Thiết bị dự trữ nhà nước

Xem 1-20 trên 27 kết quả Thiết bị dự trữ nhà nước
 • Thông tư 99/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia

  doc2p crispy 07-08-2009 128 9   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01: 2011/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ DO BỘ CÔNG AN QUẢN LÝ National technical regulation on state reserve of materials and technicians invertory by the ministry of public security management Lời nói đầu QCVN 01:2011/BCA do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1591/QĐ-BCA-H41 ngày 10/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an biên soạn, Tổng cục Hậu cần - Kỹ ...

  pdf8p waduroi 15-11-2012 45 4   Download

 • Ngày nay tuabin khí được sử dụng khá rộng rãi. Nó đang chèn ép những động cơ kiểu piston trong phạm vi công suất cao nhất và thiết bị hơi nước trong phạm vi công suất thấp (như các trạm phát điện bù tải ngọn hoặc dự trữ). Còn đối với ở Việt Nam nói riêng tuabin khí được sử dụng nhiều nhất trong nhà máy điện.

  doc11p toantoan_91 26-02-2013 57 14   Download

 • Vấn đề lao động phục vụ trong cơ quan nhà nước Có thể tóm tắt các trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau: - Doanh nghiệp phải có luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường xung quanh khi xây dựng mới hoặc mở rộng, cải tạo cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và tàng trữ các loại máy, thiết bị....

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 32 5   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ DO BỘ CÔNG AN QUẢN LÝ

  pdf16p chuon-chuon 18-01-2012 30 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ KH-TC và các Vụ, Cục liên quan Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 40 ngày đối với nhóm A, 30 ngày đối với nhóm B, 20 ngày với nhóm C.

  pdf4p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 64 12   Download

 • Nhập khẩu, trong lý luận thương mại quốc tế, là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác, đây chính là việc nhà sản xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước. Tuy nhiên, theo cách thức biên soạn cán cân thanh toán quốc tế của IMF, chỉ có việc mua các hàng hóa hữu hình mới được coi là nhập khẩu và đưa vào mục cán cân thương mại. Còn việc mua dịch vụ được tính vào mục cán cân phi thương...

  pdf23p kimku9 31-08-2011 40 8   Download

 • 3.1.

  pdf37p lananh 09-07-2009 729 236   Download

 • Điều này một phần của IEC 60079 quy định cụ thể các yêu cầu chung để thử nghiệm, xây dựng và đánh dấu thiết bị điện và các thành phần Ex được sử dụng trong khí bùng nổ bầu khí quyển. Trừ khi được sửa đổi bởi một trong những phần trong loạt IEC 60079, điện máy tuân thủ với tiêu chuẩn này được dự định để sử dụng trong khu vực nguy hiểm, trong đó bầu khí quyển khí nổ,

  pdf0p flyingdragon 22-09-2009 241 119   Download

 • Quy định này áp dụng trong quan trắc, đo đạc, thu thập và tính toán các yếu tố đặc trưng về số lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt; quy định về quy trình đo đạc, tính toán, lưu trữ, quản lý số liệu; về bảo vệ công trình, hồ sơ nhà trạm và trang thiết bị kỹ thuật các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt trên phạm vi toàn quốc.

  doc52p adam1979 03-05-2011 274 87   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ KH-TC và các Vụ, Cục có liên quan Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf4p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 75 12   Download

 • Khái niệm về thành lập và đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp. 1.1. khái niệm: - Ở góc độ kinh tế : thành lập doanh nghiệp là việc chuẩn bị các điều kiện vật chất cần và đủ để hình thành 1 tổ chức kinh doanh. Nhà đầu tư phải chuẩn bị trụ sở, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, thiết bị kĩ thật, đội ngũ nhân công, nhà quản lí.

  pdf16p yenhoangbank321 25-06-2013 43 7   Download

 • Nick Artim, Giám đốc phụ trách mạng lưới chống hoả hoạn, Middlebury Vermont Tóm lược Công tác quản lý các tài sản văn hoá cũng bao gồm nhiệm vụ bảo vệ và gìn giữ các toà nhà của tổ chức, các bộ sưu tập, các thiết bị vật chất và những người hoạt động trong tổ chức đó. Do vậy, cần có sự quan tâm thường xuyên để giảm thiểu những tác động tiêu cực của các yếu tố khí hậu, ô nhiễm, trộm cắp, phá hoại, côn trùng, ẩm mốc và hoả hoạn.

  pdf42p banhcauvong 25-06-2013 57 7   Download

 • Quyết định số 1353/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Long An cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là trên lúa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawvhxh7 16-11-2009 74 6   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi NHPT nhận đủ hồ sơ ...

  pdf4p meoconmengu 23-02-2011 52 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÍ BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC, VẬT TƯ, THIẾT BỊ DỰ TRỮ QUỐC GIA DO TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

  pdf6p chuon-chuon 13-01-2012 55 2   Download

 • Quyết định số 1263/QĐ-TTg Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Trà Vinh cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 47 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH: BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA BÃO, LŨ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p inoneyear2 22-03-2010 40 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT VẬT TƯ, THIẾT BỊ DỰ TRỮ QUỐC GIA TẠI CỬA KHO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC DO TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

  pdf3p chuon-chuon 13-01-2012 30 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu bài viết nhằm cập nhật hiện trạng hệ thống mạng lưới cấp thoát nước. Trong đó có lưu trữ các dữ liệu thuộc tính về đường ống cấp nước, nhà máy nước, chi nhánh cấp nước, các thiết bị liên quan đến mạng lưới cấp nước, cống thoát nước, cửa xả, hố ga, các thiết bị liên quan đến hệ thống thoát nước.

  pdf9p jangni9 23-05-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản