intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế khái niệm UML

Xem 1-20 trên 26 kết quả Thiết kế khái niệm UML
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-2:2008 tham khảo này đưa ra quan điểm chi tiết về mô hình thông tin, làm cơ sở cho các đặc tả SDMX. Các ký hiệu UML hoặc khái niệm về tập khóa có thể tham khảo trong phụ lục của tiêu chuẩn này như bài tập mở đầu.

  doc109p bautroibinhyen7 01-12-2016 24 1   Download

 • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về xác định yêu cầu người dùng và tác dụng của chúng lên Phân tích và Thiết kế. Tìm hiểu cách ghi nhận và diễn dịch các yêu cầu của nguời dùng, là những thông tin được dùng để bắt đầu việc phân tích và thiết kế

  ppt38p nhq_khtn 07-11-2013 427 316   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng trình bày các nội dung: các khái niệm hướng đối tượng, tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML, UML trong tiến trình phát triển phần mềm, mô hình yêu cầu hóa, mô hình hóa khái niệm, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái.

  pdf184p soicon824 21-04-2011 482 155   Download

 • Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ UML đưa ra khái niệm Use Case để nắm bắt các yêu cầu của khách hàng (người sử dụng). UML sử dụng biểu đồ Use case (Use Case Diagram) để nêu bật mối quan hệ cũng như sự giao tiếp với hệ thống. Qua phương pháp mô hình hóa Use case, các tác nhân (Actor) bên ngoài quan tâm đến hệ thống sẽ được mô hình hóa song song với chức năng mà họ đòi hỏi từ phía hệ thống (tức là Use case). ...

  pdf17p bkavprovn2009 17-10-2010 312 115   Download

 • Nội dung: Khái niệm cơ bản hướng đối tượng, biểu đồ ca sử dụng, thiết kế cấu trúc tĩnh, thiết kế cấu trúc động, sinh mã.

  pdf77p ke_ham_hoc 26-10-2010 214 93   Download

 • khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm được khái niệm chung về kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống,nắm được quy trình phát triển phần mềm như sử dụng được máy chiếu , máy tính, các thiết bị liên quan.

  doc50p khoanhuynh 20-10-2011 240 86   Download

 • Luận văn: Giới thiệu các phương pháp và các quy trình phát triển phầm mềm hiện có, tiến trình phát triển phần mềm RUP và ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML .Trình bày khái niệm mẫu thiết kế, ứng dụng mẫu thiết kế và giới thiệu một số mẫu GRASP và GOF . Trình bày và ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế vào bài toán Quản lý thẻ trả trước tại Bưu điện Thành phố Hà Nội.

  pdf76p cancer23 22-08-2012 231 83   Download

 • Tìm hiểu về khái niệm và vai trò của Mẫu thiết kế (design pattern) nói chung và mẫu thiết kế hợp nhất nói chúng cũng như việc áp dụng mẫu thiết kế hợp nhất (union design pattern) - Thực hiện chuyển biểu đồ lớp UML sang dạng đặc tả OWL Ontology trên cơ sở lý thuyết bài khóa luận của sinh viên Giáp Thị Ngọc Thúy đã thực hiện. - Tìm hiểu một số công cụ đã có hỗ trợ việc so sánh hai OWL Ontology, phân tích những ưu nhược điểm của chúng. - Tìm kiếm giải pháp cho...

  pdf58p truongnghen 30-08-2012 72 27   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng, thí dụ về ngôn ngữ OOP, nguyên tắc dịch OOP, qui trình hợp nhất và UML, phân tích hướng đối tượng và các nội dung khác.

  pdf175p talata_1 22-09-2014 85 26   Download

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML với mục tiêu cung cấp một mô tả rõ ràng về các khái niệm nền tảng phát triển hệ thống hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt một số vấn đề về phương pháp và phương pháp luận phát triển hệ thống hướng đối tượng; các khái niệm cơ bản về hướng đối tượng;...

  pdf87p codon_09 28-03-2016 178 31   Download

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng ULM giúp người học biết một số khái niệm cơ bản và các thành phần trong UML, biết được phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng với ULM, biết được các công cụ hỗ trợ biểu diễn mô hình ULM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p namthangtinhlang_02 04-11-2015 66 18   Download

 • Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa) nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng và UML, sau đó trình bày các bước phân tích thiết kế hệ thống thông tin dựa trên UML và công cụ Rational Rose. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf49p codon_10 01-04-2016 58 18   Download

 • Điểm lại các thuật ngữ và khái niệm chính trong phân tích và thiết kế. Gio7i1 thiệu qui trình phân tích và thiết kế bao gồm roles, artifacts và workflow. Tìm hiểu sự khác nhau giữa phân tích và thiết kế.

  pdf13p lqvang02 19-02-2013 68 16   Download

 • Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng, thí dụ về ngôn ngữ OOP, quy trình hợp nhất và UML, nguyên tắc dịch OOP, phân tích hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf175p tieu_vu06 02-06-2018 30 5   Download

 • Bài giảng bài 2 giới thiệu về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML. Các vấn đề được nghiên cứu trong bài giảng này gồm có: Khái niệm mô hình, mô hình hóa trực quan; khái quát về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất; thí dụ sử dụng các biểu đồ của UML. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p namthangtinhlang_04 22-11-2015 34 4   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng gồm có 8 bài học với các nội dung kiến thức như: Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng, giới thiệu về ngôn ngữ mô hình hóa UML, biểu đồ ca sử dụng, khái niệm về lớp/đối tượng và các biểu đồ,...và các nội dung khác.

  pdf5p namthangtinhlang_03 23-11-2015 91 6   Download

 • Mục tiêu của bài giảng là: Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, nguyên lý chung trong phân tích thiết kế hệ thống, cung cấp kiến thức phân tích thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng và sử dụng ngôn ngữ UML,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 67 3   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng trình bày các nội dung chính sau: các khái niệm hướng đối tượng, tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML, UML trong tiến trình phát triển phần mềm, mô hình yêu cầu hóa, mô hình hóa khái niệm, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái.

  pdf184p thiendiadaodien_1 10-12-2018 40 3   Download

 • Phương pháp luận phát triển các hệ thống thông tin luôn là một trong những chủ đề quan trọng nhất của công nghệ thông tin. Cùng với sự ra đời của ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và nhiều công cụ hỗ trợ như Rational Rose, Agro UML...tài liệu này nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng và UML....

  pdf0p thanhtai 12-06-2009 4237 1075   Download

 • Mô hình hóa và thiết kế hướng đối tượng là một cách suy nghĩ về vấn đề sử dụng các mô hình được tổ chức xung quanh các khái niệm thế giới thực. Cấu trúc nền tảng là đối tượng, nó kết hợp cả cấu trúc dữ liệu và hành vi vào trong một thực thể đơn. Các mô hình hướng đối tượng là có ích cho việc hiểu vấn đề, việc trao đổi với người dùng, mô hình hoá các tổ chức kinh doanh, chuẩn bị tài liệu và thiết kế chương trình cùng cơ sở dữ liệu. Trừu tượng hóa bao gồm việc...

  pdf72p quanvokiem 10-03-2010 348 157   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế khái niệm UML
p_strCode=thietkekhainiemuml

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2