Thiết kế tuan bin

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thiết kế tuan bin
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo: tập các bản vẽ thiết kế về tua bin tia nghiêng 500 w', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf252p thannong1311 19-07-2012 36 13   Download

 • Bội số làm lạnh hay còn gọi là bội số tuần hoàn - Bội số làm lạnh bằng tỷ số của lưu lượng nước làm mát trên lưu lượng hơi ngưng tụ. ik - i’k - Hiệu entanpi của hơi thoát và của nước ngưng, tức là, nhiệt ẩn của quá trình sinh hơi, đối với tuốc bin ngưng hơi ik - i’k = 2200÷2300kJ/kg. Từ (2-23) thấy rằng, bội số làm lạnh m càng lớn, độ hâm nước làm mát càng ít, nhiệt độ ngưng tụ tk càng thấp (theo 2-22), tức là áp suất trong bình ngưng Pk...

  pdf5p phuoctam49 10-08-2011 26 3   Download

 • Trong đó : m - Bội số làm lạnh hay còn gọi là bội số tuần hoàn - Bội số làm lạnh bằng tỷ số của lưu lượng nước làm mát trên lưu lượng hơi ngưng tụ. ik - i’k - Hiệu entanpi của hơi thoát và của nước ngưng, tức là, nhiệt ẩn của quá trình sinh hơi, đối với tuốc bin ngưng hơi ik - i’k = 2200÷2300kJ/kg. Từ (2-23) thấy rằng, bội số làm lạnh m càng lớn, độ hâm nước làm mát càng ít, nhiệt độ ngưng tụ tk càng thấp (theo 2-22), tức là áp...

  pdf5p phuoctam55 22-08-2011 30 2   Download

 • Khi ra khỏi bộ quá nhiệt với entanpi io hơi được dẫn vào tuốc bin 4, giãn nở và sinh công LT. Đối với tuốc bin làm việc không có tổn thất và không có trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, quá trình giãn nở hơi là quá trình đoạn nhiệt (đường de). Hơi thoát khỏi tuốc bin sẽ đi vào bình ngưng 5. Ở đây với áp suất pk không đổi sẽ diễn ra quá trình hơi nhả nhiệt cho nước làm mát tuần hoàn, hơi được ngưng tụ lại thành nước có entanpi i’k (quá trình...

  pdf5p iphone3 13-09-2011 18 2   Download

Đồng bộ tài khoản