intTypePromotion=4
ADSENSE

Thư từ việt nam

Xem 1-20 trên 13760 kết quả Thư từ việt nam
 • Thư từ Việt Nam Tháng 3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài thư từ Việt Nam, bằng tiếng Pháp, ký bút danh Nguyễn, gửi tạp chí Temps Nouveaux (1). Bài viết gồm 6 phần: "Voi và muỗi"; "Sự bạc nhược của thực dân Pháp"; "Những củ cải lớn đi lại như con thoi"; "Những cuộc mặc cả và mâu thuẫn giữa bọn kẻ cướp" "Trò hề bầu cử" và "Ngày càng tốt hơn". Phần đầu "Voi và muỗi" đề cập đến nhận xét của một đại biểu nghị sĩ Quốc hội Pháp khi đi thăm vùng tạm chiếm, đã ví...

  pdf8p meoheo6 19-05-2011 134 17   Download

 • Võ Văn Kiệt (1922 - 2008) Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Thủ tướng Việt Nam 1 Võ Văn Kiệt (23 tháng 11 năm 1922 – 11 tháng 6 năm 2008) tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, là một nhà chính trị Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và sau đó là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 cho đến ngày 25 tháng 9 năm 1997. Ông được nhiều báo chí đánh giá là người đã đẩy mạnh công cuộc Đổi...

  pdf6p caott2 17-05-2011 184 31   Download

 • Với tốc độ tăng trưởng 20 - 30%, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đang hướng tới 10 tỷ USD doanh thu xuất khẩu/năm. Nhưng cơ cấu sản phẩm của ngành này đang mất cân đối nghiêm trọng khi công nghệ, thiết bị lạc hậu 10 - 20 năm so với khu vực.

  pdf131p bluesky_12 19-12-2012 93 28   Download

 • Bài viết Cơ hội và thách thức đối với thu hút đầu tư nước ngoài vào công nghiệp điện tử Việt Nam khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN phân tích cơ hội và thách thức đối với thu hút đầu tư nước ngoài của VN trong bối cảnh hiện nay, từ đó đưa ra một số chính sách thu hút FDI.

  pdf6p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 58 8   Download

 • Bài viết Lợi thế và thách thức của môi trường đầu tư Việt Nam trong thu hút FDI được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá một số lợi thế và thách thức của môi trường đầu tư Việt Nam trong thu hút FDI.

  pdf3p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 63 4   Download

 • Bài viết phân tích bối cảnh và những tác động của Dự án đối với quá trình thúc đẩy việc xây dựng, phát triển bộ sưu tập số trong các thư viện Việt Nam hiện nay.

  pdf5p cumeo5000 06-08-2018 28 0   Download

 • Manuscriptorium, thư viện số về tài liệu cổ lớn nhất thế giới, ra đời trong xu hướng tăng cường hợp tác thư viện số về tài liệu cổ trên phạm vi quốc tế. Trên cơ sở đi sâu tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển và những đặc điểm của Thư viện số Manuscriptorium, bài viết khái quát thực trạng xây dựng thư viện số tài liệu cổ và đề xuất một số ý kiến nhằm đẩy mạnh việc phát triển thư viện số tài liệu cổ nói riêng và nâng cao hiệu quản lý, khai thác tài liệu cổ nói chung tại các thư viện Việt Nam.

  pdf11p cumeo5000 06-08-2018 22 0   Download

 • Bài viết trình bày 2 vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam: 1 tư vấn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý nhà nước về phương diện hành chính; 2 tư vấn phối hợp với các cơ quan trong việc quản lý nhà nước về phương diện chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành thư viện.

  pdf5p tranhanh9196 09-10-2018 23 0   Download

 • Bài viết trình bày những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2016 của Hội thú y Việt Nam trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức, công tác thông tin và phổ biến kiến thức, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p vidanh95 12-12-2018 12 0   Download

 • Đề tài Tổng quan về ngân hàng điện tử của Việt Nam trình bày lý thuyết và thực tiễn của ngân hàng điện tử Việt Nam. Ngân hàng là 1 loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng. Vậy mà vẫn có sự nhầm lẫn trong việc định nghĩa ngân hàng là gì? Rõ ràng, các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng (các dịch vụ) mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ không chỉ chức năng của các ngân hàng đang thay đổi mà chức năng của các đối thủ cạnh tranh chính sách của ngân hàng cũng không ngừng thay đổi.

  pdf12p wave_12 05-04-2014 136 24   Download

 • Mục tiêu tổng quát là: Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận về TTHQĐT, đánh giá khách quan đúng thực trạng TTHQĐT Việt Nam; từ đó đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện TTHQĐT của Việt Nam theo hướng áp dụng các chuẩn mực hải quan hiện đại đến năm 2020.

  pdf156p change05 14-06-2016 60 13   Download

 • Luận án Tiến sĩ "Quản lý Thư viện hiện đại tại Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, trình bày cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại, sự biến đổi của thư viện Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại, thực trạng quản lý thư viện đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf245p tranhanh9196 09-10-2018 70 11   Download

 • Koha là phần mềm quản trị thư viện mã nguồn mở đầu tiên và đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Các lợi thế về tiêu chuẩn, tính năng, tính dễ sử dụng/khai thác, chi phí triển khai của Koha rất phù hợp với hệ thống thư viện tại Việt Nam, điều đó mang lại cho các thư viện một lựa chọn khả thi khác bên cạnh các phần mềm thương mại hiện hành.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 86 7   Download

 • Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam của tác giả Phạm Xuân Nam là một công trình nghiên cứu mới, có những đóng góp đáng trân trọng trong việc kế thừa và tiếp thu những quan điểm văn hoá trong quá trình đối thoại với các quan điểm khác nhau.

  pdf6p lalala04 25-11-2015 71 9   Download

 • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-TTg ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý,...

  pdf4p abcdef_42 02-11-2011 69 2   Download

 • Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về thư viện ở Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây, phân tích, đánh giá sơ bộ tác động của hệ thống văn bản này đối với sự phát triển ngành Thư viện ở Việt Nam. Đánh giá khái quát thực trạng quản lý nhà nước về thư viện (từ năm 2000 đến nay). Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về thư viện Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf7p danhvi11 06-09-2018 55 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát là: Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận về TTHQĐT, đánh giá khách quan đúng thực trạng TTHQĐT Việt Nam; từ đó đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện TTHQĐT của Việt Nam theo hướng áp dụng các chuẩn mực hải quan hiện đại đến năm 2020.

  pdf27p change05 14-06-2016 37 2   Download

 • Trong những năm qua, ngành Thư viện Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để triển khai các hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời của người dân, từ các thư viện công cộng đến các thư viện trường học, thư viện Bộ, Ngành đã triển khai các dịch vụ hướng tới đối tượng người sử dụng. Những yếu tố cần xem xét khi xây dựng mô hình đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời, một số hoạt động các thư viện đã triển khai. Qua đó, đưa ra một số định hướng về hoàn thiện mô hình.

  pdf4p danhvi11 06-09-2018 31 0   Download

 • Bài viết tập trung vào phân tích môi trường đầu tư của Hàn Quốc, thực trạng và đánh giá hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam trên thị trường Hàn Quốc, từ đó đề xuất một số giải pháp đối với nhà nước và các đầu tư Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Hàn Quốc.

  pdf14p hanh_tv32 03-05-2019 36 1   Download

 • Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Việt Nam bước sang một thời kỳ phát triển mới. Sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã đem lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội to lớn cho đất nước. Nhiều lĩnh vực kinh tế được đẩy mạnh, đời sống nhân dân cũng ngày càng được nâng cao. Trong quá trình phát triển đó, bảo hiểm đã và đang chứng minh được vai trò tích cực của mình đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh nói riêng cũng như với cuộc sống......

  doc81p benq 01-03-2009 2439 768   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thư từ việt nam
p_strCode=thutuvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2