intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế lưới điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV

Xem 1-20 trên 24 kết quả Thiết kế lưới điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV
 • phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 4.1) cung cấp những bản vẽ tham khảo về phần điện: tập các bản vẽ chuỗi cách điện 110kv, tập các bản vẽ chuỗi cách điện 220kv, tập các bản vẽ chuỗi cách điện 500kv và tập các bản vẽ nối đất. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p thanhngan29092009 24-09-2018 120 33   Download

 • sau đây là nội dug phần 2 của cuốn sách. phần 2 giúp người đọc hiểu về thiết kế cơ sở trong nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 110kv – 500kv. cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: thuyết minh xây dựng phần đường dây, giải pháp thiết kế tại các khoảng vượt lớn, đánh giá ảnh hưởng của công trình đến môi trường, an toàn trong xây dựng, vận hành và phòng chống cháy nổ.

  pdf172p thanhngan29092009 24-09-2018 136 36   Download

 • cuốn sách phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 3) trình bày nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các công trình đường dây 110kv, 220kv, 500kv. hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (tkbvtc) công trình “[tên công trình]” được biên chế thành các tập như sau: thuyết minh – liệt kê – tổng kê, các bản vẽ thiết kế và các bản vẽ chế tạo cột thép căng dây. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p thanhngan29092009 24-09-2018 125 36   Download

 • cuốn sách phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 1) thuộc phần thuộc phần nội dung hồ sơ quy định về thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. phần 1 của cuốn sách trình bày nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 500kv và nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 110kv – 500kv. Để nắm rõ nội dung trong phần 1 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p thanhngan29092009 24-09-2018 90 25   Download

 • tập 4.2: các bản vẽ phần xây dựng thuộc tập 4 của phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. phần 1 của cuốn sách giới thiệu các bản vẽ sơ đồ cột: các bản vẽ sơ đồ cột đường dây 500kv và bản vẽ sơ đồ cột đường dây 200kv. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p thanhngan29092009 24-09-2018 85 28   Download

 • cuốn sách phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 2) trình bày hồ sơ thiết kế kỹ thuật. phần 1 của cuốn sách mở đầu là phần tổng quan về nội dung liên quan đến quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. tiếp theo, cuốn sách trình bày nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình đường dây tải điện 110kv - 500kv. Để tìm hiểu và nắm rõ những nội dung trong phần 1 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf77p thanhngan29092009 24-09-2018 93 22   Download

 • sau đây là nội dug phần 2 của cuốn sách. phần 2 giúp các bạn nắm được các phần lý thuyết chung về nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình đường dây tải điện 110kv - 500kv: tổ chức xây dựng và tổng dự toán. ngoài ra, cuốn sách còn nhằm trang bị cho người đọc những hiểu biết về phần phụ lục của hồ sơ thiết kế các công trình lưới điện và các chỉ dẫn kỹ thuật về phần đường dây. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf209p thanhngan29092009 24-09-2018 91 23   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày các bản vẽ sơ đồ cột đường dây 110kv bao gồm: bản vẽ sơ đồ cột 1 mạch và bản vẽ sơ đồ cột 2 mạch. qua những nội dung trong cuốn sách, người học sẽ nắm được các kết cấu của bản vẽ phần xây dựng thuộc tập 4 của phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p thanhngan29092009 24-09-2018 87 24   Download

 • sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. phần 2 giới thiệu hình thức thể hiện hiện các bản vẽ phần xây dựng giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công thuộc phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. bên cạnh đó, trong phần 2 còn cung cấp các bản vẽ chế tạo cột đỡ Đ222-43c và bản vẽ chế tạo cột néo n222-39b. Để nắm được nội dung các mẫu bản vẽ này, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p thanhngan29092009 24-09-2018 66 19   Download

 • cuốn sách phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kv đến 500kv (tập 2) thuộc phần nội dung hồ sơ quy định về thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv.

  pdf104p thanhngan29092009 24-09-2018 134 40   Download

 • cuốn sách phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kv đến 500kv (tập 3) trình bày hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. cùng nắm kiến thức trong phần 1 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mục đích ban hành quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện từ cấp điện áp 110kv đến 500kv, yêu cầu đối với công tác thiết kế xây dựng và giải thích một số định nghĩa và giải thích từ ngữ có trong quy định này. bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cho người đọc nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (tkbvtc) các công trình đường dây 110kv, 220kv, 500kv. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p thanhngan29092009 24-09-2018 122 32   Download

 • phần trạm biến áp cấp điện áp 110kv (tập 1) trình bày nội dung, biên chế hồ sơ tư vấn. phần 1 của cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung biên chế hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. trong nội dung biên chế này, cuốn sách sẽ gửi đến người đọc tổng quan về thuyết minh chung: thuyết minh dự án, tổng mức đầu tư, phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. bên cạnh đó, phần 1 của cuốn sách còn giới thiệu thêm về thiết kế cơ sở và trình bày báo cáo khảo sát địa hình, báo cáo khảo sát địa chất. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p thanhngan29092009 24-09-2018 100 35   Download

 • sau đây là nội dug phần 2 của cuốn sách. phần 2 giúp các bạn nắm được các phần lý thuyết chung về tính toán hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió; tính toán hệ thống điện năng lượng mặt trời; tính toán san nền; tính toán lựa chọn độ cao san nền; tính toán móng máy biến áp; tính toán thiết kế tường ngăn lửa, tinh toán bể nước cứu hỏa; tính toán nhà điều hành; tính toán kết cấu thép và tính toán móng thiết bị, móng dàn trụ công. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf101p thanhngan29092009 24-09-2018 91 21   Download

 • cuốn sách phần trạm biến áp cấp điện áp 110kv (tập 2) trình bày hướng dẫn tính toán trong phần trạm biến áp cấp điện áp 110kv. nội dung phần 1 của cuốn sách trình bày: tính toán cơ khí thanh cái ống, tính toán trào lưu công suất, ngắn mạch hệ thống; tính toán lựa chọn định mức, công suất thiết bị; tính toán điện tụ dùng ac, dc; tính toán chống sét, tính toán nối đất, tính toán chiếu sáng, tính toán hệ thống điều hòa nhiệt độ vá thông gió. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p thanhngan29092009 24-09-2018 59 20   Download

 • cuốn sách phần trạm biến áp cấp điện áp 110kv (tập 3) giới thiệu các bản vẽ tham khảo tba 110kv nằm trong phần trạm biến áp cấp điện áp 110kv như: bản vẽ phần điện nhất thứ, bản vẽ phần điện nhị thứ, bản vẽ thông tin liên lạc scada và bản vẽ phần xây dựng. Để tìm hiểu kết cấu của các bản vẽ trên, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p thanhngan29092009 24-09-2018 71 23   Download

 • cuốn sách phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kv đến 500kv (tập 1) trình bày nội dung, biên chế hồ sơ tư vấn. phần 1 của cuốn sách giới thiệu đến người đọc nội dung biên chế hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm biên chế hồ sơ và nội dung hồ sơ. Đặc biệt trong phần biên chế hồ sơ, cuốn sách chia thành các tập bao gồm: thuyết minh dự án; tổng mức đầu tư và phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. qua những nội dung trong phần 1, các bạn sẽ nắm dược nội dung khái quát về hồ sơ tư vấn. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p thanhngan29092009 24-09-2018 61 17   Download

 • tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ giúp người đọc nắm được các kiến thức về biên chế hồ sơ thiết kế kỹ thuật. nội dung phần 2 trình bày: tổ chức xây dựng và tổng dự toán; bản vẽ; phụ lục tính toán phần công nghệ, phần xây dựng và phòng cháy chữa cháy; chỉ dẫn kỹ thuật phần tba; chỉ dẫn kỹ thuật phần đầu nối. Đồng thời, cuốn sách còn giới thiệu đến người đọc biên chế hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong thiết kế 3 bước) 89 các bản vẽ thi công và nội dung biên chế hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (đối với thiết kế 2 bước). mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p thanhngan29092009 24-09-2018 65 18   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày hình thức thể hiện các bản vẽ phần xây dựng (thiết kế bản vẽ thi công) bao gồm các bản vẽ phần điện và phần xây dựng và bản vẽ chế tạo cột thép. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p thanhngan29092009 24-09-2018 48 14   Download

 • cuốn sách phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kv đến 500kv nằm trong nội dung hồ sơ quy định về thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. phần 1 của cuốn sách trình bày tổng quan quy định về thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv, cơ sở pháp lý và các tài liệu liên quan, nguyên tắc lựa chọn các giải pháp phần điện và nguyên tắc lựa chọn các giải pháp thông tin liên lạc và scada. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p thanhngan29092009 24-09-2018 59 13   Download

 • tiếp nồi phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày những nội dung sau trong quy định về phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kv đến 500kv: nguyên tắc lựa chọn các giải pháp xây dựng, nguyên tắc lựa chọn các giải pháp phòng chống cháy nổ, nguyên tắc lựa chọn giải pháp thiết kế đường dây đấu nối, quy định về công tác khảo sát. cuốn sách còn khái quát sơ lược các mục có trong biên chế hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, biên chế & nội dung hồ sơ tư vấn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, biên chế & nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trong thiết kế 2 bước.

  pdf34p thanhngan29092009 24-09-2018 103 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế lưới điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV
p_strCode=thietkeluoidiencapdienaptu110kvden500kv

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2