Thu hồi kinh phí

Xem 1-20 trên 1140 kết quả Thu hồi kinh phí
 • Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 156 21   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu danh sách thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 91 11   Download

 • Công văn 2144/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi tái tuyển dụng

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 84 6   Download

 • Công văn 2270/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi tái tuyển dụng

  pdf2p peternguyen 13-08-2009 62 1   Download

 • Người ta rất ít nghi ngờ về tính hữu dụng và đáng ao ước của các hệ thống thu phí dịch vụ công ích đô thị có cơ sở rộng đang ngày một tiến triển. Việc áp dụng các loại phí dịch vụ được thiết kế thích hợp hay, một cách tổng quát hơn, việc thu hồi chi phí dịch vụ đô thị từ những người thụ hưởng, có thể đóng góp cho việc cải thiện sự phân bổ nguồn lực bên trong nội bộ và giữa các khu vực thành thị. ...

  pdf40p maikitucxa135a 30-07-2011 67 14   Download

 • Chuyên đề về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gồm các nội dung sau: Bồi thường về đất; chi phí đầu tư vào đất còn lại; hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; tái định cư; bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xử lý một số vấn đề phát sinh sau 01/7/2014.

  doc29p hobannguyendinh 11-04-2015 108 37   Download

 • Tóm tắt truyện Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động.

  pdf87p commentcmnr 04-06-2013 123 34   Download

 • Luận án đề xuất hoàn thiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội theo các định hướng: Nhà nước hỗ trợ nhưng thanh niên chủ động tìm và tự tạo việc làm; tạo việc làm tại chỗ trong khu vực phi nông nghiệp, nhất là ngoại thành và các vùng mới sáp nhập vào Hà Nội; hướng tới việc làm bền vững và có chất lượng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên.

  pdf12p change05 14-06-2016 27 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 52 4   Download

 • Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Hỗ trợ kinh phí xây mới

  doc2p duysuong 25-12-2009 71 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản về việc xóa dấu nghiệp vụ Các bước Tên bước Mô tả bước Sở Công Thương có trách nhiệm thu hồi và hủ...

  pdf3p yoonaa 30-09-2010 47 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 68 3   Download

 • Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; bổ sung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  doc12p nghiquyet01 22-11-2017 3 0   Download

 • Hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM gồm: Thứ nhất, mua và bán ngoại tệ cho khách hàng. Thông qua dịch vụ mua bán hộ, ngân hàng thu một khoản phí phổ biến ở dạng chênh lệch tỷ giá mua bán. Vì là mua bán hộ nên ngân hàng không phải bỏ vốn, không chịu rủi ro tỷ giá và không làm thay đổi kết cấu bảng cân đối tài sản nội bảng.

  doc4p p5t_5prince 22-09-2012 290 108   Download

 • I. Chi trả trợ cấp thôi việc: 1. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho các đối tượng được hưởng chế độ thôi việc thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức; cụ thể như sau: a) Cơ quan nhà nước chi trả trợ cấp thôi việc từ nguồn chi phí hoạt động thường xuyên đã được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 408 70   Download

 • Tên đơn vị:…………………………… Mã đơn vị:………………………………… Số ………. /……….. V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và DS-PHSK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

  doc1p pretty1 14-07-2010 171 26   Download

 • Bảo hiểm xã hội ........................... Mẫu số B 06 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ VÀ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI Quý...............Năm................. PHẦN I – TÌNH HÌNH KINH PHÍ S TT A I II 1 2 1 2 IV 1 2 V 1 2 VI Kinh phí được cấp Cấp trong quý Chỉ tiêu Mã số C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Tổng số 1 Trong đó Ngân sách 2 Quỹ 3 B Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang Luỹ kế từ đầu năm đến...

  pdf3p phucnguuson 16-03-2010 103 22   Download

 • Bảo hiểm xã hội ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính Mẫu số B 02 – BH TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY Quý...............Năm.................

  pdf1p phucnguuson 16-03-2010 114 13   Download

 • 5 câu hỏi CEO dành cho CIO Từ năm 2008, kinh tế suy thoái khiến ngân sách CNTT bị cắt giảm rất đáng kể, gây ra những vấn đề nghiêm trong trong hoạt động của các doanh nghiệp... Việc khắc phục phụ thuộc vào kết qủa của câu chuyện giữa CEO và CIO. Theo Rudy Pourier, đối tác của Công ty Tư vấn quốc tế Bain và là lãnh đạo bộ phận CNTT của công ty này, sự cắt giảm kinh phí CNTT giờ đây gây ra những vấn đề nghiêm trọng, trong đó có gia tăng độ phức tạp của các...

  pdf6p xavi1357 18-02-2011 55 12   Download

 • Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn vốn, nguồn kinh phí, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, chi chưa xử lý và các quỹ của đơn vị. HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 4- NGUỒN KINH PHÍ CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1- Kinh phí và quỹ của các đơn vị BHXH được hình thành từ các nguồn: - Các khoản thu nộp BHXH, BHYT...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 89 9   Download

Đồng bộ tài khoản