Thư viện winsock

Xem 1-13 trên 13 kết quả Thư viện winsock
 • I. KHỞI ĐỘNG WINSOCK Để lập trình được Winsock chúng ta sẽ khai báo thư viện winsock2.h (chứa các prototypes) và 1 file lib (chính là file .cpp đã được biên dịch thành .lib) có tên là ws2_2.lib. Bây giờ hãy tạo 1 project Windows32 Console Project. Lưu ý: Chúng ta không khai báo trong file .cpp có hàm main mà khai báo trong file stdafx.h. Đây là cách khai báo thư viện của Visual C++. #include ... #include #pragma comment (lib,"ws2_32.

  pdf37p abcdef_45 27-10-2011 167 60   Download

 • Để lập trình được Winsock chúng ta sẽ khai báo thư viện winsock2.h (chứa các prototypes) và 1 file lib (chính là file .cpp đã được biên dịch thành .lib) có tên là ws2_2.lib.

  doc4p ndtan120190 29-05-2010 235 86   Download

 • Lập trình mạng với thư viện Winsock của Windows Lập trình multicasting - Lập trình mạng với hệ thống Web - Lập trình mạng với hệ thống Email 6. Lập trình mạng với hệ thống truyền File 7. Chương trình multiuser chat Chương 1: Tổng quan về lập trình mạng Chương

  pdf35p lavie8 22-06-2011 105 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giới thiệu thư viện winsock', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p lavie8 22-06-2011 69 17   Download

 • LẬP TRÌNH WINSOCK HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WINSOCK VỚI VISUAL C++ 1 Tạo Project mới 2 Chọn Win32 Console Application 3 Chọn A simple application 4 Khai báo sử dụng thư viện winsock 5

  pdf7p hangkute_1 27-08-2010 276 99   Download

 • 1. Tổng quan về lập trình mạng 2. Lập trình mạng với thư viện Winsock của Windows 3. Lập trình multicasting 4. Lập trình mạng với hệ thống Web 5. Lập trình mạng với hệ thống Email 6. Lập trình mạng với hệ thống truyền File 7. Chương trình multiuser chat

  pdf35p longmontran 15-01-2010 202 110   Download

 • Giới thiệu thư viện winsock Giao tiếp lập trình mạng cho phép phát triển ứng dụng giao tiếp trên cùng một máy hoặc nhiều máy khác nhau thông qua môi trường mạng Winsock được hỗ trợ sẵn trong windows cho phép lập trình mạng với giao thức TCP/IP hoặc IPX Lập trình Winsock trong windows ta sử dụng thư viện WINSOCK2.H, WS2_32.LIB Phiên bản winsock hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows như sau: .Chương 2 1.

  pdf37p longmontran 15-01-2010 189 110   Download

 • WinSock API (Windows Sockets Application Programming Interface) là thư viện các hàm giao diện lập trình mạng cho Microsoft Windows. WinSock tương thích với họ nghi thức mạng TCP/IP.

  doc7p ndtan120190 29-05-2010 157 62   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Bài 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ bản về mạng máy tính, nguyên lý tầng ứng dụng, nguyên lý tầng giao vận, địa chỉ IPv4, thư viện lập trình WinSock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tieu_vu06 09-06-2018 3 0   Download

 • Sự phát triển lớn mạnh của công nghệ thông tin trong những năm qua đã dấn đến sử dụng rộng rãi hệ thống máy tính trong mọi tổ chức cá nhân và cộng đồng, chẳng hạn như ngân hàng, trường học, tổ chức dịch vụ sản xuất. Độ tin cậy của phần cứng, phần mềm ngày một được nâng cao cùng với việc liên tục giảm giá, tăng lỹ năng chuyên môn của các chuyên viên...

  pdf31p ptng13 16-05-2012 115 30   Download

 • LẬP TRÌNH MẠNG Nội dung chương trình 1. Tổng quan về lập trình mạng 2. Lập trình mạng với thư viện Winsock của Windows 3. Lập trình multicasting 4. Lập trình mạng với hệ thống Web 5. Lập trình mạng với hệ thống Email 6. Lập trình mạng với hệ thống truyền File 7. Chương trình multiuser chat Chương 1: Tổng quan về lập trình mạng Chương

  pdf35p meoheo6 28-05-2011 78 29   Download

 • Lập trình mạng trong windows Chương 2 1. Giới thiệu thư viện winsock Giao tiếp lập trình mạng cho phép phát triển ứng dụng giao tiếp trên cùng một máy hoặc nhiều máy khác nhau thông qua môi trường mạng Winsock được hỗ trợ sẵn trong windows cho phép lập trình mạng với giao thức TCP/IP hoặc IPX Lập trình Winsock trong windows ta sử dụng thư viện WINSOCK2.H, WS2_32.LIB Phiên bản winsock hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows như sau: Chương 2 1.

  pdf37p meoheo6 28-05-2011 96 24   Download

 • Hai chương trước đó cho thấy làm thế nào để khởi tạo thư viện WinSock và làm thế nào để giải quyết tên máy chủ và dịch vụ. Chương này thảo luận về các chức năng WinSock còn lại cần thiết để làm cho một ứng dụng nối mạng thật sự hữu ích.

  pdf33p kimku3 31-10-2011 34 3   Download

Đồng bộ tài khoản