intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế tối ưu lưới quan trắc

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thiết kế tối ưu lưới quan trắc
  • Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, bài viết Ứng dụng thuật toán truy hồi trong thiết kế tối ưu lưới quan trắc biến dạng công trình xây dựng hệ thống thuật toán và quy trình xử lý số liệu phù hợp trong thiết kế tối ưu mạng lưới theo độ chính xác.

    pdf5p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 38 5   Download

  • Bài báo này phân tích tầm quan trọng của mức đo thừa của trị đo, tính chất và mức độ cần thiết của mức trị đo thừa trong thiết kế tối ưu lưới trắc địa. Trên cơ sở đó, đưa ra cách tính mức đo thừa trung bình của trị đo và lấy giá trị này làm một tiêu chuẩn để thiết kế tối ưu lưới. Tính toán thực nghiệm thiết kế tối ưu lưới thi công công trình cầu để minh chứng cho kết quả nghiên cứu.

    pdf6p advanger2 17-05-2018 45 4   Download

  • Cấu trúc của luận án gồm 4 chương được trình bày như sau: Chương 1: Tổng quan về thiết kế tối ưu và xử lý số liệu lưới khống chế tọa độ trắc địa. Chương 2: Thiết kế tối ưu hỗn hợp lưới trắc địa tự do mặt đất - GPS Chương 3: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ước lượng vững để xử lý và phân tích số liệu hỗn hợp lưới tự do mặt đất - GPS. Chương 4: Thực nghiệm thiết kế tối ưu và xử lý số liệu hỗn hợp lưới tự do mặt đất - GPS.

    pdf141p phongphong999 04-02-2020 20 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế tối ưu lưới quan trắc
p_strCode=thietketoiuuluoiquantrac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2