intTypePromotion=1
ADSENSE

Thị trường tài sản tài chính

Xem 1-20 trên 4076 kết quả Thị trường tài sản tài chính
 • Khái niệm thị trường tài chính a) Khái niệm: Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng các khoản vốn ngắn hạn hoặc dài hạn thông qua các công cụ tài chính (chứng khoán) Mua bán Quyền sử dụng vốn  công cụ tài chính - chứng khoán – tài sản tài chính

  ppt28p insert_12 17-08-2013 96 10   Download

 • Nội dung chính của chương 1 Tổng quan về thị trường tài chính và các định chế tài chính nằm trong bài giảng thị trường tài chính nhằm trình bày về tổng quan về thị trường tài chính, các thị trường tài chính, chứng khoán được giao dịch trên thị trường, nguyên tắc định giá tài sản tài chính, thị trường hiệu quả, quản lý thị trường tài chính, thị trường tài chính toàn cầu, tổng quan về các định chế tài chính, vai trò của các định chế trên thị trường tài chính và so sánh các nhóm định chế tài chính.

  pdf24p big_12 06-06-2014 225 25   Download

 • Thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Công ty CTTC với bên thuê. Công ty CTTC cam kết mua các tài sản theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê.

  ppt27p curin2105 04-09-2012 110 22   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 1 gồm có các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường tài chính, các thị trường tài chính, chứng khoán được giao dịch trên thị trường, nguyên tắc định giá tài sản tài chính, thị trường hiệu quả, quản lý thị trường tài chính, tổng quan về các định chế tài chính, vai trò của các định chế trên thị trường tài chính, so sánh các nhóm định chế tài chính.

  pdf24p youcanletgo_05 18-01-2016 63 8   Download

 • Tỷ lệ tăng trưởng tài sản cho biết mức tăng trưởng tài sản tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Tỷ lệ này âm đồng nghĩa với tăng trưởng âm. Trường hợp tài sản của một trong số các kỳ trước kỳ hiện tại bằng không thì tỷ lệ tăng trưởng tài sản là không xác định.

  pdf4p hamdocsach08 26-12-2010 100 7   Download

 • Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định. Thị trường tài chính là tổng hòa các quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế. Thị trường tài chính là nơi diễn ra các giao dịch mua, bán các loại tích sản tài chính hay các công vốn hoặc vốn.

  doc5p mrhuytc 08-10-2010 701 296   Download

 • PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Định nghĩa Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hoặc được bán: Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai Với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng. Tại thời điểm xác định trong tương lai, người mua quyền có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền mua (hay bán) tài...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 161 49   Download

 • Bài thuyêt trình Thị trường tài chính: Phân tích chứng khoán của công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen trình bày về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; tình hình sử dụng vốn; phân tích kết quả kinh doanh; hệ số thanh toán, kết cấu tài sản, hoạt động kinh doanh, khả năng sinh lời; giải pháp phát triển tài chính doanh nghiệp.

  ppt16p holychinduoi_259 23-03-2015 128 27   Download

 • Vận dụng giá cả thị trường để định giá đầu vào (Phần 1) Đầu-vào là các dịch vụ và hàng hoá sử dụng trong dự án. Ví dụ như bê tông và lao động dùng trong việc xây một con đập, vật liệu xây dựng dùng trong việc tiến hành một dự án xây nhà công cộng hay đất đai dùng để xây sân-gôn của thành phố. Phần lớn trong số các dịch vụ, hàng hoá này được đem ra bán hay thuê trên một dạng thị trường nào đó. Mức giá được trả trên các thị trường này là thước...

  pdf13p thanh_trieu 30-12-2009 203 87   Download

 • Việt Nam gia nhập WTO tạo ra một sân chơi mới cho thị trường tài chính tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập mở rộng tài trợ cho các dự án đầu tư là một chính sách phù hợp để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc mở rộng qui mô đầu tư đòi hỏi phải có một hệ thống ngân hàng thích ứng để hỗ trợ - các doanh nghiệp yêu cầu cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn, các công ty đa quốc gia cũng muốn có các dịch vụ tài chính trong nước hỗ...

  doc90p nhaquantritaiba 15-06-2011 106 40   Download

 • Báo cáo môn học: Phân tích mối liên hệ giữa thị trường vốn với các thị trường: bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ nhằm giới thiệu chung về thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường ngoại tệ, phân tích mối liên hệ giữa thị trường vốn với các thị trường.

  pdf22p bad_12 04-07-2014 164 36   Download

 • Trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ phục vụ cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hệ thống ngân hàng đã và đang hạn chế tín dụng cho thị trường bất động sản.

  pdf8p 123tien0o0 06-11-2013 80 10   Download

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 Định giá bất động sản trình bày các nội dung chính như sau: Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản, định giá bất động sản,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 83 7   Download

 • Quy trình định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính Ước lượng dòng tiền sinh ra từ tài sản Ước lượng tỷ suất sinh lợi nhà đầu tư đòi hỏi Lựa chọn mô hình định giá thích hợp để áp dụng So sánh giá trị lý thuyết vừa định ra với giá trị thị trường Quyết định đầu tư (mua hay bán) tài sản tài chính.

  ppt49p le_1307 22-05-2013 162 34   Download

 • Futures tài sản tài chính Một số thông tin cơ bản về futures trên tài sản tài chính được cung cấp dưới đây, dựa trên tham khảo của WSJ Guide to Money & Investing. Cổ phiếu, trái phiếu và các loại tiền tệ là những hàng hoá chính của các hoạt động đầu tư. Tương tự như các biến đổi trong giá lúa mì có thể ảnh hưởng đến người nông dân, người làm bánh và cuối cùng là người tiêu dùng, lãi suất, giá trị tương lai của đồng tiền và xu hướng biến động của thị trường cổ phiếu...

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 109 21   Download

 • Tài sản tài sản hiện tại: Tiền và các khoản tương đương tiền đầu tư ngắn hạn Tài khoản phải thu, phải thu lãi ròng, Hàng tồn kho không bị giới hạn Tiền gửi tại các tài sản tín thác trái phiếu Tổng Noncurrent tài sản bị hạn chế tiền mặt và các khoản tương đương tiền Quỹ đầu tư lãi phải thu, tài sản vốn bị hạn chế, tài sản ròng

  pdf33p meomeo_1669 04-02-2012 74 4   Download

 • Việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh thành công sẽ đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, cung cấp thêm một kênh đầu tư mới với nhiều công cụ đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bài viết giúp hiểu rõ hơn về sản phẩm chứng khoán phái sinh và cơ chế vận hành của sản phẩm này khi triển khai tại Việt Nam.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 31 5   Download

 • Kể từ khi thành lập cho đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã có những diễn biến tương đối phức tạp. Có thể nói, có những giai đoạn, TTCK chưa thực sự hoạt động theo quy luật cung - cầu của thị trường mà ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, yếu tố bầy đàn và theo dõi động thái của nhà đầu tư nước ngoài thống lĩnh chủ yếu, quyết định tới hành vi của TTCK.

  doc10p luyentrungdung 06-05-2010 880 635   Download

 • Có thể nói:“Khủng hoảng Tài chính tiền tệ chính là sự đổ vỡ trầm trọng các bộ phận của thị trường Tài chính tiền tệ kéo theo sự vỡ nợ của hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính do sự sụt giảm nhanh chóng về giá tài sản mà kết quả cuối cùng của nó là sự đông cứng và bất lực của thị trường tài chính sự sụt giảm nghiêm trọng các hoạt động kinh tế”

  doc12p rongchum 07-10-2010 1222 514   Download

 • Singapore là một đảo quốc, một thành phố với 682 km2 và dân số 3,4 triệu người. Với quy mô quốc gia nhỏ bé và có nhiều điểm đặc thù, Singapore khá thành công trong việc quản lý và điều tiết thị trường bất động sản. 1. Khái quát về chế độ sở hữu đất đai: Singapore có chế độ sở hữu đất đai đa dạng, trong đó chấp nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Đất do Nhà nước sở hữu chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 90%), số còn lại do tư nhân chiếm hữu, nhưng việc...

  pdf11p xedapcam 05-05-2010 599 397   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thị trường tài sản tài chính
p_strCode=thitruongtaisantaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2