/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawdt3 02-12-2009 268 61   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư 12/2004/tt-bca(v19) về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong công an nhân dân do bộ công an ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p lawgtvt5 26-11-2009 151 37   Download

 • Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29.11.2005. -Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. - Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05.9.2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15.4.

  ppt33p lttnga_sawaco 27-09-2011 202 36   Download

 • Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân...

  doc27p hoangchau 19-08-2009 299 33   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

  doc22p lawcao 30-09-2009 271 23   Download

 • Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán), trừ ... kế toán của đơn vị trả thưởng. ... lương, tiền công bao gồm: ...

  pdf68p hongle 24-06-2009 115 18   Download

 • Nghị định 03/2000/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

  pdf29p hienthuc 17-10-2009 95 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thi hành một số điều của Luật công chứng
p_strCode=thihanhmotsodieucualuatcongchung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản