Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất
  • "Mẫu thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất" bao gồm 2 phần: phần xác định của cơ quan thuế; phần xử lý phạt chậm nộp tiền (cơ quan thu tiền thực hiện). Để biết cách trình bày văn bản báo cáo mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

    doc2p lananh 16-07-2009 375 48   Download

  • Đối với các khoản thu về tài sản (thuế trước bạ, chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất..), thuế nhà đất, thu sử dụng đất nông nghiệp thì thời hạn nộp thuế được ghi trên thông báo nộp thuế theo từng vụ việc.

    pdf3p trangdai 13-10-2009 314 96   Download

  • Thu nhập khác là các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của cơ sở kinh doanh (đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) và thu nhập từ hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ tính thuế.

    ppt28p kidkalovely 24-06-2013 74 21   Download

Đồng bộ tài khoản