Thị trường bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản ở việt nam

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thị trường bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản ở việt nam
 • "Giáo trình: Thị trường bất động sản" nhằm giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường BĐS, quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị trường BĐS, thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam và một số nước, định giá, đăng ký, thông tin và kinh doanh BĐS, những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam.

  pdf108p phuocql31 20-11-2009 4591 3147   Download

 • Tham khảo "Thị trường bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam" với kết cấu gồm 3 nội dung chính sau: Thị trường bất động sản, quá trình hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, một số giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường Bất động sản ở Việt Nam.

  pdf44p peheo_2 27-07-2012 974 409   Download

 • Thị trường BĐS phát triển là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước và nâng cao đời sống của các tầng lớp dân cư.Thị trường Bất động sản cùng với thị trường vốn và thị trường lao động là các thị trường trung tâm trong nền kinh tế thị trường. Kinh doanh BĐS là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng thu ngân sách và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội đối với một quốc gia....

  doc46p machung2189 05-01-2011 654 310   Download

 • Trên cơ sở phân tích những ảnh hưởng của S&L đến sự phát triển của thị trường nhà ở của một số nước trên thế giới, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng và mở rộng hoạt động của S&L tại Việt Nam; Thúc đẩy sự phát triển của thị trường nhà ở tại Việt Nam.

  pdf0p bluesky_12 19-12-2012 75 14   Download

Đồng bộ tài khoản