Thủ tục bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ

Xem 1-6 trên 6 kết quả Thủ tục bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ
 • Tài liệu "Thủ tục Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ" giúp bạn nắm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính,... của thủ tục Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ.

  doc6p batrinh 19-08-2009 380 86   Download

 • Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

  doc16p sontinh 18-08-2009 87 22   Download

 • Ban hành qui chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  doc12p h2media 14-04-2011 57 4   Download

 • Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p hobichngoc 17-10-2009 83 7   Download

 • Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawdt4 02-12-2009 46 1   Download

 • Thông tư 22/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

  pdf17p thuthum 16-04-2014 24 0   Download

Đồng bộ tài khoản