intTypePromotion=1
ADSENSE

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

Xem 1-20 trên 38 kết quả Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
 • Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại DNNN. Đến nay, cơ chế, chính sách về thoái vốn DNNN được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn và hạn chế thất thoát vốn nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán cổ phần và thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

  pdf3p vivientiane2711 01-07-2020 9 0   Download

 • Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bài viết phân tích thực trạng tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 97 16   Download

 • Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bài viết phân tích thực trạng tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

  pdf8p thiendiadaodien_3 27-12-2018 39 3   Download

 • Cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là xu hướng không thể đảo ngược trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hiện DNNN đang bị đánh giá là quản trị yếu kém và hiệu quả thấp.

  pdf4p vicross2711 26-06-2019 26 1   Download

 • Chính phủ đang chuẩn bị tổng kết đánh giá lại chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2015 để sớm thiết lập các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020. Việc đánh giá, rút kinh nghiệm một cách cẩn trọng là rất cần thiết bởi tái cơ cấu DNNN vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi và cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.

  pdf6p vipennsylvania2711 19-11-2020 20 0   Download

 • Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, thời gian qua, các bộ, ngành đã tích cực triển khai công tác cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Với việc triển khai nhiều biện pháp tích cực, tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến, mở ra xu hướng mới, động lực mới cho doanh nghiệp phát triển.

  pdf4p vigeorgia2711 30-11-2020 18 2   Download

 • 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến việc hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của cả giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf4p vianthony2711 16-04-2021 10 0   Download

 • Nhà nước có vai trò xử lý những “thất bại thị trường đặc thù” nhằm khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước hình thành các chuỗi giá trị. Trong bối cảnh cần có thời gian tích lũy năng lực để đảm đương vai trò tổ chức, phát triển chuỗi giá trị, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nên dựa vào các công ty đại chúng - những doanh nghiệp có nguồn gốc sở hữu nhà nước (DNNN) đã cổ phần hóa. Tác giả cho rằng, chương trình cải cách DNNN nên mở rộng mục tiêu, không nên giới hạn ở việc tổ chức cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp.

  pdf13p kequaidan3 04-03-2020 25 1   Download

 • Cùng với việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, với nỗ lực tái cơ cấu của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong năm 2014 – 2015 đã có những bước chuyển rõ rệt. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 32 5   Download

 • Thoái vốn nhà nước tại các DN nhà nước là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế, chính trị và xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thoái vốn đang gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

  pdf5p vivientiane2711 01-07-2020 30 1   Download

 • Mặc dù nắm trong tay một nguồn lực lớn của nền kinh tế và nhận được sự quan tâm, ưu ái của Nhà nước; tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thường rất thấp, tỷ suất sinh lời trên vốn không cao. Trong bài viết này tác giả trao đổi về vấn đề Nhà nước đầu tư vốn và DN và lý do phải thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư vào DN.

  pdf6p vivientiane2711 01-07-2020 29 1   Download

 • Bài nghiên cứu đã hệ thống hóa các phương pháp thoái vốn tại DN và chỉ ra những điểm cần lưu ý khi áp dụng các phương pháp này trong việc thoái vốn nhà nước đầu tư tại DN nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  pdf4p vivientiane2711 01-07-2020 20 1   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Quá trình tái cơ cấu thực hiện theo nguyên tắc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào ngành không phải là kinh doanh chính, hoặc không trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính của DN; vốn nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối. Chính phủ xác định, tái cơ cấu DN theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý. Trước mắt, thực hiện trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, viễn thông, xuất bản, xổ số kiến thiết, cấp thoát nước, môi trường đô thị,...

  pdf211p rose_12 04-12-2012 121 43   Download

 • Cuối tuần qua, SCIC đã tổ chức hội nghị với các công ty chứng khoán - những đầu mối không thể thiếu trong quá trình thoái vốn của “siêu tổng công ty” này thời gian qua, cũng như trong thời gian tới. Nội dung chính của hội nghị là nhận diện những khó khăn trong hoạt động bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, cũng như tìm giải pháp thúc đẩy kế hoạch bán vốn trong thời gian tới. Vướng từ doanh nghiệp Có gần 20 công ty chứng khoán tham gia hội nghị trên. Đây là những đầu...

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 81 6   Download

 • Bài viết tập trung xem xét tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại DN trong những năm gần đây, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh thoái vốn nhà nước tại DN trong thời gian tới.

  pdf4p vivientiane2711 01-07-2020 20 1   Download

 • Bài viết nhằm chỉ ra thực trạng và một số nguyên nhân ảnh hưởng đến thoái vốn DN, từ đó đề cập đến một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác thoái vốn nhà nước tại DN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN.

  pdf4p vivientiane2711 01-07-2020 26 1   Download

 • Phải nói thêm rằng, giao dịch thỏa thuận của EIB với giá trị lớn diễn ra liên tiếp trong hai tháng 9 và 10, trùng với thời điểm biến động mạnh của giá cổ phiếu này. Tính riêng trong tháng 10, EIB có giao dịch thỏa thuận đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tương ứng với 94 triệu cổ phiếu trao tay. Trong tháng 11 (tính đến ngày 23/11), giao dịch thỏa thuận cổ phiếu này là 718 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị giao dịch thỏa thuận trong 2 tháng là hơn 2.200 tỷ đồng. Trở lại trường hợp...

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 44 4   Download

 • Thực hiện chủ trương đổi mới, Nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động kinh doanh áp dụng cơ chế hạch toán kinh doanh với doanh nghiệp. Nhà nước đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh phát triển nhanh chóng và tạo khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, công nghệ tiên tiến vào thị trường Việt Nam. Đối với ngành Bưu điện, với chủ trương của Nhà nước coi ngành Bưu điện là ngành mũi nhọn, trực thuộc sự quản lý hoàn toàn từ Trung ương. Do vậy, đối mắt với yêu cầu tự mình...

  pdf64p minhtam 07-07-2009 1165 749   Download

 • Trong nền kinh tế với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc quản lý và sử dụng vốn là một khâu quan trọng có ảnh hưởng tới việc phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà kế toán vốn bằng tiền trở nên rất quan trọng và là công cụ không thể thiếu được trong quản lý kế toán của nhà nước và doanh nghiệp. Bởi vì thông qua việc thu chi cho phép đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định sự...

  pdf82p sang_som 25-04-2013 183 94   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
p_strCode=thoaivondoanhnghiepnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2